eInnsyn

Søk i postlisteFlere valg
Velg datointervall
X
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
Inngående brev Utdanningsdirektoratet Høring – forslag til endringer i forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage 20.02.2018 384/2018
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 20.02.2018 382/2018
Inngående brev ***** ***** 20.02.2018 383/2018
Inngående brev Kommunal- og moderniseringsdepartementet 14/3381-35 Bruk av sentral godkjenning for ansvarsrett som kvalifikasjonskrav ved offentlige anbud 18.02.2018 370/2018
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** 18.02.2018 374/2018
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** 18.02.2018 360/2018
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** 18.02.2018 344/2018
Inngående brev ***** ***** 18.02.2018 356/2018
Inngående brev Husbanken Husbankens årsbrev til ordførere og rådmenn 18.02.2018 354/2018
Inngående brev Husbanken Bostøtte - informasjon om ordningen i 2018 18.02.2018 353/2018
Inngående brev Jon Preben Undheim Søknad om kommunal bolig 18.02.2018 345/2018
Inngående brev Skatteetaten – Skatt nord Kontrollrapport 2017 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Tjeldsund og Evenes kommune 18.02.2018 352/2018
Inngående brev Hålogaland lagmannsrett Årsmelding Hålogaland lagmannsrett 2017 18.02.2018 368/2018
Inngående brev Miljødirektoratet Oversendelse av brev fra Miljødirektoratet 18.02.2018 351/2018
Inngående brev Anrik As Eiendom langs E10, nedenfor CirkleK mot flyplassinnkjøring - Søknad om erverv av tomt 18.02.2018 357/2018
Inngående brev Helsedirektoratet Felles sambandsreglement for Nødnett 18.02.2018 355/2018
Inngående brev Helse- og omsorgsdepartementet Høring - Forskrift om nytt bivirkningsregister 18.02.2018 358/2018
Inngående brev Birgitte Rørvik Bruun Musikk-/kulturskole - Opptak 18.02.2018 373/2018
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** 18.02.2018 372/2018
Inngående brev Kulturdepartementet 18/195 Om rapportering av eventuelle etableringer og nedleggelser av frivilligsentraler i tidsrommet fra 1. juni 2017 til1. juni 2018 18.02.2018 369/2018
Inngående brev NAV Arbeidslivssenter Nordland Purring 18.02.2018 371/2018
Inngående brev KOMMUNALBANKEN AS Oversendelse av produktbyttebrev for lån nr. 19990097 i Kommunalbanken. 18.02.2018 362/2018
Inngående brev NAV Forenklet Oppfølging Oppdatert/vedlegg til databehandleravtale mellom NAV og Evenes kommune 18.02.2018 361/2018
Inngående brev Miljødirektoratet Informasjonsskriv til kommuner og villreinnemnder. Kartlegging av skrantesjuke på elg, hjort, rådyr og villrein i 2018 18.02.2018 350/2018
Inngående brev Dyrenes Røst Vern av ville dyr 18.02.2018 346/2018
Inngående brev Nordland fylkeskommune Kunngjøring av fysiske trafikksikkerhetsmidler 2019 18.02.2018 359/2018
Inngående brev Ofoten og Midt Troms boligbyggerlag Boligene i Bogen 18.02.2018 367/2018
Inngående brev Arkiv i Nordland Tilbud til eierkommunene 18.02.2018 364/2018
Inngående brev Utdanningsdirektoratet Lærernormkalkulator – hjelp til å beregne lærertetthet 18.02.2018 347/2018
Inngående brev Utdanningsdirektoratet Husk søknadsfristen for videreutdanning 18.02.2018 349/2018
Inngående brev Utdanningsdirektoratet Husk søknadsfristen for videreutdanning 18.02.2018 348/2018
Inngående brev Nordland fylkeskommune Spillemidler 2017 - utbetaling til Høgda idrettsplass kunstgress, anlegg 1853000306 14.02.2018 337/2018
Inngående brev Forsvarsbygg Svar på innsynsbegjæring - Evenes utvikling - Evenes flystasjon 07.02.2018 320/2018
Inngående brev Nordland fylkeskommune Samarbeidsavtaler om folkehelsearbeid, invitasjon 06.02.2018 310/2018
Inngående brev Helsedirektoratet Retting av Rundskriv IS-3/2018 05.02.2018 304/2018
Inngående brev Aldring og helse Nå kan dere søke om midler til pårørendeskoler og samtalegrupper for 2018 05.02.2018 303/2018
Inngående brev Norwaco Lovlig bruk av musikk, TV-innhold og film i grunnskolen 05.02.2018 302/2018
Inngående brev Kopinor Kopieringsavtale 04.02.2018 269/2018
Inngående brev ***** ***** 04.02.2018 281/2018
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** 04.02.2018 282/2018
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** 04.02.2018 283/2018
Inngående brev ***** ***** 04.02.2018 286/2018
Inngående brev ***** ***** 04.02.2018 287/2018
Inngående brev Sissel Johnsen Fjellaksel Motorferdsel i utmark og vassdrag 04.02.2018 299/2018
Inngående brev ***** ***** ***** 04.02.2018 280/2018
Inngående brev Barentz advokat as Oppgjørsoppstilling 04.02.2018 279/2018
Inngående brev Kartverket Retur av tinglyst dokument 04.02.2018 277/2018
Inngående brev Nærings- og fiskeridepartementet 18/337-3 Høring av rapport om like konkurransevilkår for offentlige og private aktører; 04.02.2018 297/2018
Inngående brev ***** ***** ***** ***** 04.02.2018 285/2018
Inngående brev ***** ***** ***** ***** 04.02.2018 268/2018
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** 04.02.2018 265/2018
Inngående brev ***** ***** ***** 04.02.2018 284/2018
Inngående brev Ofoten Regionråd Veileder - Helhetlig vannforvaltning i kommunene 04.02.2018 262/2018
Inngående brev Kartverket Retur av tinglyst dokument 04.02.2018 271/2018
Inngående brev Ofoten Sparebank Informasjon til sikkerhetsstiller 04.02.2018 270/2018
Inngående brev Kommunalbanken Opplysninger til bruk vedrørende likningsåret 2017 04.02.2018 273/2018
Inngående brev Kommunalbanken Retur av lånedokumenter - innfridd lån 04.02.2018 290/2018
Inngående brev KLP Informasjon til kausjonist 04.02.2018 272/2018
Inngående brev HRS IKS Høringsbrev - forslag til endringer i selskapsavtalen 04.02.2018 289/2018
Inngående brev KLP Informasjon til kausjonist 04.02.2018 274/2018
Inngående brev Miljødirektoratet Oversendelse av brev fra Miljødirektoratet 04.02.2018 295/2018
Inngående brev Ofoten Midt-Troms boligbyggerlag Tilbud til å leie leiligheter i borettslaget i Bogen 04.02.2018 291/2018
Inngående brev Kunnskapsdepartementet Informasjons fra Kunnskapsdepartementet 04.02.2018 294/2018
Inngående brev Utdanningsdirektoratet Videreutdanning for barnehagelærere og styrere 2018 – informasjon til barnehageeiere 04.02.2018 293/2018
Inngående brev Guro Nystad Markussen Musikk-/kulturskole - Opptak 04.02.2018 298/2018
Inngående brev ***** ***** ***** 04.02.2018 266/2018
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 04.02.2018 296/2018
Inngående brev K-Sekretariatet IKS Brev til rådmannen 04.02.2018 264/2018
Inngående brev K-Sekretariatet IKS Brev til rådmannen 04.02.2018 263/2018
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 04.02.2018 267/2018
Inngående brev Edna og Fred Ryland Høringssvar 04.02.2018 276/2018
Inngående brev Tone Merete Rørmark Barnehage - oppsigelse 04.02.2018 300/2018
Inngående brev Vinter Entrepenør Referat fra møte med Evenes kommune 31012018 02.02.2018 255/2018
Inngående brev Kunnskapsdepartementet Informasjon om lærernormen 02.02.2018 254/2018
Inngående brev Gjensidigestiftelsen (Saksnr: 1059863) Ungdomsidretten i Evenes 02.02.2018 253/2018
Inngående brev Geir Arne Olsen Høring på samiske stedsnavn i Evenes 02.02.2018 257/2018
Inngående brev ***** ***** 02.02.2018 258/2018
Inngående brev Fylkesmannen i Nordland Havbruksfondet 01.02.2018 236/2018
Inngående brev ***** ***** ***** ***** 01.02.2018 243/2018
Inngående brev Narvik og omegn krisesenter From Narvik og omegn krisesenter 01.02.2018 240/2018
Inngående brev Bompengeselskap Nord AS Sluttseddel for signering - salg av aksjer i Hålogalandsbrua AS 01.02.2018 241/2018
Inngående brev Miljødirektoratet Oversendelse av brev fra Miljødirektoratet 01.02.2018 242/2018
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 01.02.2018 238/2018
Inngående brev Politidirektoratet 201705106 - Høringsbrev - Endringer av politidistriktsgrenser 01.02.2018 247/2018
Inngående brev Tore Fagerli Bussforbindelser i Evenes 01.02.2018 234/2018
Inngående brev Helse- og omsorgsdepartementet Høring - Endringer i kreftregisterforskriften 01.02.2018 232/2018
Inngående brev Sissel Landsem Bolsøy Skoleskyss Evenes-Narvik VGS 01.02.2018 239/2018
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 30.01.2018 224/2018
Inngående brev ***** ***** ***** 29.01.2018 215/2018
Inngående brev KONDIS Evenskjer Ønske om etablering av treningssenter i Bogen 26.01.2018 187/2018
Inngående brev Vildana dzinic Lærligplass helsefagarbeider 26.01.2018 197/2018
Inngående brev Kulturdepartementet Høring fra Kulturdepartementet 26.01.2018 201/2018
Inngående brev Husbanken Ny forsikrift for tilskudd til utleieboliger 2018 26.01.2018 189/2018
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 26.01.2018 184/2018
Inngående brev KomRev NORD IKS Informasjon til eierkommuner om representantskapsmøte KomRev Nord IKS 26.01.2018 202/2018
Inngående brev Ofoten Regionråd Marin kartlegging: Anmodning om utbetaling fra kommunalt næringsfond 26.01.2018 185/2018
Inngående brev Nordland Fylkeskommune Rapportering til kommunal- og moderniseringsdepartementet for bruken midler gitt til kommunale nærings- og gründerfond/omstilling for 2017 26.01.2018 194/2018
Inngående brev Helsedirektoratet Brev til kommunene – Et aldrende samfunn har også et folkehelseperspektiv 26.01.2018 195/2018
Inngående brev Helsedirektoratet Registrering av personer med psykisk utviklingshemming i kommunene - Rundskriv IS-3/2018 med vedlegg 26.01.2018 198/2018
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 26.01.2018 192/2018
Inngående brev Rusforum Nordland SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE - RUSFORUM NORDLAND 26.01.2018 191/2018
Inngående brev Miljødirektoratet Kopi av levert søknad 26.01.2018 199/2018
Inngående brev Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg Nasjonale midler til lokale trafikksikkerhetstiltak i 2018 26.01.2018 196/2018
Inngående brev ***** ***** 26.01.2018 186/2018
Inngående brev Miljødirektoratet Invitasjon til å søke om å delta i forsøk med kommunale beltebilløyper for catskiing 26.01.2018 190/2018
Inngående brev Skånland Kommune 2 gangs Offentlig ettersyn - Hålogalandsparken Skånland kommune 25.01.2018 178/2018
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 23.01.2018 164/2018
Inngående brev Kvitfors kapell v/ styret SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE 23.01.2018 166/2018
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 23.01.2018 165/2018
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 23.01.2018 162/2018
Inngående brev Hallgren Gundersen Motorferdsel i utmark og vassdrag 22.01.2018 150/2018
Inngående brev Stanislava Krivosija Barnehage - Ny plass - Liland Barnehage 18.01.2018 136/2018
Inngående brev Samferdselsdepartementet 17/2054 Høring - omfanget av leveringspliktige posttjenester - Høringsfrist 06.04.2018 15.01.2018 119/2018
Inngående brev NVE Overføring av område- og anleggskonsesjoner fra Evenes Kraftforsyning AS i forbindelse med fusjon. NVEs referanse: 201800432-4 15.01.2018 118/2018
Inngående brev Várdobáiki samisk senter Anmodning om utbetaling av tilskudd 15.01.2018 122/2018
Inngående brev Helse- og omsorgsdepartementet Informasjon om endringer i forskrift om kommunenes utgifter til helse- og omsorgstjenester 15.01.2018 120/2018
Inngående brev Utdanningsdirektoratet Husk søknadsfristen 1. februar for å bli Realfagskommune! 15.01.2018 116/2018
Inngående brev Arkivverket Informasjon fra Arkivverket om nye forskrifter 15.01.2018 115/2018
Inngående brev Kommunal- og moderniseringdepartementet Vedr. Rundskriv H-1/18 Statsbudsjettet for 2018 – Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner 15.01.2018 117/2018
Inngående brev Nordland Fylkeskommune DKS-rapportering for 2017 15.01.2018 121/2018
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** 12.01.2018 108/2018
Inngående brev Nordland fylkeskommune Næringsprisen for kvinner i Nordland 2017 - invitasjon til kommunene for å komme med forslag til kandidater 10.01.2018 100/2018
Inngående brev FYLKESMANNEN I NORDLAND Oppfordring om samarbeid for reduserte kommunale klimautslipp 10.01.2018 99/2018
Inngående brev ***** ***** 10.01.2018 101/2018
Inngående brev ***** ***** ***** 09.01.2018 55/2018
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 09.01.2018 61/2018
Inngående brev Nordland fylkeskommune Utbetalingsbrev Den kulturelle spaserstokken 09.01.2018 54/2018
Inngående brev Mattilsynet, Avdeling Midtre Hålogaland Fallvilt og skrantesjuke (CWD) 09.01.2018 80/2018
Inngående brev Statens Vegvesen Kunngjøring av holdningsskapende midler vår 2018 09.01.2018 95/2018
Inngående brev Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg Trafikkofrenes dag 2018 09.01.2018 72/2018
Inngående brev Fylkesmannen i Nordland Tilskudd til leirskoleopplæring - Informasjon for 2018 09.01.2018 96/2018
Inngående brev Utdanningsdirektoratet Søk om å bli språkkommune i 2018-2019 09.01.2018 90/2018
Inngående brev Fylkesmannen i Nordland Utbetaling av tilskudd til samisk opplæring i grunnskolen høsten 2017 - Evenes Kommune 09.01.2018 59/2018
Inngående brev Nordland fylkeskommune Informasjon for søkergrupper som har rett til individuell behandling eller fortrinn i inntaket skoleåret 2018 - 2019, søknadsfrist 1. februar 09.01.2018 98/2018
Inngående brev Utdanningsdirektoratet Felles nasjonalt tilsyn på opplæringsområdet 09.01.2018 88/2018
Inngående brev Fylkesmannen i Nordland Godkjenning av årsmeldingsskjema 09.01.2018 87/2018
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 09.01.2018 92/2018
Inngående brev Nordland fylkeskommune 16/4210-28 Utvikling av tannhelsetjenesten - utsatt høring 09.01.2018 65/2018
Inngående brev Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging Kunngjøring av tilskudd til Samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak (SLT) i kommunene for 2018 (kap.474 post 60) 09.01.2018 84/2018
Inngående brev Helsedirektoratet Informasjon vedrørende kommunenes plikt til å melde inn opplysninger til kommunalt pasient- og brukerregister (KPR). 09.01.2018 64/2018
Inngående brev Arbeids- og sosialdepartementet Utsendelse av Rundskriv A-1/17 09.01.2018 63/2018
Inngående brev Husbanken Utbetalingsbrev - invisteringstilskudd omsorgsbol/sykehjem 09.01.2018 56/2018
Inngående brev Ofoten Sparebank Rentefastsettelse for 1. kvartal 2018 09.01.2018 93/2018
Inngående brev Kommunal- og moderniseringsdepartementet 14/2150-149 Samordning av statlige innsigelser til kommunale planer som fast ordning 09.01.2018 66/2018
Inngående brev Fylkesmannen i Nordland Orientering om at samordning av statlige innsigelser til kommunale planer ble fast ordning fom 2018 09.01.2018 73/2018
Inngående brev BYGDEKINOEN Bygdekinoen søknad konsesjon 2018 for spillestedene i kommunen 09.01.2018 91/2018
Inngående brev ***** ***** ***** ***** 09.01.2018 94/2018
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 09.01.2018 74/2018
Inngående brev Kommunal- og moderniseringsdepartementet 17/5223-3 Høring - Gjennomføring av kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2019 og stortingsvalget i 2021 09.01.2018 75/2018
Inngående brev Miljødirektoratet Sak 14/10602, MDIR ref 2014/14533: Oversendelse av Miljøovervåkningsprogram for Harstad/Narvik Lufthavn Evenes 09.01.2018 89/2018
Inngående brev Ragn-Sells Miljøsanering AS Årsrapport Harstad/Narvik Lufthavn Evenes 09.01.2018 97/2018
Inngående brev Kommunal og moderniseringsdepartementet 17/907-12 Statsbudsjettet for 2018 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner 09.01.2018 86/2018
Inngående brev Fylkesmannen i Nordland Budsjett 2018. 09.01.2018 83/2018
Inngående brev Birgitte Rørvik Bruun Refusjonskrav sommerjobb gjeteprosjekt 09.01.2018 85/2018
Inngående brev Emma Eline Larsen Kirkhaug Søknad om stilling 08.01.2018 44/2018
Inngående brev Emma Eline Larsen Kirkhaug Søknad om stilling 08.01.2018 43/2018
Inngående brev Skånland kommune HØRING NEDSETTELSE AV MINSTEAREAL FOR ELG I SKÅNLAND KOMMUNE 05.01.2018 36/2018
Inngående brev ***** ***** ***** ***** 05.01.2018 39/2018
Inngående brev ***** ***** ***** ***** 05.01.2018 37/2018
Inngående brev ***** ***** ***** ***** 05.01.2018 38/2018
Inngående brev Nordland fylkeskommune Temadager om hatytringer rettet mot mennesker med funksjonshemminger 04.01.2018 34/2018
Utgående brev Kommunal og moderniseringsdepartementet Endring av konto for utbetalinger til Evenes kommune 03.01.2018 3194/2017
Utgående brev Skatteoppkreveren i Evenes og Tjeldsund kommune Endring av konto for utbetalinger til Evenes kommune 03.01.2018 3202/2017
Utgående brev Kommunal og Moderniseringsdepartementet Endring av konto for utbetalinger til Tjeldsund kommune 03.01.2018 3201/2017
Utgående brev Samtlige tilbydere Rekrutteringsbistand - Vedtak om tildeling 03.01.2018 3016/2017
Utgående brev Aleksandar Deljanin Søknad 03.01.2018 2859/2017
Utgående brev Sally Rymad Søknad om stilling 03.01.2018 2856/2017
Inngående brev Arnt Ronny Mathiassen Søknad om stilling 03.01.2018 23/2018
Inngående brev Katrine Fedreheim Søknad om stilling 03.01.2018 20/2018
Inngående brev Kystverket Tilskudd til kommunale fiskerihavnetiltak - Statsbudsjettet 2019 - kap. 1360 post 60 03.01.2018 33/2018
Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** 03.01.2018 2815/2017
Utgående brev ***** ***** 03.01.2018 2951/2017
Inngående brev ***** ***** ***** 03.01.2018 28/2018
Utgående brev Joker Liland Sommerjobb - refusjon fra arbeidsgiver 03.01.2018 3215/2017
Utgående brev Birgitte Rørvik Bruun Refusjonskrav sommerjobb for ungdom 03.01.2018 3214/2017
Inngående brev Arnt Ronny Mathiassen Søknad om stilling 03.01.2018 24/2018
Inngående brev Katrine Fedreheim Søknad om stilling 03.01.2018 21/2018
Utgående brev ***** ***** ***** ***** 03.01.2018 3133/2017
Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 03.01.2018 3050/2017
Utgående brev ***** ***** ***** ***** 03.01.2018 3052/2017
Utgående brev ***** ***** ***** ***** 03.01.2018 3022/2017
Utgående brev ***** ***** ***** ***** 03.01.2018 3093/2017
Inngående brev ***** ***** 03.01.2018 29/2018
Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** 03.01.2018 3213/2017
Utgående brev Eldrerådet Eldrerådet - Innkalling til møte 03.01.2018 2977/2017
Utgående brev Nord Vei & Anlegg as SØKNAD OM DISPENSASJON FOR ETABLERING AV ASFALTVERK GNR 5 BNR 26 03.01.2018 3195/2017
Utgående brev Wenche og Ronny Kiil Olsen Kjøpskontrak 03.01.2018 2970/2017
Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 03.01.2018 3012/2017
Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 03.01.2018 3019/2017
Utgående brev Nordland fylkeskommune Spillemidler 2017 - Utbetalingsanmodning Liland IF kunstgress 03.01.2018 3042/2017
Utgående brev ***** ***** ***** ***** 03.01.2018 3057/2017
Utgående brev ***** ***** ***** ***** 03.01.2018 19/2018
Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** 03.01.2018 3197/2017
Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 03.01.2018 3121/2017
Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** 03.01.2018 3031/2017
Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 03.01.2018 3011/2017
Utgående brev ***** ***** ***** ***** 03.01.2018 3010/2017
Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 03.01.2018 3032/2017
Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** 03.01.2018 2868/2017
Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** 03.01.2018 2865/2017
Versjon:5.0.7