eInnsyn

Søk i postlisteFlere valg
Velg datointervall
X
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
Inngående brev Forsvarsbygg Kunngjøringer Reguleringsplan Evenes flystasjon/lufthavn 16.06.2017 1441/2017
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 16.06.2017 1437/2017
Inngående brev Institutt for samfunnsforskning Forskningsprosjekt knyttet til foreldreundersøkelsen i grunnskolen 16.06.2017 1439/2017
Inngående brev Torkel Dalmo Spørsmål ang tomteinteresse i Evenes 16.06.2017 1440/2017
Inngående brev Kommunal- og moderniseringsdepartementet 17/1585-6 Statlig reguleringsplan med konsekvensutredning for Evenes flystasjon og Harstad/Narvik lufthavn - høring av planprogram 16.06.2017 1442/2017
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** 16.06.2017 1436/2017
Inngående brev Statens Vegvesen Dokument 17/83719-1 Tilskudd til tiltak for økt sykkelbruk i kommuner i 2018 i Region nord sendt fra Statens vegvesen 16.06.2017 1438/2017
Inngående brev Kunnskapsdepartementet Høring fra Kunnskapsdepartementet 15.06.2017 1430/2017
Inngående brev ***** ***** ***** ***** 15.06.2017 1426/2017
Inngående brev Utdanningsdirektoratet Rapportering på midler til økt lærerinnsats – kort svarfrist 15.06.2017 1425/2017
Inngående brev Kunnskapsdepartementet Høring fra Kunnskapsdepartementet 15.06.2017 1427/2017
Inngående brev Nordland politidistrikt Politikontaktordningen 15.06.2017 1428/2017
Inngående brev ***** ***** 14.06.2017 1409/2017
Inngående brev Hålogaland Kraft Konsesjonskraft Finansiell avregningsavtale mellom Evenes kommune og HLK Kunde AS på vegne av Niingen Kraftlag AS 14.06.2017 1411/2017
Inngående brev ***** ***** 14.06.2017 1396/2017
Inngående brev Norconsult Tilbud på grunnundersøkelser i Evenes kommune 14.06.2017 1415/2017
Inngående brev ***** ***** 14.06.2017 1407/2017
Inngående brev ***** ***** 14.06.2017 1410/2017
Inngående brev ***** ***** 14.06.2017 1412/2017
Inngående brev ***** ***** ***** ***** 14.06.2017 1403/2017
Inngående brev ***** ***** 14.06.2017 1406/2017
Inngående brev KLP Kontorutskrift 2016 14.06.2017 1405/2017
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** 14.06.2017 1394/2017
Inngående brev KomRevNORD IKS Revisjonsberetning momskompensasjon 2. termin 2017 14.06.2017 1414/2017
Inngående brev Kommunal- og moderniseringsdepartementet 17/2830-1 Høringsbrev - Endring i forskrift om startlån 14.06.2017 1416/2017
Inngående brev Lotteri- og stiftelsestilsynet Tilsagn om mva-kompensasjon - Liland IF - Hogda idrettsplass - kunsfgressbane - anieggsnummer: 1853000306 14.06.2017 1398/2017
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 14.06.2017 1397/2017
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 14.06.2017 1401/2017
Inngående brev Utdanningsdirektoratet Melding om betaling fra Utdanningsdirektoratet – Videreutdanning for lærere - vikarordning og studieavgift 14.06.2017 1417/2017
Inngående brev Tono Vedr. Konsert/Event 31.01.2017 - 31.01.2017 / EVENES SYKE- OG BYGDEHJEM 14.06.2017 1399/2017
Inngående brev Fylkesmannen i Nordland Tildeling av tilskudd til svømming i barnehage 2017 - Evenes kommune 14.06.2017 1400/2017
Inngående brev Fylkesmannen i Nordland AVSLAG PÅ SØKNAD OM TILSKUDD TIL SPREDNING AV VELFERDSTEKNOLOGI TIL SPREDNING INNEN TRYGGHET OG MESTRINGSOPPDRAGET OVER KAP 0761 POST 68, STATSBUDSJETTET FOR 2017 14.06.2017 1408/2017
Inngående brev Markomeannu SØKNAD OM AMBULERENDE BEVILLING FOR SKJENKING AV ALKOHOL 14.06.2017 1395/2017
Inngående brev Mesterbygg AS Søknad til Næringsfondet 14.06.2017 1413/2017
Inngående brev ***** ***** 14.06.2017 1404/2017
Inngående brev K-Sekretariatet IKS SAK TIL BEHANDLING I FORMANNSKAPET OG KOMMUNESTYRET 14.06.2017 1402/2017
Inngående brev Helsedirektoratet Invitasjon til høring - forslag til veileder for kommunens oppfølging av pasienter og brukere med store og sammensatte behov - til kommunene 13.06.2017 1390/2017
Inngående brev Harstad kommune Kommuneplanens samfunnsdel 2017-2030. Planprogram til offentlig ettersyn. 13.06.2017 1391/2017
Inngående brev Øystein Solaas Ledige tomter Liland og Bogen 13.06.2017 1389/2017
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** 13.06.2017 1387/2017
Inngående brev PIS Holding AS Anmodning om oppstartsmøte for planarbeid. 12.06.2017 1384/2017
Inngående brev Justis- og beredskapsdepartementet Høring – NOU 2017: 8 Særdomstoler på nye områder? 09.06.2017 1375/2017
Inngående brev adonay mahari Søknad om sommerjobb 09.06.2017 1377/2017
Inngående brev Fylkesmannen i Nordland Kompetanse for framtidens barnehage 2017 - Utlysning av kompetansemidler 09.06.2017 1378/2017
Inngående brev Midtre Hålogaland friluftsråd Årsmelding 2016 og Protokoll fra Årsmøte i Midtre Hålogaland friluftsråd 9.mai. 09.06.2017 1376/2017
Inngående brev Norsk Ornitologisk Forening Reguleringen av vannscooter - oppfordring fra Norsk Ornitologisk Forening 09.06.2017 1380/2017
Inngående brev Nordland fylkeskommune 17/46787 Svar på søknad om tilskudd sommerjobb 2017 09.06.2017 1379/2017
Inngående brev Fylkesmannen i Nordland Sommerjobb – bekjemping av skadelige fremmede planter 08.06.2017 1350/2017
Inngående brev Norsk Helseinformatikk AS Tilbud på e-læringskurs 08.06.2017 1342/2017
Inngående brev APOTEK 1 GRUPPEN AS Elektroniske legemiddelhåndteringskurs 08.06.2017 1359/2017
Inngående brev Ambio Helse Forespørsel: pristilbud på elektroniske legemidelhåndteringskurs 08.06.2017 1362/2017
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** 08.06.2017 1331/2017
Inngående brev Tjeldsund kommune D - SAK 57/2017 Erverv av eiendommen gnr 25 bnr 4 i Evenes kommune - konsesjon 08.06.2017 1333/2017
Inngående brev Tjeldsund Kommune Varsel om oppmålingsforretning 08.06.2017 1332/2017
Inngående brev Evenes Boligutleie AS Opsjonsavtale 08.06.2017 1371/2017
Inngående brev Geir Engerstø Bolig tomter 08.06.2017 1343/2017
Inngående brev Statens kartverk Tinglysing Retur av tinglyst dokument 08.06.2017 1334/2017
Inngående brev Nordland politidistrikt 201710672/1 - Etablering av politikontaktordningen i Nordland politidistrikt 08.06.2017 1351/2017
Inngående brev Nordland Fylkeskommune 17/43963 Påminnelse sommerjobbtilskudd 2017 08.06.2017 1349/2017
Inngående brev Narvik Kommune Sametingsvalg 2017. 08.06.2017 1344/2017
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 08.06.2017 1367/2017
Inngående brev Kommuneoverlegen Uttalelse vedrørende bygging av skole i Evenes kommune 08.06.2017 1370/2017
Inngående brev Jostein Nordstrøm Vedr lokalisering ny skole og kostnader ved de to alternativer 08.06.2017 1360/2017
Inngående brev Avinor AS Svarbrev_Varsel om pålegg om opprydning i PFAS-forurenset grunn ved Harstad/Narvik lufthavn Evenes 08.06.2017 1357/2017
Inngående brev Jan Inge Yttervik Innsyn 08.06.2017 1353/2017
Inngående brev KS Midler til lokale forhandlinger for Evenes kommune 08.06.2017 1352/2017
Inngående brev Norsk Friluftsliv Brev angående vannscooter 08.06.2017 1355/2017
Inngående brev KomRev NORD IKS Revisjonsberetning Evenes kommune 08.06.2017 1354/2017
Inngående brev Ofoten Regionråd Anmodning om utbetaling 08.06.2017 1373/2017
Inngående brev Nordland fylkeskommune 17/38532 Invitasjon til felles anbud på transportordning for bibliotekmateriale 08.06.2017 1337/2017
Inngående brev Kommunal og moderniseringsdepartementet 14/2786-16 Rundskriv H-4/17 Beregningsforutsetninger for pensjonskostnadene regnskapsåret 2018 08.06.2017 1366/2017
Inngående brev Nordfjeldske Kontroll AS Rapport vedr utførte salgs-, skj enke og røykekontroller 08.06.2017 1330/2017
Inngående brev Landbruks- og matdepartementet 15/685 Gylne Måltidsaugeblikk 2017 08.06.2017 1356/2017
Inngående brev Helse- og omsorgsdepartementet Høring - endringer i legemiddelforskriften og blåreseptforskriften 08.06.2017 1372/2017
Inngående brev ***** ***** ***** ***** 08.06.2017 1336/2017
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 08.06.2017 1358/2017
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 08.06.2017 1329/2017
Inngående brev Fylkesmannen i Nordland Tilskudd til svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige elever innenfor grunnskoleopplæringen 08.06.2017 1338/2017
Inngående brev Sylwia Dymek Oppsigelse av barnehageplass 08.06.2017 1364/2017
Inngående brev Nordland fylkeskommune 17/43602 Rapporteringsskjema 08.06.2017 1341/2017
Inngående brev Helse- og omsorgsdepartementet Høring - innføring av overtredelsesgebyr mv. i flere lover med folkehelseformål mv. 08.06.2017 1340/2017
Inngående brev Barne- og likestillingsdepartementet 17/2520 Invitasjon til å nominere kandidater til årets barne- og ungdomskommune 08.06.2017 1374/2017
Inngående brev Samferdselsdepartementet Europeisk mobilitetsuke og bilfri dag 08.06.2017 1365/2017
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 08.06.2017 1339/2017
Inngående brev Sissel Bolsøy Søknad om jobb 08.06.2017 1335/2017
Inngående brev ***** ***** ***** ***** 07.06.2017 1324/2017
Inngående brev Fylkesmannen i Troms Innvilgelse av søknad fra Evenes kommune o tilskudd til kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt. 07.06.2017 1326/2017
Inngående brev ***** ***** ***** 07.06.2017 1321/2017
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 07.06.2017 1328/2017
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 07.06.2017 1320/2017
Inngående brev NAV Påminnelse 07.06.2017 1327/2017
Inngående brev Glenn Kanebog Arbeidsgiver for ungdom under 18 år 07.06.2017 1319/2017
Inngående brev Sametinget Endelig tilrådning i Evenes 07.06.2017 1322/2017
Inngående brev Fylkesmannen i Nordland Tilskudd til kompetanseheving og innovasjon i helse- og omsorgssektoren 2017 - Evenes 07.06.2017 1323/2017
Inngående brev Torill Helene Larsen Oppsigelse av plass 01.06.2017 1303/2017
Inngående brev Gunn Åshild Skaanevik Søknad om stilling 24.05.2017 1262/2017
Inngående brev Bjørn Hermann Pedersen Evenes kommune: Tilskudd m.m. 24.05.2017 1263/2017
Inngående brev Kamilla Jankila Markussen Søknad om stilling 24.05.2017 1261/2017
Utgående brev Apotek 1 m.fl. Forespørsel: pristilbud på elektroniske legemidelhåndteringskurs 24.05.2017 1244/2017
Inngående brev APOTEK 1 GRUPPEN AS Elektroniske legemiddelhåndteringskurs 24.05.2017 1267/2017
Inngående brev Ambio Helse / bedre / helsekursportalen.no Forespørsel: pristilbud på elektroniske legemidelhåndteringskurs 24.05.2017 1266/2017
Utgående brev ETS Medisinske Senter Lokalisering av skole - Miljørettet helsevern 24.05.2017 1176/2017
Utgående brev Tor Berg Høring - lokalisering av skole 24.05.2017 1213/2017
Utgående brev Rudi Kirkhaug Uttalelse om skoleutbygging 24.05.2017 1212/2017
Inngående brev Utdanningsdirektoratet Presisering bruk av fleksible midler - tidlig innsats i skolen gjennom økt lærerinnsats på 1.- 4. trinn, kap. 226 post 63 24.05.2017 1265/2017
Internt notat uten oppfølging ***** ***** ***** 24.05.2017 2836/2016
Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** 24.05.2017 2598/2016
Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 24.05.2017 2595/2016
Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** 24.05.2017 1203/2017
Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 24.05.2017 356/2017
Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 24.05.2017 340/2017
Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** 24.05.2017 290/2017
Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 24.05.2017 276/2017
Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 24.05.2017 275/2017
Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** 24.05.2017 203/2017
Utgående brev ***** ***** ***** ***** 24.05.2017 2520/2016
Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** 24.05.2017 125/2017
Utgående brev ***** ***** ***** ***** 24.05.2017 2831/2016
Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 24.05.2017 59/2017
Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 24.05.2017 2832/2016
Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 24.05.2017 2712/2016
Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** 24.05.2017 296/2017
Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 24.05.2017 69/2017
Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 24.05.2017 1166/2017
Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** 24.05.2017 382/2017
Inngående brev KomRev NORD IKS Fullstendighetserklæring vedrørende Evenes kommunes regnskapsavleggelse for 2016 24.05.2017 1268/2017
Inngående brev Kamilla Jankila Markussen Søknad om stilling 24.05.2017 1260/2017
Utgående brev ***** ***** 24.05.2017 989/2017
Utgående brev ***** ***** ***** ***** 24.05.2017 1037/2017
Utgående brev Eldrerådets medlemmer Innkalling til møte 24.05.2017 1200/2017
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** 24.05.2017 1258/2017
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** 24.05.2017 1257/2017
Inngående brev Norsk Petroleumsinstitutt HMS-krav og søknadsprosess for drivstoffanlegg med overgrunnstanker 24.05.2017 1269/2017
Inngående brev Johnny Stenbak Evenes kommune: Fiber (Bredbånd) til Liland 24.05.2017 1264/2017
Inngående brev Kamilla Jankila Markussen Søknad om stilling 24.05.2017 1259/2017
Inngående brev Evy Kvammen Søknad om stilling 23.05.2017 1241/2017
Inngående brev ***** ***** ***** ***** 23.05.2017 1231/2017
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 23.05.2017 1229/2017
Inngående brev Evy Kvammen Søknad om stilling 23.05.2017 1242/2017
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 23.05.2017 1234/2017
Inngående brev ***** ***** ***** ***** 23.05.2017 1230/2017
Inngående brev Trygg Trafikk Oversendelse av protokoll fra Trygg Trafikks landsmøte 23.05.2017 1240/2017
Inngående brev ***** ***** ***** ***** 23.05.2017 1232/2017
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 23.05.2017 1235/2017
Inngående brev Skånland Kommune Planprogram for kommuneplanens samfunnsdel 2017-2030 Skånland kommune - Vedtatt 23.05.2017 1254/2017
Inngående brev KOMMUNALBANKEN AS Tilsagn om sammenslåing av fem lån 23.05.2017 1239/2017
Inngående brev Kommunalbanken GJELDSBREV 23.05.2017 1237/2017
Inngående brev Kommunalbanken GJELDSBREV 23.05.2017 1236/2017
Inngående brev ***** ***** 23.05.2017 1233/2017
Inngående brev Jorid Lossius Søknad om stilling 22.05.2017 1221/2017
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 22.05.2017 1220/2017
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 22.05.2017 1219/2017
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 22.05.2017 1218/2017
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 22.05.2017 1217/2017
Inngående brev Renate Bartholsen Søknad om stilling 22.05.2017 1223/2017
Utgående brev Line Renée Undheim Søknad om barnehageplass - Bogen - Vedtak 22.05.2017 1082/2017
Inngående brev ***** ***** 22.05.2017 1226/2017
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 22.05.2017 1214/2017
Utgående brev Anna Karoline Haldorsen Søknad om barnehageplass - Liland 22.05.2017 1181/2017
Utgående brev Sherly Bredemeier Søknad om barnehageplass - Bogen 22.05.2017 1178/2017
Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** 22.05.2017 1175/2017
Inngående brev Jorid Lossius Søknad om stilling 22.05.2017 1222/2017
Inngående brev ***** ***** 19.05.2017 1208/2017
Inngående brev Tor Berg Høringsdokument 19.05.2017 1205/2017
Inngående brev Marit Andersen Grotter 19.05.2017 1207/2017
Internt notat uten oppfølging ***** ***** 19.05.2017 1204/2017
Inngående brev Helse- og omsorgsdepartementet Nasjonal helseberedskapsplan 19.05.2017 1209/2017
Inngående brev KomRev Nord IKS Inntektsføring av tilleggsutbytte 19.05.2017 1210/2017
Inngående brev Andreas Bruun Høring lokalisering av skole 19.05.2017 1206/2017
Utgående brev Tryg Erstatningskrav AUTO: skadevolder Tryg-kunde ZA-17736 Tine sa 16.05.2017 609/2017
Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** 16.05.2017 981/2017
Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** 16.05.2017 1042/2017
Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 16.05.2017 977/2017
Inngående brev Skavli Brygghus søknad om salgsbevilling for alkohol Tårstaddagen 2017 16.05.2017 1194/2017
Utgående brev Várdobáiki samisk senter Søknad om midler til forprosjekt 16.05.2017 979/2017
Utgående brev Mohamad Emad Qbiaa Søknad om stilling 16.05.2017 11/2017
Inngående brev KS Krav om tilbakebetaling av uriktig utbetalte kommunale tilskudd til Den katolske kirke 16.05.2017 1196/2017
Utgående brev ***** ***** ***** ***** 16.05.2017 582/2017
Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 16.05.2017 988/2017
Utgående brev Steinar Abelson Bogen hostel - Kjøp av areal 16.05.2017 978/2017
Inngående brev Provenia AS Avtale tomteområde Liland 16.05.2017 1199/2017
Inngående brev Narvik Bygg AS Opsjonsavtale 16.05.2017 1198/2017
Internt notat uten oppfølging ***** 16.05.2017 873/2017
Utgående brev Husbanken Bolig for velferd 16.05.2017 2680/2016
Utgående brev Husbanken Startslånavtale 16.05.2017 829/2017
Utgående brev Husbanken Evenes kommune - Rapportering 2016 - Tilskudd til utleieboliger - utbetalt 2015 16.05.2017 2581/2016
Utgående brev Husbanken Evenes kommune - Rapportering 2016 - Tilskudd til utleieboliger - utbetalt 2015 16.05.2017 2615/2016
Utgående brev Husbanken Tilskudd til tilpasning 16.05.2017 604/2017
Utgående brev Husbanken Evenes kommune - Rapportering 2016 - Tilskudd til utleieboliger - utbetalt 2015 16.05.2017 2666/2016
Utgående brev Husbanken Søknad om startlån og tilskudd for videre tildeling 2016 16.05.2017 405/2016
Utgående brev Husbanken Status på boligsituasjonen i Evenes kommune 16.05.2017 520/2016
Utgående brev Husbanken eSøknad startlån 16.05.2017 678/2016
Utgående brev Husbanken Oversendelse av signerte lånaavtaler 16.05.2017 508/2016
Utgående brev Nordland Fylkeskommune Anmodning om utbetaling Liland kunstgress anlegg 1853000306 16.05.2017 27/2017
Utgående brev NAV Refusjonskrav vedlagt evaluering Forebyggings- og tilretteleggingstilskudd for IA-virksomheter 16.05.2017 55/2017
Utgående brev KLP Lån 16.05.2017 1127/2017
Inngående brev KOMMUNALBANKEN AS Oversendelse av lånedokumenter for undertegning og retur Kommunalbanken vedr. 2 sammenslåinger av lån pr. 18.05.17. 16.05.2017 1188/2017
Inngående brev Márkomeannu Søknad om støtte - Márkomeannu 16.05.2017 1195/2017
Inngående brev Miljødirektoratet Oversendelse av brev fra Miljødirektoratet 16.05.2017 1197/2017
Utgående brev Statens vegvesen Søknad om midler holdningsskapende arbeid 16.05.2017 596/2017
Versjon:5.0.7