eInnsyn

Søk i postlisteFlere valg
Velg datointervall
X
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
Inngående brev Delta Evenes Lonnskrav 18.10.2017 2605/2017
Inngående brev Per Hansen Publisering av bilder på Evenes kommunes facebookside 18.10.2017 2612/2017
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** 18.10.2017 2613/2017
Inngående brev Storyline NOR as Søknad om støtte fra næringsfondet 18.10.2017 2614/2017
Inngående brev Oddvin Storelv SØKNAD OM AMBULERENDE BEVILLING 18.10.2017 2610/2017
Inngående brev Nordfjeldske Kontroll AS Rapport vedr utførte salgs-, skjenke og røykekontroller 18.10.2017 2606/2017
Inngående brev ***** ***** ***** ***** 18.10.2017 2607/2017
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 18.10.2017 2608/2017
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** 16.10.2017 2600/2017
Utgående brev Den kulturelle spaserstokken, her Danseaften ved omsorgssenteret - Skjenkebevilling 13.10.2017 2556/2017
Utgående brev SKATT NORD ORG.NR. 940 642 140 MVA - EVENES KOMMUNE VI HAR IKKE MOTTATT MVA-MELDINGEN DERES FOR MAI - JUNI 2017 (ALM. NÆRING) - VARSEL OG VEDTAK OM TVANGSMULKT 13.10.2017 2565/2017
Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 13.10.2017 2535/2017
Utgående brev ***** ***** ***** 13.10.2017 2561/2017
Utgående brev ***** ***** ***** 13.10.2017 2163/2017
Utgående brev ***** ***** 13.10.2017 2192/2017
Utgående brev ***** ***** 13.10.2017 2203/2017
Utgående brev ***** ***** ***** 13.10.2017 2194/2017
Utgående brev ***** ***** 13.10.2017 2200/2017
Utgående brev ***** ***** ***** 13.10.2017 2299/2017
Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** 13.10.2017 2522/2017
Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** 13.10.2017 2526/2017
Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** 13.10.2017 2530/2017
Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** 13.10.2017 2547/2017
Utgående brev Evenes Hotell Utbetaling av støtte fra næringsfondet 13.10.2017 2551/2017
Utgående brev ***** ***** ***** 13.10.2017 2166/2017
Utgående brev ***** ***** ***** ***** 13.10.2017 2183/2017
Utgående brev HØNSETRAPPA AS Anmodning om utbetaling tilskudd til forretningsplan for Hønsetrappa AS 13.10.2017 2496/2017
Utgående brev ***** ***** ***** ***** 13.10.2017 2320/2017
Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 13.10.2017 2521/2017
Utgående brev ***** ***** ***** ***** 13.10.2017 2545/2017
Utgående brev Integreringskoordinator, Edna Nordanfjäll, barnehagene ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 13.10.2017 2525/2017
Utgående brev ***** ***** ***** ***** 13.10.2017 2546/2017
Utgående brev ***** ***** ***** ***** 13.10.2017 2554/2017
Inngående brev Helsedirektoratet Nytt tilsynsansvar for landets kommuner 13.10.2017 2572/2017
Inngående brev Nordmegling Evenes kommune - Evenes Boligstiftelse - Evenes Ungdomshus - FAKTURA manglende betaling meglerandel 13.10.2017 2576/2017
Inngående brev Språkrådet Høyring om reviderte særreglar for skrivemåten av norske stadnamn 13.10.2017 2577/2017
Inngående brev ***** ***** ***** 13.10.2017 2578/2017
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** 13.10.2017 2579/2017
Inngående brev Tjeldsund Kommune SØKNAD OM FRADELING AV AREAL FRA GNR 23 BNR 26 SOM TILLEGG TIL GNR 23 BNR 158 13.10.2017 2580/2017
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 13.10.2017 2581/2017
Inngående brev Tjeldsund Kommune RKK - vurdering av videre drift 13.10.2017 2582/2017
Inngående brev Fylkesmannen i Nordland Siste fordeling skjønnsmidler 2017 13.10.2017 2591/2017
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** 13.10.2017 2593/2017
Inngående brev Tjeldsund Kommune D-SAK 107/2017 SØKNAD OM FRADELING AV TOMT TIL ADM.BYGG HLK I BOGEN 13.10.2017 2583/2017
Inngående brev Tjeldsund Kommune AD følgekostnader i forb m bygging av ny skole i Ramsund 13.10.2017 2566/2017
Inngående brev Nordland fylkeskommune 17/12380-12 Protokoll fra møte i Nordland fylkes eldreråd 27.09.2017 13.10.2017 2569/2017
Inngående brev Kartverket Grunnboken er rettet 13.10.2017 2584/2017
Inngående brev Husbanken SØKNAD OM UTBETALING - KIRKEBYGG 13.10.2017 2585/2017
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 13.10.2017 2586/2017
Inngående brev Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Nasjonal prosedyre for nødetatenes samvirke ved pågående livstruende vold (PLIVO) 13.10.2017 2567/2017
Inngående brev Funfact AS Innsyn 13.10.2017 2568/2017
Inngående brev Statens vegvesen Oppdaterte sosifiler for Hålogalandsvegen ihht. reguleringsplanvedtak 20.07.2017 for parsell 16 og 17 i Evenes kommune 13.10.2017 2573/2017
Inngående brev KomRev NORD IKS Revisjonsberetning momskompensasjon 4 termin 2017 13.10.2017 2575/2017
Inngående brev Jan Inge Yttervik Åpent brev til Evenes Kommune 13.10.2017 2587/2017
Inngående brev Grete Lian Ryan Innsyn i privat reguleringsplan for området Flåtta på LIand 13.10.2017 2588/2017
Inngående brev ***** ***** 13.10.2017 2590/2017
Inngående brev Den kulturelle spaserstokken Søknad om ambullerende bevilling 13.10.2017 2594/2017
Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** 13.10.2017 2523/2017
Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** 13.10.2017 2524/2017
Utgående brev ***** ***** ***** ***** 13.10.2017 2533/2017
Inngående brev ***** ***** ***** ***** 12.10.2017 2564/2017
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 12.10.2017 2563/2017
Inngående brev ***** ***** ***** 12.10.2017 2562/2017
Inngående brev Asbjørn Pettersen Motorferdsel i utmark og vassdrag 10.10.2017 2553/2017
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** 10.10.2017 2552/2017
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 09.10.2017 2548/2017
Inngående brev Phonect Kontraktstid - Kundenummer 75046 - Evenes Kommune [INC ID# 122650] 04.10.2017 2527/2017
Inngående brev Fylkesmannen i Nordland Om gjennomføringen av nasjonale prøver på ungdomstrinnet - Nordland 04.10.2017 2520/2017
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 04.10.2017 2519/2017
Inngående brev Helse Nord RHF Ny henvisningsmal for søknad til private rehabiliteringsinstitusjoner 04.10.2017 2529/2017
Inngående brev Akademikerforbundet i Evenes Lønnskrav 03.10.2017 2507/2017
Inngående brev Troms fylkeskommune UTTALELSE - EVENES FLYSTASJON OG HARSTAD/NARVIK LUFTHAVN - VARSEL OM IGANGSETTING AV ARBEID MED STATLIG REGULERINGSPLAN OG HØRING AV PLANPROGRAM 03.10.2017 2512/2017
Inngående brev Klima- og miljødepartementet 14/110 Høring av statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning i kommunene 03.10.2017 2514/2017
Inngående brev Sør-Hålogaland bispedømme Ettersending av høring med utvidet høringsfrist - Ofoten prosti 03.10.2017 2513/2017
Inngående brev KomRev NORD IKS Revisjonsuttalelse rentekompensasjon Evenes kirke 03.10.2017 2510/2017
Inngående brev Statens vegvesen Dokument 17/146062-32 Evenes kommune- tilsagn om holdningsskapende midler sendt fra Statens vegvesen 03.10.2017 2511/2017
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 03.10.2017 2508/2017
Inngående brev Fagforbundet i Evenes Krav til lokale forhandlinger 2017 02.10.2017 2502/2017
Inngående brev ***** ***** 02.10.2017 2501/2017
Inngående brev Norsk Sykepleieforbund Evenes Lønnskrav fra Norsk Sykepleierforbund Evenes. 02.10.2017 2505/2017
Inngående brev Utdanningsforbundet Evenes Krav til lokale forhandlinger 02.10.2017 2504/2017
Inngående brev Varden Innsyn i rådmannens arbeidsavtale 02.10.2017 2497/2017
Inngående brev Delta Evenes Lønnskrav til lokale forhandlinger 02.10.2017 2503/2017
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 02.10.2017 2500/2017
Inngående brev Klima- og miljødepartementet 13/1881 Elektronisk versjon av informasjonsbrev til kommunene om matsvinn 02.10.2017 2499/2017
Inngående brev Avinor Sak 14/10602, MDIR ref 2014/14533: Oversendelse av Miljøovervåkningsprogram for Harstad/Narvik Lufthavn Evenes 01.10.2017 2493/2017
Inngående brev Petter Paulsen Bestilling innsyn: Sak:2017/119 - Journalnr: 1511/2017 - Dokument tittel: 00009H 01.10.2017 2492/2017
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** 01.10.2017 2494/2017
Utgående brev Tjeldsund og Skånland kommuner Interkommunalt samarbeid - Evt. videreføring 30.09.2017 2168/2017
Utgående brev ***** ***** ***** ***** 30.09.2017 2415/2017
Utgående brev STATNETT SF Eiendomsskatt 2017 30.09.2017 2304/2017
Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 30.09.2017 2386/2017
Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 30.09.2017 2188/2017
Utgående brev ***** ***** ***** ***** 30.09.2017 2175/2017
Utgående brev Tamara Sofie Lorentzen Søknad om stilling 30.09.2017 2176/2017
Utgående brev s.m.nauman-ul haque Søknad om stilling 30.09.2017 2178/2017
Utgående brev Marita Alverhøy Søknad om stilling 30.09.2017 2179/2017
Utgående brev ***** ***** ***** ***** 30.09.2017 2180/2017
Utgående brev Rkk Ofoten RKK Ofoten - Oppsigelse av samarbeidsavtale 30.09.2017 2170/2017
Utgående brev Per-A Eltoft Robertsen SØKNAD OM PERMISJON FRA POLITISKE VERV 30.09.2017 2171/2017
Utgående brev Ahmed Abdalla Omar ***** ***** ***** 30.09.2017 2468/2017
Utgående brev Husbanken VEDTAK OM RENTEKOMPENSASJON FOR INVESTERINGSKOSTNADER TIL KIRKEBYGG 30.09.2017 2309/2017
Utgående brev Ronny Kiil Olsen ***** ***** ***** ***** ***** 30.09.2017 2316/2017
Utgående brev NAV NORDLAND Fremtiden for NAV-kontoret i Evenes/Tjeldsund 30.09.2017 2413/2017
Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 30.09.2017 2467/2017
Utgående brev Anfrid Heimly m.fl. Referat og innkalling SpaserstokkEvenes 30.09.2017 2464/2017
Utgående brev Marianne m.fl. Referat Mind primærgruppe gruppe 13.09.2017 30.09.2017 2101/2017
Utgående brev Skjalg Erlend Hamnes Dekning av reiseutgifter til kommunestyremøter 30.09.2017 2169/2017
Utgående brev ***** ***** ***** ***** 30.09.2017 2174/2017
Utgående brev Brynhild Nilsgård Søknad om stilling 30.09.2017 2177/2017
Utgående brev Åke Lillefar Lennart Karlsson Søknad om stilling 30.09.2017 2181/2017
Utgående brev Kjetil Strokkenes Søknad om stilling 30.09.2017 2182/2017
Utgående brev Gøril Ravn Strømsnes Tilbud om kjøp av tomt 30.09.2017 2212/2017
Utgående brev Sindre S. Viksund Søknad om midler til fritidstilbud for barn og unge 30.09.2017 2167/2017
Utgående brev Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg Søknad - Bedre trafikksikkerheten gjennom holdningsskapende tiltak 30.09.2017 2411/2017
Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 30.09.2017 2388/2017
Utgående brev Terje Bartholsen Søknad om stilling 30.09.2017 2184/2017
Utgående brev Geir morten Gabrielsen Koordinator vekst 30.09.2017 2185/2017
Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** 30.09.2017 2187/2017
Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** 30.09.2017 2189/2017
Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 30.09.2017 2190/2017
Utgående brev ***** ***** ***** ***** 30.09.2017 2191/2017
Utgående brev Statens vegvesen Region nord Utbetalingsanmodning trafikksikkerhetsmidler holdningsskapende arbeid 30.09.2017 2209/2017
Utgående brev Kristine Benedikte Strand Søknad om leie av stor leilighet i Bogen 30.09.2017 2301/2017
Inngående brev kristian martinussen Barnehage - Ny plass - Liland barnehage 29.09.2017 2469/2017
Inngående brev ***** ***** 29.09.2017 2470/2017
Inngående brev ***** ***** ***** ***** 29.09.2017 2471/2017
Inngående brev Nordland fylkeskommune Endelig rapport fra evaluering av samarbeidsavtaler om folkehelsearbeid 29.09.2017 2477/2017
Inngående brev Kulturdepartementet Høring fra Kulturdepartementet 29.09.2017 2486/2017
Inngående brev Helsedirektoratet Til rådmannen i anledning FNs eldredag 1 19493278_4_1.PDF 29.09.2017 2487/2017
Inngående brev Thomas Bjønnes Taksering av kraftlinjer 29.09.2017 2475/2017
Inngående brev Klima- og miljødepartementet 13/1881 Informasjon til kommunene om bransjeavtale om reduksjon av matsvinn 29.09.2017 2476/2017
Inngående brev Helsedirektoratet Brev fra Helsedirektoratet om logoped- og audiopedagogtjenester og nye saksbehandlingsrutiner i Helfo 29.09.2017 2478/2017
Inngående brev Kulturdepartementet 17/271 Satser for betaling for avskrifter eller kopier av dokumenter i arkivdepot 29.09.2017 2481/2017
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** 29.09.2017 2482/2017
Inngående brev Troms fylkeskommune Felles planforum Nordland og Troms 14. september 2017 - Statlig reg.plan for Evenes Flystasjon/Harstad-Narvik lufthavn - referat 29.09.2017 2483/2017
Inngående brev Kulturdepartementet 16/3180 Om nytt fagsystem for tilskuddsordningene for anlegg til idrett og fysisk aktivitet, og lokale kulturbygg 29.09.2017 2488/2017
Inngående brev Nordland fylkeskommune Kåring av årets barne- og ungdomskommune i Nordland - Ny frist 29.09.2017 2491/2017
Inngående brev Ofoten Regionråd Invitasjon til høring Strategisk næringsplan Ofoten - frist 1. nov 1017 29.09.2017 2472/2017
Inngående brev ***** ***** 29.09.2017 2473/2017
Inngående brev Fylkesmannen i Nordland Uttalelse ved oppstart av reguleringsplan - Evenes flystasjon - Harstad/Narvik lufhavn 29.09.2017 2474/2017
Inngående brev Delta Evenes Tillitsvalgt 28.09.2017 2452/2017
Inngående brev HUSBANKEN INNFRIDD LÅN 28.09.2017 2442/2017
Inngående brev Hønsetrappa foretningsplan 28.09.2017 2449/2017
Inngående brev ***** ***** ***** ***** 28.09.2017 2448/2017
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 28.09.2017 2455/2017
Inngående brev ***** ***** ***** ***** 28.09.2017 2456/2017
Inngående brev Statens vegvesen Dokument 16/189850-118 Evenes kommune - utbetaling av tilskudd sendt fra Statens vegvesen 28.09.2017 2457/2017
Inngående brev Barne- og likestillingsdepartementet 17/73 Rundskriv og forskrifter – Kommunale vigsler 28.09.2017 2458/2017
Inngående brev Hålogalandsbrua AS ANMODNING OM VEDTAK, SALG AV AKSJER I HÅLOGALANDSBRUA AS 28.09.2017 2462/2017
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 28.09.2017 2445/2017
Inngående brev Fylkesmannen i Nordland Desentralisert kompetanseutvikling i skolen, etablering av nettverk, innrapportering for finansiering 2017 28.09.2017 2461/2017
Inngående brev NSF Evenes NSF Evenes; HTV 28.09.2017 2450/2017
Inngående brev Fylkesvalgstyret i Nordland Godkjenning av Stortingsvalget 2017 i Nordland 28.09.2017 2453/2017
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 28.09.2017 2454/2017
Inngående brev Husbanken Databehandleravtale - Startskudd 28.09.2017 2463/2017
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 28.09.2017 2440/2017
Inngående brev Skånland Kommune MELDING OM POLITISK VEDTAK - ORIENTERINGER / DROFTINGER FELLESNEMNDA 13.09.2017 28.09.2017 2441/2017
Inngående brev Hønsetrappa Anmodning om utbetaling tilskudd til forretningsplan for Hønsetrappa AS 28.09.2017 2446/2017
Inngående brev KS Invitasjon til å delta i finansieringsordningen for digitaliseringsprosjekter 28.09.2017 2444/2017
Inngående brev Nadine D Jansen-Skaanevik Oppsigelse av leilighet 28.09.2017 2443/2017
Inngående brev Delta Evenes Lokale forhandlinger 2017 28.09.2017 2451/2017
Inngående brev ***** ***** 25.09.2017 2420/2017
Inngående brev Okunievski Oppsigelse av barnehageplass 25.09.2017 2419/2017
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** 25.09.2017 2417/2017
Inngående brev ETS Kulturskole Følgekostnader i forbindelse med bygging av ny skole i Ramsund. 25.09.2017 2434/2017
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** 25.09.2017 2428/2017
Inngående brev Skatt Nord ORG.NR. 940 642 140 MVA - EVENES KOMMUNE SEND INN MANGLENDE MVA-MELDINGER - DERE KAN HA PENGER TIL GODE 25.09.2017 2425/2017
Inngående brev Kari-Anne Andersen Søknad 25.09.2017 2422/2017
Inngående brev Sherly Brehmeier Søknad som Pleiemedarbeider 25.09.2017 2421/2017
Inngående brev Ofoten Flerfaglige Opplæringskontor LÆRLINGTILSKUDD 1. HALVÅR 2017 25.09.2017 2418/2017
Inngående brev Nordland fylkeskommune 15/5598-92 Info om høringsprosess Handlingsprogram NTP 2018 - 2029 25.09.2017 2435/2017
Inngående brev Nordland Fylkeskommune Samarbeidsavtale om folkehelsearbeid - utbetaling av tilskudd 2017 til avtalens del II - spørsmål som bes besvart innen 4. oktober 25.09.2017 2432/2017
Inngående brev Kommunal- og moderniseringsdepartementet 16/5317-66 Korrigering av kriteriedata Antall personer med lavinntekt 25.09.2017 2431/2017
Inngående brev Forsvarsdepartementet Saksdokument fra Forsvarsdepartementet 25.09.2017 2427/2017
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 25.09.2017 2426/2017
Inngående brev Skatt nord ORG.NR. 940 642 140 MVA - EVENES KOMMUNE VI HAR IKKE MOTTATT MVA-MELDINGEN DERES FOR MAI - JUNI 2017 (ALM. NÆRING) - VARSEL OG VEDTAK OM TVANGSMULKT 25.09.2017 2424/2017
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 25.09.2017 2416/2017
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 25.09.2017 2423/2017
Inngående brev Ahmed Abdalla Omar ***** ***** ***** 23.09.2017 2412/2017
Inngående brev Integrerings- og mangfoldsdirektoratet ***** ***** ***** ***** ***** ***** 22.09.2017 2410/2017
Inngående brev ***** ***** ***** 21.09.2017 2290/2017
Inngående brev Politidirektoratet Høringsbrev - Forslag til ny normalpolitivedtekt 21.09.2017 2293/2017
Inngående brev ***** ***** 21.09.2017 2287/2017
Inngående brev ***** ***** ***** ***** 21.09.2017 2289/2017
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** 20.09.2017 2206/2017
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** 20.09.2017 2205/2017
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** 20.09.2017 2204/2017
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** 20.09.2017 2207/2017
Inngående brev Mona Bjerkaas Larsen Musikk-/kulturskole - Opptak 20.09.2017 2201/2017
Inngående brev Trude Jannie Holand Musikk-/kulturskole - Opptak 20.09.2017 2202/2017
Inngående brev Utdanningsforbundet Evenes Vedr. lokale lønnsforhandlinger 2017. 20.09.2017 2210/2017
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** 20.09.2017 2195/2017
Inngående brev DET KONGELIGE SELSKAP FOR NORGES VEL Har dere en god kandidat i din kommune? 20.09.2017 2198/2017
Inngående brev Bogen barnehage Vernerunde Bogen barnehage 20.09.2017 2211/2017
Inngående brev Kristine B. Strand Søknad om leie av stor leilighet i Bogen 12.09.2017 1964/2017
Inngående brev Nordland fylkeskommune 17/14135-1 Søkere til videregående opplæring etter §§ 6-15 og 6-17 i forskrift til opplæringslova, skoleåret 2018 - 2019 12.09.2017 1984/2017
Inngående brev Helse- og omsorgsdepartementet Høring av forslag om ny forskrift om helsestasjons- og skolehelsetjenesten. 12.09.2017 1985/2017
Inngående brev Forsvarsbygg Vedrørende søknad om godkjenning av tiltaksplan Evenes flystasjon 12.09.2017 1988/2017
Inngående brev Cermaq Norway AS Bårøya - Cermaq trekker dispensasjonssøknaden 12.09.2017 1990/2017
Versjon:5.0.7