eInnsyn

Søk i postlisteFlere valg
Velg datointervall
X
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
Inngående brev Statens vegvesen E10/rv. 83/rv. 85 Hålogalandsvegen - Varsel om oppstart reguleringsendring av vedtatt reguleringsplan 20.07.2017 08.12.2017 3079/2017
Inngående brev Liland skole Referat branntilsyn 08.12.2017 3089/2017
Inngående brev Statens vegvesen Dokument 17/203586-3 Svar på høringsbrev vedrørende dispensasjon - gnr. 5 bnr. 26 i Evenes kommune sendt fra Statens vegvesen 08.12.2017 3090/2017
Inngående brev Utdanningsdirektoratet Melding om betaling fra Utdanningsdirektoratet – Videreutdanning for lærere - vikarordning og studieavgift 08.12.2017 3085/2017
Inngående brev Kulturdepartementet Høring - Stadnamnlova 08.12.2017 3088/2017
Inngående brev Helsedirektoratet Ny veileder er lansert: Veileder om oppfølging av personer med store og sammensatte behov - til kommunene 08.12.2017 3078/2017
Inngående brev ***** ***** ***** ***** 08.12.2017 3077/2017
Inngående brev ***** ***** ***** ***** 08.12.2017 3076/2017
Inngående brev Fylkesmannen i Nordland BARNEHAGEMYNDIGHETEN: Rapportering på rett til barnehageplass 08.12.2017 3075/2017
Inngående brev Helsedirektoratet Informasjon om nye gebyrsatser i alkoholforskriften § 6-2 08.12.2017 3072/2017
Inngående brev Miljødirektoratet Overtredelsesgebyr for visse overtredelser av motorferdselloven ved bruk av snøscooter - orientering om ny hjemmel for Statens naturoppsyn (SNO 08.12.2017 3071/2017
Inngående brev Fylkesmannen i Nordland Til barnehagemyndighet 08.12.2017 3074/2017
Inngående brev Statens vegvesen Region nord Trafikkofrenes dag 2018 08.12.2017 3070/2017
Inngående brev Nordland fylkeskommune Kulturminner i kommunene (KIK) - Invitasjon til å søke om midler til utarbeidelse av kommunal kulturminneplan 08.12.2017 3091/2017
Inngående brev Forsvarsdepartementet Markering av frigjørings- og veterandagen 8. mai 2018 08.12.2017 3080/2017
Inngående brev K-Sekretariatet IKS BREV AD MØTEGODTGJØRELSE FOR FOLKEVALGTE 07.12.2017 3068/2017
Inngående brev K-Sekretariatet IKS BREV TIL RÅDMANNEN 07.12.2017 3067/2017
Inngående brev Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar Statnett II dommen - samordning 07.12.2017 3065/2017
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 07.12.2017 3064/2017
Inngående brev ***** ***** ***** ***** 07.12.2017 3063/2017
Inngående brev K-Sekretariatet IKS brev med vedlegg til ordføreren - med kopi til rådmannen 07.12.2017 3066/2017
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** 06.12.2017 3049/2017
Inngående brev ***** ***** 06.12.2017 3048/2017
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 06.12.2017 3047/2017
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 06.12.2017 3045/2017
Inngående brev Fylkesmannen i Nordland Vedtak - Lovlighetskontroll - Habilitetsvurdering - Lokalisering av Bogen skole - Evenes 06.12.2017 3043/2017
Inngående brev FYLKESMANNEN I NORDLAND Høringsuttalelse - Forslag til forskrift - Kommunalt løypenett for snøscooter - Rørgata - Fauske 06.12.2017 3040/2017
Inngående brev ***** ***** ***** ***** 06.12.2017 3051/2017
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 06.12.2017 3054/2017
Inngående brev Santander Consumer Bank AS Nå nærmer leasingperioden seg slutten - ZA15935 06.12.2017 3053/2017
Inngående brev ***** ***** 06.12.2017 3046/2017
Inngående brev Bufetat ***** ***** ***** ***** ***** 06.12.2017 3055/2017
Inngående brev ***** ***** ***** ***** 05.12.2017 3038/2017
Inngående brev Headvisor Avtale 04.12.2017 3029/2017
Inngående brev Nordland fylkeskommune ***** ***** ***** ***** 04.12.2017 3027/2017
Inngående brev Nordland fylkeskommune Eldrepolitisk program 2018-2021 - høring 29.11.2017 3014/2017
Utgående brev ***** ***** ***** ***** 28.11.2017 3006/2017
Inngående brev Arbeids- og velferdsdirektoratet 17/2634-1 Informasjon om midlertidig begrensninger i bruken av digital aktivitetsplan, særlig knyttet til KVP 28.11.2017 2982/2017
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 28.11.2017 2987/2017
Inngående brev ***** ***** ***** ***** 28.11.2017 2988/2017
Inngående brev ***** ***** ***** ***** 28.11.2017 2990/2017
Inngående brev ***** ***** ***** ***** 28.11.2017 2991/2017
Inngående brev ***** ***** ***** ***** 28.11.2017 2995/2017
Inngående brev ***** ***** ***** 28.11.2017 2996/2017
Inngående brev Midtre Hålogaland filuftsråd Endringer av Midtre Hålogaland filuftsråds (MHF) vedtekter. Høring og politisk behandling i kommunene 28.11.2017 3008/2017
Inngående brev Fylkesmannen i Nordland Tildeling av tilretteleggingsmidler med lokale prioriteringer - Evenes kommune 28.11.2017 2997/2017
Inngående brev ***** ***** 28.11.2017 2998/2017
Inngående brev ***** ***** 28.11.2017 2999/2017
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 28.11.2017 2989/2017
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 28.11.2017 2993/2017
Inngående brev Fylkesmannen i Nordland Statstilskudd til leirskoleopplæring høst 2017 28.11.2017 2994/2017
Inngående brev ***** ***** 28.11.2017 3000/2017
Inngående brev Fylkesmannen i Nordland Prosjektskjønnsmidler 2018 28.11.2017 3001/2017
Inngående brev Tjeldsund Kommune OPPMÅLINGSGEBYR 28.11.2017 3002/2017
Inngående brev KS Avtale om statsbudsjett 2018 mellom H, FrP, V og KrF 28.11.2017 2978/2017
Inngående brev Liland IF Anmodning delutbetaling ANLEGGSNR 1853000306 HØGDA IDRETTSPLASS 28.11.2017 2981/2017
Inngående brev ***** ***** ***** ***** 28.11.2017 2983/2017
Inngående brev ***** ***** 28.11.2017 3004/2017
Inngående brev Miljødirektoratet Oversendelse av brev fra Miljødirektoratet 28.11.2017 3007/2017
Utgående brev ***** ***** 28.11.2017 2984/2017
Internt notat uten oppfølging ***** 28.11.2017 2723/2017
Utgående brev ***** ***** ***** ***** 28.11.2017 2985/2017
Inngående brev Nordland fylkeskommune Spillemidler 2017 - spørsmål om statusrapport for utvidelsen av Høgda idrettsplass - kunstgressbane 27.11.2017 2976/2017
Inngående brev Odd Kåre Sivertz-Pettersen Skuterløyper 24.11.2017 2956/2017
Inngående brev Stig Terje Ekløv ***** ***** ***** 24.11.2017 2964/2017
Inngående brev Fylkesmannen i Nordland Prosjektskjønnsmidler 2018 24.11.2017 2968/2017
Inngående brev Samferdselsdepartementet 17/2196-1 Halv pris for parkering av nullutslippskjøretøy på kommunale parkeringsplasser og sektoravgift for tilsyn med parkeringsvirksomheter - Høring 24.11.2017 2969/2017
Inngående brev Narvik Bedriftshelsetjeneste Revidert samarbeidsplan 2018 24.11.2017 2958/2017
Inngående brev Helsedirektoratet Veiledning for innsending av IPLOS-data for 2017 24.11.2017 2957/2017
Utgående brev Sherly Brehmeier Tilbud om stilling 24.11.2017 2807/2017
Internt notat uten oppfølging ***** 22.11.2017 2946/2017
Inngående brev HÅLOGALANDSBRUA AS PROTOKOLL, EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I HÅLOGALANDSBRUA AS, TIRSDAG 17. OKTOBER 2017 22.11.2017 2932/2017
Inngående brev ***** ***** 22.11.2017 2945/2017
Inngående brev Stanislava Krivosija Husleiekontrakt - underskrevet 22.11.2017 2914/2017
Inngående brev Trygg Trafikk Forslag på medlemmer til Trygg Trafikks styre for perioden 2018 — 2020 22.11.2017 2915/2017
Inngående brev Hønsetrappa AS Anmodning om utbetaling fra næringsfondet ref 2016/25 223 22.11.2017 2918/2017
Inngående brev K-Sekretariatet IKS SELSKAPSAVTALE 22.11.2017 2925/2017
Inngående brev NAV ARBEIDSLIVSSENTER NORDLAND Påminnelse tilsagn 22.11.2017 2917/2017
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** 22.11.2017 2939/2017
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 22.11.2017 2941/2017
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** 22.11.2017 2944/2017
Utgående brev Roger Bergersen Arntsen m.fl. Velkommen til Evenes 22.11.2017 2405/2017
Inngående brev Husbanken UTBETALING AV RENTEKOMPENSASJON FOR KIRKEBYGG 2017 22.11.2017 2916/2017
Inngående brev Vinmonopolet Vedrørende søknad om kreditt 22.11.2017 2920/2017
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 22.11.2017 2921/2017
Inngående brev Evenes og Tjeldsund menigheter BUDSJETTFORSLAG 2018 FOR KIRKEN I EVENES OG TJELDSUND 22.11.2017 2922/2017
Inngående brev ***** ***** ***** ***** 22.11.2017 2923/2017
Inngående brev ***** ***** ***** ***** 22.11.2017 2924/2017
Inngående brev HÅLOGALAND KRAFT NETT AS Bekreftelse nettleieavtale 22.11.2017 2931/2017
Inngående brev Ballangen kommune VURDERING AV VIDERE DRIFT AV RKK OFOTEN - OPPSIGELSE AV AVTALE 22.11.2017 2926/2017
Inngående brev Husbanken VEDRØRENDE UTBETALING AV KONPENSASJONSTILSKUDD OG RENTEKOMPENSASJON FOR 2017. 22.11.2017 2927/2017
Inngående brev ***** ***** 22.11.2017 2928/2017
Inngående brev ***** ***** 22.11.2017 2929/2017
Inngående brev Tjeldsund Kommune D-SAK 136 SØKNAD OM FRADELING AV TEIG FRA EIENDOMMEN GNR 19 BNR 1 22.11.2017 2930/2017
Inngående brev Folkehelseinstituttet HPV- vaksine til unge kvinner født 1991 — 1996 — oversikt over andel vaksinerte 22.11.2017 2940/2017
Utgående brev ***** ***** 21.11.2017 2904/2017
Inngående brev NAV Informasjon om midlertidig begrensninger i bruken av digital aktivitetsplan, særlig knyttet til KVP 21.11.2017 2911/2017
Inngående brev K-Sekretariatet IKS saksdokumenter for kontrollutvalget - til ordføreren - med kopi til rådmannen 21.11.2017 2909/2017
Inngående brev ***** ***** 21.11.2017 2908/2017
Inngående brev NAV Nordland Kartlegging av NAV-tjenester 20.11.2017 2884/2017
Inngående brev Tjeldsund Kommune Anbud på middag til Tjeldsund Omsorgssenter 20.11.2017 2883/2017
Inngående brev IMDI Utbetalingsbrev for Norsktilskudd utbetalt 14.11.2017 20.11.2017 2886/2017
Inngående brev Statens vegvesen 17/59606-11 - ENDRET: NA-RUNDSKRIV 2017/4: Endring av krav til generelle arbeidsvarslingsplaner 20.11.2017 2888/2017
Inngående brev Statens vegvesen Region nord Vedrørende sak: SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOR FRADELING AV BOLIGTOMT GNR 3 BNR 3 PÅ TÅRSTAD 20.11.2017 2890/2017
Inngående brev Kunnskapsdepartementet Høring fra Kunnskapsdepartementet 20.11.2017 2895/2017
Inngående brev Nordland politidistrikt Til ordføreren: Politirådsavtale 20.11.2017 2896/2017
Inngående brev Miljødirektoratet Etablering av nasjonal database for snøscooterløyper 20.11.2017 2879/2017
Inngående brev Harstad Kommune Vedr. samarbeid med Evenes i Velferdsteknologiprosjekt 20.11.2017 2880/2017
Inngående brev Folkehelseinstituttet Til orientering - oversikt over andel vaksinerte med HPV-vaksine Unge Kvinner født 1991 til 1996 20.11.2017 2889/2017
Inngående brev Nordland fylkeskommune 08/4684-19 Utbetaling av tilskudd til Den kulturelle skolesekken i Evenes kommune 2017-2018 20.11.2017 2892/2017
Inngående brev Nordland fylkeskommune 17/13695-2 Tilsagnsbrev 20.11.2017 2893/2017
Inngående brev : Evenes Catering - Renhold & Vaktmestertjenester AS RF13.50 - Automatisk epost til arkiv 2017-0004 -Gjelder støtteordning Kommunalt næringsfond 20.11.2017 2898/2017
Inngående brev Tjeldsund Kommune Oppsigelse av avtale - salg av kjøkkentjenester 20.11.2017 2881/2017
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 20.11.2017 2899/2017
Inngående brev Bogen i Vekst Referat fra styringsgruppemøte 20.11.2017 2900/2017
Inngående brev NAV Hjelpemiddelsentral Nordland Digital samhandling journalnummer 17/6512 – 015 20.11.2017 2885/2017
Utgående brev ***** ***** 14.11.2017 2764/2017
Inngående brev Elaine-Mari Wiik søknad 14.11.2017 2839/2017
Utgående brev Midtre Hålogaland friluftsråd Valg til friluftsrådet 14.11.2017 2786/2017
Utgående brev Brynjulf Andreas Hansen Valg til kontrollutvalget 14.11.2017 2788/2017
Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 14.11.2017 2818/2017
Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 14.11.2017 2751/2017
Utgående brev ***** ***** ***** ***** 14.11.2017 2799/2017
Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** 14.11.2017 2800/2017
Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 14.11.2017 2802/2017
Utgående brev Asbjørn Emil Johansen m.fl. Innkalling styremøte i Evenes Boligstiftelse 14.11.2017 2808/2017
Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 14.11.2017 2809/2017
Utgående brev Husbanken, region Nord Søknad om utbetaling av investeringstilskudd -sak 15321850 14.11.2017 2814/2017
Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** 14.11.2017 2832/2017
Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 14.11.2017 2749/2017
Utgående brev ***** ***** 14.11.2017 2784/2017
Utgående brev Stig Ørjan Haugen, her Lokale forhandlinger kap. 3.4.1 - Resultat 14.11.2017 2752/2017
Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** 14.11.2017 2829/2017
Utgående brev Den kulturelle spaserstokken Søknad om ambullerende bevilling 14.11.2017 2781/2017
Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** 14.11.2017 2812/2017
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 14.11.2017 2837/2017
Inngående brev Elaine-Mari Wiik Søknad om Bolig 14.11.2017 2831/2017
Inngående brev Narvik Bedriftshelsetjeneste Samarbeidsplan 2018 og liste over innmeldte ansatte. 14.11.2017 2834/2017
Inngående brev Nordland fylkeskommune Liland skole ballbinge - utgått frist for melding om framdrift. 14.11.2017 2836/2017
Inngående brev Nordfjeldske Kontroll AS Ny lov, Tobakksalgsregisteret 14.11.2017 2838/2017
Utgående brev K-Sekretariatet IKS K-SEKRETARIATET IKS — ENDRING SELSKAPSAVTALE PR. 1.6.2017 OG VALG 14.11.2017 2785/2017
Inngående brev Ingrid Iversen Musikk-/kulturskole - Opptak 13.11.2017 2819/2017
Inngående brev Kathrine Norheim Musikk-/kulturskole - Opptak 13.11.2017 2820/2017
Inngående brev Mohamad Emad Qbiaa Søknad om stilling 13.11.2017 2822/2017
Inngående brev Marianne Daniloff Svensen Søknad om stilling 13.11.2017 2824/2017
Inngående brev ANDREA HØGLI Søknad om stilling 13.11.2017 2823/2017
Inngående brev Solveig Hustad Søknad om stilling 13.11.2017 2821/2017
Inngående brev Børge Bjørsvik Søknad om stilling 13.11.2017 2825/2017
Inngående brev Helse- og omsorgsdepartementet Høring - Endringer i akuttmedisinforskriften 06.11.2017 2793/2017
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** 06.11.2017 2791/2017
Inngående brev Michael Sunnarvik Skolefritidsordning (SFO) - Ny plass 06.11.2017 2790/2017
Inngående brev Statens vegvesen Dokument 17/70606-3 Vedtak om tospråklig skilting av samiske stedsnavn - endring av eksisterende skilting i Midtre Hålogaland sendt fra Statens vegvesen 06.11.2017 2794/2017
Inngående brev Statens helsetilsyn Det gjelder livet. Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2016 med kommunale helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming 03.11.2017 2783/2017
Inngående brev ***** ***** 02.11.2017 2755/2017
Inngående brev Helsedirektoratet Avvikling av helseradionettet - beslutning 02.11.2017 2757/2017
Inngående brev ***** ***** 02.11.2017 2758/2017
Inngående brev ***** ***** 02.11.2017 2759/2017
Inngående brev Rudi Kirkhaug Uttalelse vedr. skoleutbygging, adkomstveier, trafikksikkerhet og miljø – innspill til komitemøte 6.11.17 02.11.2017 2756/2017
Inngående brev Tjeldsund Kommune Søknad om fradeling av teig fra gnr 19 bnr 1 02.11.2017 2767/2017
Inngående brev Telenor Norge AS fiberprosjektet på Evenes - tilskuddsområder 02.11.2017 2775/2017
Inngående brev Telenor Norge AS Levering av bredbånd i Evenes kommune 02.11.2017 2777/2017
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** 02.11.2017 2778/2017
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 02.11.2017 2766/2017
Inngående brev ***** ***** ***** ***** 02.11.2017 2770/2017
Inngående brev Fagforbundet Evenes Turnus sykehjemmet 02.11.2017 2773/2017
Inngående brev ***** ***** 02.11.2017 2768/2017
Internt notat uten oppfølging Replanlegging 31.10.2017 2750/2017
Inngående brev Evenes Turlag Motorferdsel i utmark og vassdrag 31.10.2017 2742/2017
Inngående brev IMDI Vedrørende bosetting av flyktninger i 2018 30.10.2017 2737/2017
Inngående brev NAV Påminnelse 27.10.2017 2725/2017
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 27.10.2017 2726/2017
Inngående brev Evenes pensjonistforening SØKNAD OM BEVILLING 27.10.2017 2727/2017
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 27.10.2017 2730/2017
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 27.10.2017 2732/2017
Inngående brev UKM Norge Den kulturelle grunnmuren og kommunereformen, behov for utredning 27.10.2017 2733/2017
Inngående brev Kommunal- og moderniseringsdepartementet 17/2407-8 Nye kommune- og fylkesnummer fra 1. januar 2020 27.10.2017 2734/2017
Utgående brev ***** ***** ***** ***** 27.10.2017 2683/2017
Utgående brev Navn, flettereg Lokale forhandlinger kap. 3.4.2 - Resultat 27.10.2017 2542/2017
Utgående brev ***** ***** ***** ***** 27.10.2017 2650/2017
Utgående brev ***** ***** ***** ***** 27.10.2017 2668/2017
Utgående brev ***** ***** ***** ***** 27.10.2017 2682/2017
Utgående brev ***** ***** ***** ***** 27.10.2017 2702/2017
Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 27.10.2017 2679/2017
Utgående brev ***** ***** ***** ***** 27.10.2017 2717/2017
Utgående brev ***** ***** ***** ***** 27.10.2017 2731/2017
Utgående brev ***** ***** 27.10.2017 2667/2017
Utgående brev ***** ***** ***** ***** 27.10.2017 2685/2017
Utgående brev Tjeldsund kommune Refusjon Evenes sentralkjøkken 27.10.2017 2699/2017
Utgående brev Per Hansen Publisering av bilder på Evenes kommunes facebookside 27.10.2017 2701/2017
Inngående brev Evenes Eiendom AS Varsel om leieregulering ved lokalene for NAV Evenes/Tjeldsund 27.10.2017 2724/2017
Inngående brev ***** ***** ***** 27.10.2017 2722/2017
Inngående brev Statnett Eiendomsskatt 2017/2018 27.10.2017 2720/2017
Inngående brev Tjeldsund Kommune D-SAK 126/2017 SØKNAD OM FRADELING AV TOMT 6 FELT B 11 I REGULERINGSPLAN KLEIVA SYDNORD 27.10.2017 2721/2017
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 26.10.2017 2709/2017
Inngående brev Nordland fylkeskommune 17/692-5 Forlenget frist for tilskudd til hjorteviltplan for Tjeldsund, Evenes og Skånland kommuner 26.10.2017 2710/2017
Inngående brev NAV Nordland Kartlegging av NAV-tjenester 26.10.2017 2712/2017
Inngående brev Iris Andrine Løvli ***** ***** ***** 26.10.2017 2718/2017
Inngående brev Sally Rymad Søknad om stilling 26.10.2017 2694/2017
Inngående brev Sally Rymad Søknad om stilling 26.10.2017 2695/2017
Inngående brev Olga Samarska Søknad om stilling 26.10.2017 2691/2017
Versjon:5.0.7