eInnsyn

Søk i postlisteFlere valg
Velg datointervall
X
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
Inngående brev US Carclub Evenes Søknad om ambullerende bevilling 03.08.2017 1643/2017
Inngående brev Per-Anders Robertsen SØKNAD OM PERMISJON FRA POLITISKE VERV 02.08.2017 1632/2017
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** 02.08.2017 1638/2017
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 02.08.2017 1637/2017
Inngående brev Joker Liland salgsbevilling 02.08.2017 1639/2017
Inngående brev Kommunalbanken AS RETUR AV LANEDOKUMENTER — SAMMENSLATTE LAN 02.08.2017 1631/2017
Inngående brev KLP SKADEDATO: 03.01.2017 SKADESTED: LILAND UNGDOMSSKOLE VÅRT SKADENR: 234518 SHI 02.08.2017 1634/2017
Inngående brev Jindawan Muta Steffensen Søknad - vikariat ved sentralkjøkken 02.08.2017 1629/2017
Inngående brev Kommunalbanken AS RETUR AV LÅNEDOKUMENTER — SAMMENSLATTE LAN 02.08.2017 1630/2017
Inngående brev Arbeidstilsynet Tilsynsrapport - OMSORG FOR PU 02.08.2017 1633/2017
Inngående brev Asbjørn Johansen Eiendomsskatt Bogen Servicebygg AS - 24/160 01.08.2017 1627/2017
Inngående brev Asbjørn Johansen Bogen Servicebygg 01.08.2017 1628/2017
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 24.07.2017 1615/2017
Inngående brev Tjeldsund Kommune Varsel om oppmålingsforretning 24.07.2017 1616/2017
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** 24.07.2017 1613/2017
Inngående brev Márkomeannu Endringa av stedfortredende skjenkeansvarlig 24.07.2017 1610/2017
Inngående brev ***** ***** ***** ***** 24.07.2017 1614/2017
Utgående brev Irene Pedersen Tjenestebevis 21.07.2017 1605/2017
Utgående brev Evenes Syn og mestringssenter OMSETNINGSOPPGAVE SALG/SKJENKING AV ALKOHOL 21.07.2017 1584/2017
Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** 21.07.2017 1585/2017
Utgående brev SSP The Food Travel Experts Omsetningsoppgave / bevillingsgebyr 2016 21.07.2017 1587/2017
Inngående brev Nordland Politidistrikt OPPLYSNINGER/INFORMASJON FRA KOMMUNENE I NORDLAND 21.07.2017 1608/2017
Inngående brev Nordland Fylkeskommune 17/9769-1 Fosser og vassdrag - Forespørsel om politisk prioritering i kommunen 20.07.2017 1607/2017
Inngående brev Kommunal- og moderniseringsdepartementet 14/7271-42 Statlig reguleringsplan for E10/rv85/rv83 Hålogalandsvegen - Planvedtak 20.07.2017 1606/2017
Inngående brev Nordland Politidistrikt Uttalelse fra politiet - Markomeannu 19.07.2017 1604/2017
Inngående brev Justis- og beredskapsdepartementet Høring fra Justis- og beredskapsdepartementet 18.07.2017 1594/2017
Inngående brev Mulubrhan Mehari Gebregergis Søknad om jobb 18.07.2017 1596/2017
Inngående brev Miljødirektoratet Delegering etter viltlovens § 35, 1. ledd 18.07.2017 1597/2017
Inngående brev Norsk Fysioterapeutforbund, Region Nord Til ordfører og rådmann om fysioterapiressurser 18.07.2017 1602/2017
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** 18.07.2017 1593/2017
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 18.07.2017 1592/2017
Inngående brev ***** ***** ***** ***** 18.07.2017 1595/2017
Inngående brev Nordland Fylkeskommune Tilsagnsbrev spillemidler Høgda idrettsplass kunstbgress 1853000306.pdf 18.07.2017 1598/2017
Inngående brev NOAH-for dyrs rettigheter Vedrørende skadefellinger 18.07.2017 1600/2017
Inngående brev Evenes Skytterlag Bevegelig målbane (Elgbane) 18.07.2017 1601/2017
Inngående brev Integrerings- og mangfoldsdirektoratet ***** ***** ***** ***** ***** ***** 17.07.2017 1588/2017
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 14.07.2017 1581/2017
Inngående brev Justis- og beredskapsdepartementet Høring - endringer i introduksjonsloven 14.07.2017 1583/2017
Inngående brev Nordland fylkeskommune 14/9498-4 Utbetalingsbrev 14.07.2017 1577/2017
Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 14.07.2017 1540/2017
Utgående brev KLP SKADE LILAND SKOLE - SKADENR 234518 SHI - SKJØNNFASTSETTELSE- ANMODNING OM NY VURDERING 14.07.2017 1576/2017
Utgående brev Joker Liland Omsetningsoppgave for 2016 14.07.2017 1579/2017
Utgående brev Niingskroa AS Bekreftelse fra revisor på bevillingsgebyr 2016 14.07.2017 1580/2017
Utgående brev Kreftforeningen Videreføring av kreftkoordinator i kommunen 14.07.2017 1548/2017
Utgående brev Lakså Grendehus Søknad om ambulerende bevilling for skjenking av alkohol 14.07.2017 1547/2017
Inngående brev Delta Evenes Krav om forhandlinger lønnfastsettelse 13.07.2017 1572/2017
Inngående brev Delta Evenes Krav om forhandlinger lønnsfastsettelse 13.07.2017 1573/2017
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** 13.07.2017 1571/2017
Inngående brev Nordland fylkeskommune 15/10240-3 Tilsagn gitt i 2015 13.07.2017 1575/2017
Inngående brev Nordland fylkeskommune 17/3567-84 Utsatt frist - Høring utredning om fremtidig ferje- og hurtigbåtilbud i Nordland 12.07.2017 1567/2017
Inngående brev KS Sak om tilbakebetaling av uriktig utbetalte kommunale tilskudd til Den katolske kirke 12.07.2017 1570/2017
Inngående brev Nordland fylkeskommune 16/13227-4 Eldrepolitisk program 2018-2021 - revidering/rullering 12.07.2017 1568/2017
Inngående brev Skånland Kommune Brev om videreføring av kreftkoordinator i kommunen 11.07.2017 1550/2017
Inngående brev OSO Samarbeidsavtaler mellom Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) og kommunene i lokalsykehusområdet — til behandling / signering i kommunen. 11.07.2017 1553/2017
Inngående brev Tjeldsund Kommune D-SAK 82/2017 SØKNAD OM FRADELING AV AREAL FRA GNR 25 BNR 4 11.07.2017 1556/2017
Inngående brev Arbeidstilsynet Melding om tilsyn 11.07.2017 1557/2017
Inngående brev Arbeidstilsynet Melding om tilsyn 11.07.2017 1558/2017
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 11.07.2017 1559/2017
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 11.07.2017 1560/2017
Inngående brev ***** ***** 11.07.2017 1561/2017
Inngående brev ***** ***** 11.07.2017 1562/2017
Inngående brev Tsigereda Tesfamiakel Behabelom Husleiekontrakt - Tsigereda Tesfamiakel Behabelom Tsigereda Tesfamiakel Behabelom 11.07.2017 1563/2017
Inngående brev Evenes Hotell Omsetningsoppgave 11.07.2017 1565/2017
Inngående brev Snubba Grendelag Bekreftelse på kontaktforespørsel til Statens vegvesen 11.07.2017 1566/2017
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** 11.07.2017 1554/2017
Inngående brev ***** ***** ***** ***** 11.07.2017 1555/2017
Inngående brev TONO Vedrørende Konsert/Event den 31.01.2017 - 31.01.2017 i EVENES SYKE- OG BYGDEHJEM 11.07.2017 1564/2017
Inngående brev ***** ***** ***** ***** 11.07.2017 1551/2017
Inngående brev Kommunal- og moderniseringsdepartementet 16/5317-47 Kvalitetssikring av kriteriedata for kommuner 2018 11.07.2017 1552/2017
Utgående brev Salten politidistrikt Høring - Endring av politiets lokale organisering i Nordland 10.07.2017 2427/2016
Inngående brev Vinje Kommune Søknad om støtte til Vinje-senteret - budsjettet for 2018 10.07.2017 1539/2017
Inngående brev Lakså Grendehus Søknad om ambulerende bevilling for skjenking av alkohol 10.07.2017 1546/2017
Inngående brev Munikum Ang. innsynsbegjæring fra data@munikum.no - presisering 10.07.2017 1542/2017
Inngående brev NAV Invitasjon til å delta i forsøk med varig tilrettelagt arbeid i kommunal regi 10.07.2017 1545/2017
Inngående brev Elena Gurtovenko Jobbsøknad Sentralkjøkken ..Vikariat. 10.07.2017 1541/2017
Inngående brev Landbruks- og matdepartementet 17/809 Vedr. enkelte kommuners vedtak om iverksetting av fjelloven og oppnevning av fjellstyre 07.07.2017 1538/2017
Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 06.07.2017 1386/2017
Inngående brev Håvard Strand Bestilling innsyn: Sak:2016/266 - Journalnr: 1487/2017 - Dokument tittel: Grunnundersøkelse Liland 06.07.2017 1537/2017
Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** 06.07.2017 1435/2017
Utgående brev ***** ***** ***** ***** 06.07.2017 1470/2017
Utgående brev Husbanken Rentekompensasjon for investeringskostnader kirkebygg 06.07.2017 1478/2017
Utgående brev NAV Nordland NAV Evenes og Tjeldsund - Bygningsmessige forhold 06.07.2017 1479/2017
Utgående brev ***** ***** ***** ***** 06.07.2017 1524/2017
Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 06.07.2017 1525/2017
Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 06.07.2017 1526/2017
Utgående brev Roy Arne Høgås m.fl. Sommerjobb for ungdom - svar 06.07.2017 1306/2017
Utgående brev renee martinsen Søknad om stilling 06.07.2017 1363/2017
Utgående brev Renate Karlsen Søknad om stilling 06.07.2017 1369/2017
Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 06.07.2017 1420/2017
Utgående brev Gjensidige Forsikring Etablering av tasteplass i Evenes kommune 06.07.2017 1298/2017
Utgående brev Stanislava Krivosija Søknad om stilling 06.07.2017 1443/2017
Utgående brev Hålogaland revisjon AS Sekretariat for kontrollutvalg - Overføring arkiv 06.07.2017 1460/2017
Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** 06.07.2017 1464/2017
Utgående brev Márkomeannu Søknad om støtte - Márkomeannu 06.07.2017 1466/2017
Utgående brev Narvik og Harstad kommuner Næringssamarbeid Evenes, Harstad og Narvik kommuner - Intensjonsavtale 06.07.2017 1467/2017
Utgående brev Maren Hamnes m.fl. Sommerjobb for ungdom - svar 06.07.2017 1304/2017
Utgående brev Viktoria Helen Kirkestuen Nilssen m.fl. Sommerjobb for ungdom - svar 06.07.2017 1305/2017
Utgående brev renee martinsen Søknad om stilling 06.07.2017 1368/2017
Utgående brev Gunn Åshild Skaanevik Søknad om stilling 06.07.2017 1382/2017
Utgående brev Amalie Storjord Tovås Sommerjobb for ungdom - svar 06.07.2017 1311/2017
Utgående brev ***** ***** 06.07.2017 1421/2017
Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** 06.07.2017 1468/2017
Utgående brev Beboere ved Evenes omsorgssenter m.fl. Endring av middagsservering ved Evenes omsorgssenter 06.07.2017 1471/2017
Utgående brev ***** ***** ***** ***** 06.07.2017 1294/2017
Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** 06.07.2017 1302/2017
Utgående brev Gard Berg Jensen m.fl. Sommerjobb for ungdom - svar 06.07.2017 1309/2017
Utgående brev Brage Riise Sommerjobb for ungdom - svar 06.07.2017 1310/2017
Utgående brev Edvard Hagland Sommerjobb for ungdom - svar 06.07.2017 1312/2017
Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** 06.07.2017 1424/2017
Utgående brev Mette Berg Gamst Søknad om stilling 06.07.2017 1454/2017
Utgående brev HRS Moan - Kjøp av areal 06.07.2017 1475/2017
Utgående brev Mesterbygg AS Søknad til Næringsfondet 06.07.2017 1476/2017
Inngående brev Nordland fylkeskommune 15/5941-122 Invitasjon til å delta i arbeidet med å etablere nytt interkommunalt sekretariatsselskap og revisjonsselskap i Nordland 06.07.2017 1532/2017
Inngående brev Kommunal- og moderniseringsdepartementet 17/3333-1 Kunngjøring av ny, midlertidig tilskuddsordning for romanifolket/taterne 06.07.2017 1533/2017
Inngående brev Eldar Langseth Bestilling innsyn: Sak:2016/266 - Journalnr: 1487/2017 - Dokument tittel: Grunnundersøkelse Liland 06.07.2017 1534/2017
Inngående brev Salten Recycling AS Invitasjon om samarbeid for kasserte båter 06.07.2017 1535/2017
Inngående brev SAMETINGET Innspill - Sametinget sin handlingsplan for kreative næringer 2017-2019 06.07.2017 1536/2017
Inngående brev Nordland Fylkeskommune 17/2464-2 Spørsmål om skoleruten - skoleåret 2017 2018 06.07.2017 1527/2017
Inngående brev Heidi Olsborg Lovlighetskontroll 06.07.2017 1528/2017
Inngående brev VG Innsyn (Nordland) 06.07.2017 1529/2017
Inngående brev Foreldregruppa i Bogen Barnehage Ang. dekking av husleie juletrefest 2016. 06.07.2017 1530/2017
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** 06.07.2017 1531/2017
Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 06.07.2017 1434/2017
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 05.07.2017 1523/2017
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** 04.07.2017 1482/2017
Inngående brev Munikum teamet Innsynsbegjæring. 04.07.2017 1522/2017
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** 04.07.2017 1484/2017
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** 04.07.2017 1485/2017
Inngående brev Bogen i Vekst Lokalisering av ny skole i Evenes 04.07.2017 1486/2017
Inngående brev PUSHAK as Prosjektering Liland skole 04.07.2017 1491/2017
Inngående brev Cermaq Norway AS Cermaq Norway AS - ny akvakulturlokalitet - søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel 04.07.2017 1492/2017
Inngående brev Barne- og likestillingsdepartementet 17/73 Informasjon om endringer i ekteskapsloven – Kommunale vigsler 04.07.2017 1493/2017
Inngående brev Forsvarsbygg Elektronisk oversendelse fra Forsvarsbygg - KOPI 04.07.2017 1494/2017
Inngående brev Kommunal- og moderniseringsdepartementet 17/429-9 Kommuneproposisjonen 2018 og Revidert nasjonalbudsjett 2017 04.07.2017 1496/2017
Inngående brev Statens vegvesen Dokument 17/85740-4 Tillatelse til å gjennomføre sykkelritt - Border Crossing Challenge 2017 sendt fra Statens vegvesen 04.07.2017 1497/2017
Inngående brev KS Lov om kompensasjon av merverdiavgift og praktiseringen av denne 04.07.2017 1498/2017
Inngående brev Avinor Svarbrev_Pålegg om opprydning i PFAS-forurenset grunn ved Harstad/Narvik lufthavn Evenes 04.07.2017 1500/2017
Inngående brev Husbanken Rapportering tilskudd utleieboliger 2017 - Evenes kommune 04.07.2017 1501/2017
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 04.07.2017 1502/2017
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** 04.07.2017 1503/2017
Inngående brev Husbanken VEDTAK OM RENTEKOMPENSASJON FOR INVESTERINGSKOSTNADER TIL KIRKEBYGG 04.07.2017 1504/2017
Inngående brev Norconsult AS Grunnundersøkelse Liland 04.07.2017 1487/2017
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 04.07.2017 1508/2017
Inngående brev ***** ***** ***** ***** 04.07.2017 1510/2017
Inngående brev Eldar Langseth Tilbud kjøp av skole og skoletomt i Bogen 04.07.2017 1511/2017
Inngående brev Ofoten Sparebank Rentefastsettelse for 3. kvartal 2017 04.07.2017 1513/2017
Inngående brev ***** ***** 04.07.2017 1514/2017
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 04.07.2017 1515/2017
Inngående brev Rene E. Martinsen Svar på tilbud om stilling 04.07.2017 1517/2017
Inngående brev Husbanken Svar på søknad om kompetansetilskudd 04.07.2017 1518/2017
Inngående brev Justis- og beredskapsdepartementet Høring – Forslag til endringer i naturskadeforsikringsloven 04.07.2017 1519/2017
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 04.07.2017 1520/2017
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** 04.07.2017 1483/2017
Internt notat uten oppfølging ***** ***** ***** ***** ***** 03.07.2017 1481/2017
Inngående brev Forsvarsbygg Kunngjøringer Reguleringsplan Evenes flystasjon/lufthavn 16.06.2017 1441/2017
Inngående brev Statens Vegvesen Dokument 17/83719-1 Tilskudd til tiltak for økt sykkelbruk i kommuner i 2018 i Region nord sendt fra Statens vegvesen 16.06.2017 1438/2017
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** 16.06.2017 1436/2017
Inngående brev Torkel Dalmo Spørsmål ang tomteinteresse i Evenes 16.06.2017 1440/2017
Inngående brev Institutt for samfunnsforskning Forskningsprosjekt knyttet til foreldreundersøkelsen i grunnskolen 16.06.2017 1439/2017
Inngående brev Kommunal- og moderniseringsdepartementet 17/1585-6 Statlig reguleringsplan med konsekvensutredning for Evenes flystasjon og Harstad/Narvik lufthavn - høring av planprogram 16.06.2017 1442/2017
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 16.06.2017 1437/2017
Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** 15.06.2017 1422/2017
Inngående brev Kunnskapsdepartementet Høring fra Kunnskapsdepartementet 15.06.2017 1430/2017
Inngående brev Nordland politidistrikt Politikontaktordningen 15.06.2017 1428/2017
Inngående brev Kunnskapsdepartementet Høring fra Kunnskapsdepartementet 15.06.2017 1427/2017
Inngående brev ***** ***** ***** ***** 15.06.2017 1426/2017
Inngående brev Utdanningsdirektoratet Rapportering på midler til økt lærerinnsats – kort svarfrist 15.06.2017 1425/2017
Inngående brev K-Sekretariatet IKS SAK TIL BEHANDLING I FORMANNSKAPET OG KOMMUNESTYRET 14.06.2017 1402/2017
Inngående brev ***** ***** 14.06.2017 1404/2017
Inngående brev Fylkesmannen i Nordland AVSLAG PÅ SØKNAD OM TILSKUDD TIL SPREDNING AV VELFERDSTEKNOLOGI TIL SPREDNING INNEN TRYGGHET OG MESTRINGSOPPDRAGET OVER KAP 0761 POST 68, STATSBUDSJETTET FOR 2017 14.06.2017 1408/2017
Inngående brev Hålogaland Kraft Konsesjonskraft Finansiell avregningsavtale mellom Evenes kommune og HLK Kunde AS på vegne av Niingen Kraftlag AS 14.06.2017 1411/2017
Inngående brev ***** ***** 14.06.2017 1412/2017
Inngående brev Mesterbygg AS Søknad til Næringsfondet 14.06.2017 1413/2017
Inngående brev Norconsult Tilbud på grunnundersøkelser i Evenes kommune 14.06.2017 1415/2017
Inngående brev Kommunal- og moderniseringsdepartementet 17/2830-1 Høringsbrev - Endring i forskrift om startlån 14.06.2017 1416/2017
Inngående brev Markomeannu SØKNAD OM AMBULERENDE BEVILLING FOR SKJENKING AV ALKOHOL 14.06.2017 1395/2017
Inngående brev Tono Vedr. Konsert/Event 31.01.2017 - 31.01.2017 / EVENES SYKE- OG BYGDEHJEM 14.06.2017 1399/2017
Inngående brev Fylkesmannen i Nordland Tildeling av tilskudd til svømming i barnehage 2017 - Evenes kommune 14.06.2017 1400/2017
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 14.06.2017 1401/2017
Inngående brev ***** ***** ***** ***** 14.06.2017 1403/2017
Inngående brev KLP Kontorutskrift 2016 14.06.2017 1405/2017
Inngående brev ***** ***** 14.06.2017 1406/2017
Inngående brev ***** ***** 14.06.2017 1407/2017
Inngående brev ***** ***** 14.06.2017 1409/2017
Inngående brev ***** ***** 14.06.2017 1410/2017
Inngående brev KomRevNORD IKS Revisjonsberetning momskompensasjon 2. termin 2017 14.06.2017 1414/2017
Inngående brev Utdanningsdirektoratet Melding om betaling fra Utdanningsdirektoratet – Videreutdanning for lærere - vikarordning og studieavgift 14.06.2017 1417/2017
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** 14.06.2017 1394/2017
Inngående brev ***** ***** 14.06.2017 1396/2017
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 14.06.2017 1397/2017
Inngående brev Lotteri- og stiftelsestilsynet Tilsagn om mva-kompensasjon - Liland IF - Hogda idrettsplass - kunsfgressbane - anieggsnummer: 1853000306 14.06.2017 1398/2017
Inngående brev Helsedirektoratet Invitasjon til høring - forslag til veileder for kommunens oppfølging av pasienter og brukere med store og sammensatte behov - til kommunene 13.06.2017 1390/2017
Inngående brev Harstad kommune Kommuneplanens samfunnsdel 2017-2030. Planprogram til offentlig ettersyn. 13.06.2017 1392/2017
Inngående brev Øystein Solaas Ledige tomter Liland og Bogen 13.06.2017 1389/2017
Inngående brev Harstad kommune Kommuneplanens samfunnsdel 2017-2030. Planprogram til offentlig ettersyn. 13.06.2017 1391/2017
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** 13.06.2017 1387/2017
Inngående brev PIS Holding AS Anmodning om oppstartsmøte for planarbeid. 12.06.2017 1384/2017
Inngående brev Midtre Hålogaland friluftsråd Årsmelding 2016 og Protokoll fra Årsmøte i Midtre Hålogaland friluftsråd 9.mai. 09.06.2017 1376/2017
Inngående brev Fylkesmannen i Nordland Kompetanse for framtidens barnehage 2017 - Utlysning av kompetansemidler 09.06.2017 1378/2017
Inngående brev Norsk Ornitologisk Forening Reguleringen av vannscooter - oppfordring fra Norsk Ornitologisk Forening 09.06.2017 1380/2017
Versjon:5.0.7