eInnsyn

Søk i postlisteFlere valg
Velg datointervall
X
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
Inngående brev EVENES SKYTTERLAG Søknad om kulturmidler 25.04.2017 959/2017
Inngående brev Sherly Bredemeier Søknad om barnehageplass - Bogen 25.04.2017 958/2017
Inngående brev Nora Fjellheim Sommerjobb for ungdom 25.04.2017 963/2017
Inngående brev Olve Zylla Riise Sommerjobb for ungdom 25.04.2017 960/2017
Inngående brev Johanne Holtmo Sommerjobb for ungdom 25.04.2017 961/2017
Inngående brev ***** ***** ***** ***** 24.04.2017 951/2017
Inngående brev Børge Andrè Strand Sommerjobb for ungdom 21.04.2017 941/2017
Inngående brev Elin Merethe Kristiansen Sommerjobb for ungdom 21.04.2017 942/2017
Inngående brev ***** ***** ***** ***** 21.04.2017 939/2017
Inngående brev Husbanken Viktig informasjon fra Husbanken til ordførere og rådmenn 21.04.2017 943/2017
Inngående brev ***** ***** ***** 21.04.2017 940/2017
Inngående brev Evenes Syn og mestringssenter OMSETNINGSOPPGAVE SALG/SKJENKING AV ALKOHOL 21.04.2017 944/2017
Inngående brev BOGEN SANGFORENING Søknad om kulturmidler 20.04.2017 934/2017
Inngående brev Snorre Riise Jakobsen Sommerjobb Snorre Riise 20.04.2017 935/2017
Inngående brev Nikola Gnjatovic Helsefagarbeider søker etter jobb 19.04.2017 929/2017
Inngående brev Marita Alverhøy Søknad om stilling 19.04.2017 927/2017
Inngående brev Lodve A. Svare Høring lokalisering av skole 19.04.2017 930/2017
Inngående brev Viktoria Helen Kirkestuen Nilssen Sommerjobb for ungdom 19.04.2017 928/2017
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** 19.04.2017 926/2017
Inngående brev Børge Pedersen Motorferdsel i utmark og vassdrag 18.04.2017 904/2017
Inngående brev Anne Margrete Leiros Nilsen Sommervikar omsorgssenteret 18.04.2017 910/2017
Inngående brev Anne Margrete Leiros Nilsen Sommervikar omsorgssenteret 18.04.2017 909/2017
Inngående brev Anne Margrete Leiros Nilsen Sommervikar omsorgssenteret 18.04.2017 908/2017
Inngående brev Monika Olsby Søknad om sommerjobb 2017 på Evenes omsorgssenter 18.04.2017 912/2017
Inngående brev Anne Margrete Leiros Nilsen Sommervikar omsorgssenteret 18.04.2017 907/2017
Inngående brev KomRevNORD IKS Negativ revisjonsberetning Evenes kommune 2016 18.04.2017 913/2017
Inngående brev Nordland fylkeskommune 17/28742 Oppdragsbrev - Kommunale næringsfond og gründerfond 2017 18.04.2017 915/2017
Inngående brev Anne Margrete Leiros Nilsen Sommervikar omsorgssenteret 18.04.2017 911/2017
Inngående brev Marte Myrvang Johnsen Sommerjobb for ungdom 18.04.2017 906/2017
Inngående brev Amalie Storjord Tovås Sommerjobb for ungdom 18.04.2017 905/2017
Inngående brev SAMEIET LILAND RORBUER Sundveien 18.04.2017 914/2017
Inngående brev marte tystad Kristoffersen Søknad om barnehageplass - Liland 18.04.2017 903/2017
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 12.04.2017 901/2017
Inngående brev Husbanken INNFRIDD LÅN 12.04.2017 899/2017
Inngående brev ***** ***** ***** ***** 12.04.2017 900/2017
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 12.04.2017 902/2017
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 12.04.2017 898/2017
Inngående brev Santander Consumer Bank AS Vedrørende leasingavtale 20560107 11.04.2017 885/2017
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 11.04.2017 879/2017
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 11.04.2017 888/2017
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 11.04.2017 883/2017
Inngående brev Nordland fylkeskommune 17/31359 NJFF Nordland arrangerer kurs for personell som skal drive ettersøk på vegne av kommuner 11.04.2017 886/2017
Inngående brev Sigurd Myrvang BER OM TILBAKEBETALING AV FEIEAVGIFT FOR ÅRENE 2015 OG 2016. 11.04.2017 882/2017
Inngående brev ***** ***** 11.04.2017 889/2017
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** 11.04.2017 878/2017
Inngående brev ***** ***** 11.04.2017 890/2017
Inngående brev ***** ***** ***** ***** 11.04.2017 892/2017
Inngående brev ***** ***** 11.04.2017 894/2017
Inngående brev ***** ***** 11.04.2017 893/2017
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** 11.04.2017 895/2017
Inngående brev Sivilombudsmannen Oversendelse — eget tiltak — klageadgang i saker om nedsettelse/ettergivelse av- og fritak for eiendomsskatt 11.04.2017 881/2017
Inngående brev ***** ***** 11.04.2017 896/2017
Inngående brev Lotteri-og stiftelsestilsynet Status - EVENES BOLIGSTIFTELSE org.nr. 963 495 471 - Tilsyn - Registrering av grunnkapital 11.04.2017 884/2017
Inngående brev ***** ***** 11.04.2017 891/2017
Inngående brev Fylkesmannen i Nordland Andre tildeling av skjønnsmidler 2017 - Prosjekter 11.04.2017 887/2017
Inngående brev Brage Riise Sommerjobb for ungdom 10.04.2017 850/2017
Inngående brev Tom-Patrik Korneliussen Sommerjobb for ungdom 10.04.2017 849/2017
Inngående brev Viktoria Helen Kirkestuen Nilssen Sommerjobb for ungdom 10.04.2017 838/2017
Inngående brev Sanne Hansen Sommerjobb for ungdom 10.04.2017 848/2017
Inngående brev Merethe Stunes Kommentar er lagt til: Sommerjobb som trivselsagent 10.04.2017 844/2017
Inngående brev Stian Berg Sommerjobb for ungdom 10.04.2017 837/2017
Inngående brev Nordland fylkeskommune 17/28642 Invitasjon til å søke spleisetilskudd Sommerjobb 2017 10.04.2017 862/2017
Inngående brev Statens helsetilsyn Oversender rapporten - Kommunenes oppfølging av fastlegers bistand til kvinner som vurderer eller ønsker svangerskapsavbrudd 10.04.2017 827/2017
Inngående brev Helsedirektoratet IS-2442 Veileder i saksbehandling - Presiseringerklargjøringer og planlagt oppdatering av veilederen 10.04.2017 868/2017
Inngående brev Torbjørn Johansen Oversendelse av brev til evenes kommune 10.04.2017 828/2017
Inngående brev Várdobáiki samisk senter Generalforsamling Vardobaiki 10.04.2017 866/2017
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** 10.04.2017 825/2017
Inngående brev Ingeniør Per Roger Arentsen 2017-04-02 Skadeskjønn Liland ungdomsskole 10.04.2017 839/2017
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 10.04.2017 859/2017
Inngående brev Ragna Fjellheim Søknad sommerjobb 10.04.2017 851/2017
Inngående brev Ragna Fjellheim Søknad sommerjobb 10.04.2017 853/2017
Inngående brev Fagforbundet Avlastersaken 10.04.2017 874/2017
Inngående brev Ragna Fjellheim Søknad sommerjobb 10.04.2017 852/2017
Inngående brev ***** ***** ***** ***** 10.04.2017 822/2017
Inngående brev Nordland fylkeskommune 17/21868 Informasjon om protokoller fra møter i Rådet for likestilling av funksjonshemmede, Nordland fylkes eldreråd og Ungdommens fylkesråd 10.04.2017 860/2017
Inngående brev Statens seniorråd 17/6927-2 - Brev til landets kommuner og kommunale eldreråd - Folkebibliotekene og eldres digitale deltakelse 10.04.2017 861/2017
Inngående brev Midtre Hålogaland friluftsråd Protokoll fra Midtre Hålogaland friluftsråds styremøte 1/2017 10.04.2017 831/2017
Inngående brev Nordland Fylkeskommune Skjema mottatt med referanseid 1094016 10.04.2017 858/2017
Inngående brev Kommunal- og moderniseringsdepartementet 15/5265-124 Tilskudd til veier og digitaliseringstiltak i kommuner som skal slå seg sammen 10.04.2017 845/2017
Inngående brev Narvik kommune 17/8668 Vedtaksbrev - Regionreform og kommunereform, uttalelse fra Narvik kommune 10.04.2017 834/2017
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 10.04.2017 846/2017
Inngående brev ***** ***** ***** ***** 10.04.2017 842/2017
Inngående brev ***** ***** 10.04.2017 841/2017
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 10.04.2017 872/2017
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** 10.04.2017 871/2017
Inngående brev Miljødirektoratet Oversendelse av brev fra Miljødirektoratet 10.04.2017 864/2017
Inngående brev Fylkesmannen i Nordland Dispensasjon for skremming av sangsvaner i Nautå naturreservat i tilknytning til Evenes (Harstad/Narvik) lufthavn, Evenes 10.04.2017 856/2017
Inngående brev Sweco Rovfugl i Evenes kommune 10.04.2017 843/2017
Inngående brev Statens vegvesen Dokument 15/225411-89 Utbetaling av fylkeskommunale trafikksikkerhetsmidler 2016 sendt fra Statens vegvesen 10.04.2017 830/2017
Inngående brev Milos Mitrovic Åpen søknad for stillingen som helsefagarbeide 10.04.2017 840/2017
Inngående brev Siv-Hege Jordan Søknad om bytte av overflytting 10.04.2017 875/2017
Inngående brev Nord Universitet Brev til ordførere i kommunene i Nordland om å bidra til rekruttering til lærerutdanning og læreryrket - Oversikt over behov for lærere i Nordland 10.04.2017 821/2017
Inngående brev Utdanningsdirektoratet Melding om betaling fra Utdanningsdirektoratet – Økt lærerinnsats for 1.-4. trinn 10.04.2017 836/2017
Inngående brev Kunnskapsdepartementet Høring, forslag om endringer i barnehageloven – språkkrav 10.04.2017 857/2017
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** 10.04.2017 863/2017
Inngående brev Helsedirektoratet Dokument 17/5553-3 Avslag på søknad om tilskudd til Økt rekruttering av fagpersonell over statsbudsjettet 2017 kap. 761, post 60 sendt fra Helsedirektoratet 10.04.2017 870/2017
Inngående brev Direktoratet for e-helse Høring - Utkast til standard for tjenestebasert adressering del 3 Tjenestetyper 10.04.2017 835/2017
Inngående brev Helsedirektoratet 14-5112-18 Etablering av offentlig hjertestarterregister - informasjon om registrering av h 17805298_5_1.PDF 10.04.2017 869/2017
Inngående brev Helsedirektoratet Helsedirektoratet/Sintef: IS-24/8 rapportering 10.04.2017 865/2017
Inngående brev Glenn Bruun Høring lokalisering av skole 07.04.2017 766/2017
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 07.04.2017 809/2017
Inngående brev Trine Agersborg Skånhaug VS: Sommerjobb for ungdom 07.04.2017 788/2017
Inngående brev Magnus Nymo Sommerjobb for ungdom 07.04.2017 784/2017
Inngående brev Edvard Hagland Sommerjobb for ungdom 07.04.2017 789/2017
Inngående brev Ingeborg Markusson Sommerjobb for ungdom 07.04.2017 787/2017
Inngående brev Mia Solvang Sommerjobb for ungdom 07.04.2017 783/2017
Inngående brev Christian Røkenes Sommerjobb for ungdom 07.04.2017 786/2017
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 07.04.2017 819/2017
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 07.04.2017 820/2017
Inngående brev Helsedirektoratet Rapport om fysisk aktivitet; omfang, tilrettelegging og sosial ulikhet 2017 07.04.2017 773/2017
Inngående brev Jørn Vidar Goos Høring lokalisering av skole 07.04.2017 764/2017
Inngående brev Fylkesmannen i Nordland Evenes og Tjeldsund felles forliksråd 2017-2021 - manglende dommerforsikring 07.04.2017 818/2017
Inngående brev NOAH - for dyrs rettigheter Skadefelling 07.04.2017 760/2017
Inngående brev Nordland fylkeskommune 17/29165 Evaluering av samarbeidsavtaler om folkehelsearbeid - Informasjon 07.04.2017 763/2017
Inngående brev KomRevNORD IKS Revisjonsberetning momskompensasjon 1. termin 2017 07.04.2017 761/2017
Inngående brev Sanne Hansen Sommervikar omsorgssenteret 07.04.2017 772/2017
Inngående brev Tjeldsund Kommune Samarbeidsavtale 07.04.2017 811/2017
Inngående brev Ballangen Kommune Samarbeidsavtale 07.04.2017 813/2017
Inngående brev Skånland Kommune Samarbeidsavtale 07.04.2017 814/2017
Inngående brev Narvik Kommune Samarbeidsavtale 07.04.2017 815/2017
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 07.04.2017 817/2017
Inngående brev Ina Tverfjeld Sommervikar omsorgssenteret 07.04.2017 776/2017
Inngående brev Sanne Hansen Sommervikar omsorgssenteret 07.04.2017 771/2017
Inngående brev Edvard Hagland Sommervikar omsorgssenteret 07.04.2017 777/2017
Inngående brev Ina Tverfjeld Sommervikar omsorgssenteret 07.04.2017 775/2017
Inngående brev Sanne Hansen Sommervikar omsorgssenteret 07.04.2017 770/2017
Inngående brev Jindawan Muta Steffensen Sommervikar omsorgssenteret 07.04.2017 778/2017
Inngående brev Mohamad Emad Qbiaa Sommervikar omsorgssenteret 07.04.2017 781/2017
Inngående brev Ina Tverfjeld Sommervikar omsorgssenteret 07.04.2017 774/2017
Inngående brev Sanne Hansen Sommervikar omsorgssenteret 07.04.2017 769/2017
Inngående brev Sanne Hansen Sommervikar omsorgssenteret 07.04.2017 767/2017
Inngående brev Sanne Hansen Sommervikar omsorgssenteret 07.04.2017 768/2017
Inngående brev Jindawan Muta Steffensen Sommervikar omsorgssenteret 07.04.2017 779/2017
Inngående brev Mohamad Emad Qbiaa Sommervikar omsorgssenteret 07.04.2017 782/2017
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 06.04.2017 747/2017
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 06.04.2017 752/2017
Inngående brev Miljødirektoratet Oversendelse av brev fra Miljødirektoratet 06.04.2017 748/2017
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 06.04.2017 750/2017
Inngående brev Helsedirektoratet Informasjon om utlysning av tilskudd under Demensplan 2020 06.04.2017 749/2017
Inngående brev Helse- og omsorgsdepartementet Høringsbrev - forskrift om funksjons- og kvalitetskrav i kommunale fysioterapitjenester 06.04.2017 751/2017
Inngående brev Guro Nystad Markussen Markussen Søknad om opptak 05.04.2017 727/2017
Inngående brev Line Solum Søknad om opptak 05.04.2017 726/2017
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** 05.04.2017 728/2017
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** 05.04.2017 729/2017
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** 05.04.2017 730/2017
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** 05.04.2017 731/2017
Inngående brev Christian Røkenes Sommervikar omsorgssenteret 05.04.2017 741/2017
Inngående brev Nordland fylkeskommune 17/2995 Kommunesammenslåing - konsekvenser for kommunenes arkiver 05.04.2017 740/2017
Inngående brev Line Undheim Søknad om barnehageplass - Bogen 05.04.2017 733/2017
Inngående brev Bård Ivar Markussen Søknad om barnehageplass - Liland 05.04.2017 732/2017
Inngående brev Line Undheim Søknad om barnehageplass - Bogen 05.04.2017 734/2017
Inngående brev Line Solum Søknad om opptak 05.04.2017 725/2017
Inngående brev Brynhild Nilsgård Søknad 05.04.2017 742/2017
Inngående brev Brynhild Nilsgård Søknad om stilling 05.04.2017 738/2017
Inngående brev Tamara Sofie Lorentzen Søknad om stilling 05.04.2017 737/2017
Inngående brev ***** ***** ***** ***** 05.04.2017 736/2017
Inngående brev s.m.nauman-ul haque Søknad om stilling 05.04.2017 739/2017
Inngående brev ***** ***** ***** ***** 05.04.2017 735/2017
Inngående brev ***** ***** ***** ***** 03.04.2017 715/2017
Inngående brev SSP The Food Travel Experts Omsetningsoppgave / bevillingsgebyr 2016 27.03.2017 696/2017
Inngående brev Pasient- og brukerombudet i Nordland Årsmelding 2016 fra Pasient- og brukerombudet i Nordland 27.03.2017 687/2017
Inngående brev Fylkesmannen i Nordland Brev vedrørende Oslo katolske bispedømme - kommunale tilstudd 27.03.2017 699/2017
Inngående brev Magnus Nymo Sommerjobb for ungdom 27.03.2017 694/2017
Inngående brev William Sørensen Sommerjobb for ungdom 27.03.2017 693/2017
Inngående brev Hanne Elisabeth Strand Sommerjobb for ungdom 27.03.2017 692/2017
Inngående brev Kent Andreas Nikolaisen Sommerjobb for ungdom 27.03.2017 686/2017
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 27.03.2017 689/2017
Inngående brev KomRev NORD Ressurskrevende helse- og omsorgstjenester 27.03.2017 688/2017
Inngående brev Nordland fylkeskommune 17/23385 Oversendelse av samarbeidsavtale mellom Evenes kommune og Nordland fylkeskommune 27.03.2017 702/2017
Inngående brev Husbanken ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 27.03.2017 703/2017
Inngående brev Statens vegvesen Dokument 16/189850-41 Evenes kommune - Tilsagn om holdningsskapende trafikksikkerhetsmidler sendt fra Statens vegvesen 27.03.2017 697/2017
Inngående brev Statens vegvesen Dokument 16/189850-38 Evenes kommune - Tilsagn om holdningsskapende midler sendt fra Statens vegvesen 27.03.2017 698/2017
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 27.03.2017 700/2017
Inngående brev Helsedirektoratet Kartlegging av vald mot helsepersonell og medpasientar, sak 17/3498-7 27.03.2017 691/2017
Inngående brev Várdobáiki samisk senter Søknad ommidler til forprosjekt 27.03.2017 685/2017
Inngående brev Husbanken Tildeling startlån 2017 - Evenes kommune 23.03.2017 681/2017
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** 22.03.2017 676/2017
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 22.03.2017 675/2017
Inngående brev Anja Zarrath Musikk-/kulturskole - Opptak 22.03.2017 674/2017
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** 22.03.2017 673/2017
Inngående brev Anders Yttervik Sommerjobb for ungdom 21.03.2017 665/2017
Inngående brev Helse- og omsorgsdepartementet Nasjonal handlingsplan for bedre kosthold (2017-2021) 21.03.2017 671/2017
Inngående brev Thomas Fagerli Sommerjobb for ungdom 21.03.2017 656/2017
Inngående brev Roy Arne Høgås Sommerjobb for ungdom 21.03.2017 655/2017
Inngående brev Nordland fylkeskommune 17/5767 Driftstilskudd til Gallogieddi samisk friluftsmuseum for 2017 21.03.2017 668/2017
Inngående brev Ofoten Sparebank Rentefastsettelse for 2. kvartal 2017 21.03.2017 642/2017
Inngående brev Várdobáiki samisk senter Generalforsamling 2017, Várdobáiki AS 21.03.2017 658/2017
Inngående brev ***** ***** 21.03.2017 638/2017
Inngående brev Nora Fjellheim Sommervikar omsorgssenteret 21.03.2017 648/2017
Inngående brev Hanne Elisabeth Strand Sommervikar omsorgssenteret 21.03.2017 651/2017
Inngående brev Johanne Holtmo Sommervikar omsorgssenteret 21.03.2017 644/2017
Inngående brev Sanja Demic Sommervikar omsorgssenteret 21.03.2017 643/2017
Inngående brev Mia Solvang Sommervikar omsorgssenteret 21.03.2017 646/2017
Inngående brev Marte A. Skånhaug Ferievikar 21.03.2017 661/2017
Inngående brev Nora Fjellheim Sommervikar omsorgssenteret 21.03.2017 649/2017
Inngående brev Johanne Holtmo Sommervikar omsorgssenteret 21.03.2017 645/2017
Inngående brev Marte A. Skånhaug Ferievikar 21.03.2017 662/2017
Inngående brev Nora Fjellheim Sommervikar omsorgssenteret 21.03.2017 650/2017
Inngående brev Mia Solvang Sommervikar omsorgssenteret 21.03.2017 647/2017
Inngående brev Kartverket Retur av tinglyst dokument 21.03.2017 641/2017
Versjon:5.0.7