eInnsyn

Søk i postlisteFlere valg
Velg datointervall
X
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
Inngående brev ***** ***** ***** 12.10.2018 2455/2018
Inngående brev Helse- og omsorgsdepartementet Høring - Forslag om endringer i forskrift om betaling fra pasienter for poliklinisk helsehjelp i spesialisthelsetjenesten 11.10.2018 2440/2018
Inngående brev Norsk Landbruksrådgiving Nord Norge Søknad om tilskudd for 2019 11.10.2018 2441/2018
Inngående brev Fylkesmannen i Nordland 1 tildeling skjønnsmidler 2019 11.10.2018 2443/2018
Inngående brev Midtre Hålogaland Friluftsråd Protokoll styremøte 10.09. og oppsummering fra Workshop 11.10.2018 2445/2018
Inngående brev KomRevNORD IKS Revisjonsberetning momskompensasjon 4. termin 2018 11.10.2018 2447/2018
Inngående brev ***** ***** 11.10.2018 2451/2018
Inngående brev Fylkesmannen i Nordland Fylkesmannen i Nordland ønsker innspill til revidering av Regionalt - skog og klimaprogram 11.10.2018 2437/2018
Inngående brev Husbanken Viktig informasjon til bostøttekontakter i kommunene 11.10.2018 2442/2018
Inngående brev Valgdirektoratet Brev til kommunene om direkte valg til kommunedelsutvalg 11.10.2018 2444/2018
Inngående brev Geomatikk IKT Pris digitalisering bygge og delingssakarkivet 11.10.2018 2448/2018
Inngående brev Certego Rapport årlig service 11.10.2018 2449/2018
Inngående brev Evenes skytterlag Bruk Flerbrukshall. 11.10.2018 2438/2018
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** 11.10.2018 2450/2018
Inngående brev Kunnskapsdepartementet Høring - Leirskole. Skolebytte i VGO 10.10.2018 2409/2018
Inngående brev ***** ***** ***** 10.10.2018 2410/2018
Inngående brev Statens vegvesen Bompengefinansiering E10/rv.85 Hålogalandsvegen, Nordland/Troms 10.10.2018 2421/2018
Inngående brev Helsedirektoratet Informasjon om tobakkskampanjen Stopptober 10.10.2018 2422/2018
Inngående brev Joker Liland Søknad om utvidet ølbevilling 10.10.2018 2405/2018
Inngående brev ***** ***** ***** ***** 10.10.2018 2406/2018
Inngående brev Nordland fylkeskommune Inndragelse av midler 10.10.2018 2411/2018
Inngående brev Sør-Hålogaland bispedømme Høring om justering av grensen mellom Sør-Hålogaland- og Nord-Hålogaland bispedømme 10.10.2018 2412/2018
Inngående brev Ronny Kiil Olsen vann og avløp Bjellundveien 66 Gnr 19 bnr 49 / 216 10.10.2018 2413/2018
Inngående brev K-Sekretariatet IKS brev med vedlegg til ordføreren - med kopi til rådmannen 10.10.2018 2416/2018
Inngående brev Ardis Ronte Eriksen Navnevedtak på samiske navn 10.10.2018 2419/2018
Inngående brev Avinor Oversendelse av rapporter - undersøkelse av PFAS i jord-vann-biota 10.10.2018 2423/2018
Inngående brev NFF Region Nord Brev til rådmann og ordfører om avtalefysioterapeuter 10.10.2018 2425/2018
Inngående brev FYLKESMANNEN I NORDLAND Høring: Utkast til Regionalt miljøprogram for jordbruket i Nordland 2019-2022 10.10.2018 2427/2018
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 10.10.2018 2430/2018
Inngående brev Hans Martin Hanssen Møte i Trafikksikkerhetsutvalget 10.10.2018 2431/2018
Inngående brev Kartverket Bodø, Tromsø, Vadsø 06/05079-31 - Tidligere henvendelse - Samiske stedsnavn i Evenes CRM:0094000129 10.10.2018 2433/2018
Inngående brev ***** ***** 10.10.2018 2407/2018
Inngående brev K-Sekretariatet IKS brev med vedlegg til rådmannen 10.10.2018 2417/2018
Inngående brev Helsedirektoratet Publisering av nasjonal faglig retningslinje Tannhelsetjenester til barn og unge 10.10.2018 2418/2018
Inngående brev ***** ***** ***** 09.10.2018 2399/2018
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** 09.10.2018 2393/2018
Inngående brev Evenes og Tjeldsund Bondelag og Skånland og Gratangen Bondelag Brev om felles landbrukskontor. 09.10.2018 2402/2018
Inngående brev Kommunalbanken Kommunalbanken øker renten med 0,15 prosentpoeng 09.10.2018 2397/2018
Inngående brev ***** ***** ***** ***** 09.10.2018 2398/2018
Inngående brev ***** ***** 09.10.2018 2396/2018
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 09.10.2018 2400/2018
Inngående brev Evenes skytterlag Til plan for fysisk aktivitet og naturopplevelser 09.10.2018 2403/2018
Inngående brev ***** ***** ***** ***** 09.10.2018 2394/2018
Inngående brev Statens Kartverk tinglysning Retur av tinglyst dokument gnr 25 bnr 37 09.10.2018 2395/2018
Inngående brev FYLKESMANNEN I NORDLAND Kommentarer til tiltaksplan for Forvarets eiendom øst - Evenes flystasjon 08.10.2018 2383/2018
Internt notat uten oppfølging ***** ***** ***** ***** ***** 05.10.2018 2304/2018
Internt notat uten oppfølging ***** ***** 05.10.2018 2303/2018
Internt notat uten oppfølging ***** ***** ***** 05.10.2018 1929/2018
Internt notat uten oppfølging ***** ***** 05.10.2018 2302/2018
Internt notat uten oppfølging ***** 05.10.2018 2817/2017
Internt notat uten oppfølging ***** 05.10.2018 2674/2017
Internt notat uten oppfølging ***** ***** ***** 05.10.2018 824/2017
Utgående brev ***** ***** 05.10.2018 2326/2018
Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** 05.10.2018 2264/2018
Utgående brev ***** ***** ***** ***** 05.10.2018 2260/2018
Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** 05.10.2018 2256/2018
Utgående brev ***** ***** ***** ***** 05.10.2018 2265/2018
Inngående brev ***** ***** ***** ***** 05.10.2018 2379/2018
Inngående brev Evenes kommune Søknad om dispensasjon fra utdanningskrav for pedagogisk bemanning ved Bogen barnehage barnehageåret 2018/2019. 05.10.2018 2377/2018
Inngående brev ***** ***** ***** ***** 04.10.2018 2363/2018
Inngående brev Telenor Databehandleravtale 04.10.2018 2354/2018
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** 04.10.2018 2367/2018
Inngående brev ***** ***** 04.10.2018 2368/2018
Inngående brev ***** ***** 04.10.2018 2369/2018
Inngående brev Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning Databehandleravtale 04.10.2018 2353/2018
Inngående brev Tjeldsund Kommune SAMARBEIDSAVTALE OM FELLES DRIFT AV TEKNISKE TJENESTER 04.10.2018 2355/2018
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 04.10.2018 2358/2018
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** 04.10.2018 2359/2018
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** 04.10.2018 2348/2018
Inngående brev ***** ***** ***** ***** 04.10.2018 2349/2018
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 04.10.2018 2350/2018
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 04.10.2018 2356/2018
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 04.10.2018 2357/2018
Inngående brev Nye Tjeldsund Kommune Samarbeidsavtale om drift av medisink senter 04.10.2018 2364/2018
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** 04.10.2018 2373/2018
Inngående brev ***** ***** 04.10.2018 2375/2018
Inngående brev Nordland Fylkeskommune Invitasjon til å foreslå kandidater 2018 04.10.2018 2370/2018
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** 04.10.2018 2366/2018
Inngående brev Ofoten Sparebank Rentefastsettelse for 4. kvartal 2018 04.10.2018 2361/2018
Inngående brev Nasjonalt kunnskapssenter for barnehager AS Muligheter for kompetansemidler i din barnehage 04.10.2018 2362/2018
Inngående brev Origo Management AS Søknad om næringsareal 04.10.2018 2347/2018
Inngående brev Utdanningsforbundet Evenes Krav fra utdanningsforbundet 03.10.2018 2345/2018
Inngående brev Helse- og omsorgsdepartementet Høring for nasjonalt eldre-, pasient- og brukerombud mv 03.10.2018 2341/2018
Inngående brev Husbanken nord Påminnelse - Rapportering tilskudd til utleiebolig 2018 03.10.2018 2339/2018
Inngående brev CompuGroup Medical Norway AS Endringer i takster for helsestasjon og jordmor gjeldende fra 1. oktober 2018 03.10.2018 2342/2018
Inngående brev Evenes Omsorgssenter Søknad om ambullerende bevilling for skjenking av alkohol 03.10.2018 2338/2018
Inngående brev Akademikerforbundet i Evenes Krav fra akademikerforbundet 03.10.2018 2346/2018
Inngående brev Nordland fylkeskommune Spillemidler 2017 - purring på regnskap og bekrefta ferdigstillelse, Liland kunstgressbane, med utvidelse, anlegg 1853000306/70973 02.10.2018 2334/2018
Inngående brev Delta Evenes Innsending av krav til lokale forhandlinger i kapittel 3.4.2 2018 01.10.2018 2327/2018
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** 01.10.2018 2328/2018
Inngående brev Fylkesmannen i Nordland Ad klage på avslag om innsyn 27.09.2018 2271/2018
Inngående brev ***** ***** 27.09.2018 2286/2018
Inngående brev SG Finans AS Leieavtaler kopimaskiner 27.09.2018 2276/2018
Inngående brev Rudi Kirkhaug Atkomstløsninger ny skole - kommentarer 27.09.2018 2287/2018
Inngående brev Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar Høringsnotat om endringer i LVKs vedtekter og kontingentgrunnlag 27.09.2018 2292/2018
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** 27.09.2018 2294/2018
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** 27.09.2018 2295/2018
Inngående brev ***** ***** 27.09.2018 2297/2018
Inngående brev Nordfjeldske Kontroll as Kontrollrapport 27.09.2018 2299/2018
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** 27.09.2018 2300/2018
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** 27.09.2018 2301/2018
Inngående brev ***** ***** 27.09.2018 2280/2018
Inngående brev ***** ***** ***** ***** 27.09.2018 2281/2018
Inngående brev Kommunal Landspensjonskasse Økonomi – Premiesatser 2019 - lukket avtale folkevalgte KLP:00798003170 27.09.2018 2288/2018
Inngående brev Helse- og omsorgsdepartementet Høring - Endringer i apotekloven, legemiddelloven og folketrygdlovens kapittel 25 27.09.2018 2289/2018
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 27.09.2018 2290/2018
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 27.09.2018 2296/2018
Inngående brev Kommunal- og moderniseringsdepartementet 17/5530-66 Ettersendelse av kriteriedata for inntektssystemet for kommunene for 2019 27.09.2018 2272/2018
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 27.09.2018 2275/2018
Inngående brev ***** ***** ***** ***** 27.09.2018 2277/2018
Inngående brev Næringssalg og utleie AS Søknad ervervelse av tilleggsareal for Næringssalg og utleie AS 27.09.2018 2278/2018
Inngående brev KomRevNORD IKS Vurdering av svar på revisjonsbrev nr. 8 27.09.2018 2282/2018
Inngående brev Ofoten Regionråd Referat arbeidsutvalget Ofoten regionråd 31. august 2018 27.09.2018 2283/2018
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 27.09.2018 2285/2018
Inngående brev ***** ***** 27.09.2018 2274/2018
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** 26.09.2018 2258/2018
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** 26.09.2018 2259/2018
Inngående brev Norwaco Lovlig bruk av musikk, TV-innhold og film i grunnskolen - påminnelse 25.09.2018 2234/2018
Inngående brev Bogen barnehage Søknad om dispensasjon fra utdanningskrav for pedagogisk bemanning ved Bogen barenhage barehageåret 2018-2019 25.09.2018 2238/2018
Inngående brev Statens vegvesen Region nord, Vedr. regulering avkjøring til Evenes flyplass 25.09.2018 2237/2018
Inngående brev Skatt Nord Veileder og søknadsmal for tilgang til folkeregisteret for kommunene - søknadsfrist 30. september 25.09.2018 2236/2018
Inngående brev ***** ***** ***** 25.09.2018 2230/2018
Inngående brev ***** ***** ***** ***** 25.09.2018 2228/2018
Inngående brev Liland barnehage Søknad om dispesasjon fra utdanningskrav for pedagogisk bemanning ved Liland barnehage, barnehageåret 2018-2019 25.09.2018 2227/2018
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 25.09.2018 2225/2018
Inngående brev Kommuneforlaget Tilbud på KF Kvalitetsstyring. 25.09.2018 2223/2018
Inngående brev Husbanken Årlig rapportering tilskudd til utleieboliger 2018 - utbetalt 2011 - 2017 - Evenes kommune 25.09.2018 2222/2018
Inngående brev Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg Kunngjøring holdningsskapende midler høst 2018 25.09.2018 2208/2018
Inngående brev Helsedirektoratet Publisering av nasjonale kvalitetsindikatorer med oppdaterte resultater 13.september 2018 25.09.2018 2254/2018
Inngående brev Norsk Friluftsliv Nasjonal ramme for vindkraft - brev fra natur- og friluftslivsorganisasjoner 25.09.2018 2239/2018
Inngående brev Kommunal- og moderniseringsdepartementet Høring fra KMD 25.09.2018 2235/2018
Inngående brev Landbruks- og matdepartementet 18/875 Høringsbrev NOU 2018:11 Ny fjellov 25.09.2018 2233/2018
Inngående brev Artur Kowalczyk og Per-Kaare Holdal Klage oppmålingsgebyr 25.09.2018 2229/2018
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** 25.09.2018 2226/2018
Inngående brev TQM PARTNER Tilbud Evenes Kommune 25.09.2018 2224/2018
Inngående brev Helsedirektoratet Nasjonal veileder for Nødnett i helsetjenesten versjon 2.0 25.09.2018 2220/2018
Inngående brev Harstad Utleie AS Søknad opsjon 25.09.2018 2248/2018
Inngående brev Statens vegvesen Dokument 18/52828-8 Evenes kommune - utbetaling av prosjektmidler 2018 sendt fra Statens vegvesen 25.09.2018 2247/2018
Inngående brev MPLC Viktig og nyttig om bruk av TV og film 25.09.2018 2213/2018
Inngående brev Helse Nord RHF | Fagavdelingen Høring Helsetjenester for eldre - Plan for samhandling mellom Helse Nord og kommunehelsetjenesten. Ny høringsfrist: 30.09.18. 25.09.2018 2212/2018
Inngående brev NVE Informasjonsbrev til datasenteraktører 25.09.2018 2210/2018
Inngående brev Helse- og omsorgsdepartementet Barn i sykehjem 25.09.2018 2209/2018
Inngående brev KomRev Nord Revisjonsberetning momskompensasjon 3. termin 2018 25.09.2018 2249/2018
Inngående brev ***** ***** 25.09.2018 2240/2018
Inngående brev Stiftelsestilsynet Innsending søknad - innsendingsmåte 25.09.2018 2221/2018
Inngående brev Elizaveta S. Amundsen Jobbsøker 25.09.2018 2219/2018
Inngående brev Husbanken Informasjon til kommunene om midler igjen til tilskudd til utleie 25.09.2018 2231/2018
Inngående brev Nærings- og fiskeridepartementet Høring fra Nærings- og fiskeridepartementet 25.09.2018 2232/2018
Inngående brev ***** ***** 25.09.2018 2246/2018
Inngående brev Indre Evenes Storvald m.fl. Høringsuttalelse felles hjorteviltplan for ETS-kommunene 2019-2021 25.09.2018 2206/2018
Inngående brev Rudi KirkhaugRudi Kirkhaug Skoleutbygging - atkomstløsninger og miljø 25.09.2018 2207/2018
Inngående brev Line Solum Musikk-/kulturskole - Opptak 24.09.2018 2199/2018
Inngående brev Fylkesmannen i Nordland Fordeling skjønnsmidler 2018 - ressurskrevende tjenester 24.09.2018 2202/2018
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 24.09.2018 2203/2018
Inngående brev Statens vegvesen Tilsagn om prosjektmidler 24.09.2018 2201/2018
Inngående brev Linda Gundersen Barnehage - Ny plass 24.09.2018 2198/2018
Inngående brev Gunnar Ulriksen Motorferdsel i utmark og vassdrag 21.09.2018 2196/2018
Inngående brev KomRev Nord IKS Revisjonshonorar 2018 20.09.2018 2192/2018
Inngående brev FYLKESMANNEN I NORDLAND Turnustjeneste for fysioterapeuter fra august 2019 til august 2020 20.09.2018 2189/2018
Inngående brev ***** ***** 20.09.2018 2183/2018
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 20.09.2018 2182/2018
Inngående brev FYLKESMANNEN I NORDLAND Invitasjon til å søke om kompetansetiltak til mottak av flyktninger i alderen 6-18 år 20.09.2018 2193/2018
Inngående brev Fylkesmannen i Nordland Søknad om tilskudd til opplæring i samisk for høsten 2018 20.09.2018 2191/2018
Inngående brev Nordland fylkeskommune Presentasjoner fra viltforvaltersamlinga 20.09.2018 2186/2018
Inngående brev Nordland fylkeskommune Utbetaling av tilskudd til Den kulturelle skolesekken i Evenes kommune 19.09.2018 2179/2018
Internt notat uten oppfølging Ny skole Evenes - Estimat kostnader 19.09.2018 390/2017
Inngående brev Nordland fylkeskommune Spillemidler 2016 - varsel om inndraging av tilskudd til rehabiliteringa av Liland ballbinge 17.09.2018 2174/2018
Inngående brev Fagforbundet Evenes Verneombud pleien ved EOS 17.09.2018 2170/2018
Inngående brev Tina-Mari Nyborg Søknad på stillinger 17.09.2018 2173/2018
Inngående brev Helsedirektoratet Innføring av pakkeforløp for psykisk helse og rus - barn, unge og voksne 17.09.2018 2168/2018
Inngående brev ***** ***** ***** ***** 17.09.2018 2171/2018
Inngående brev Andrea Høgli Søknad på stilling som helsefagarbeider 17.09.2018 2172/2018
Inngående brev FYLKESMANNEN I NORDLAND Drøftingsmøter om etablering av akuttberedskap i barnevernet 17.09.2018 2166/2018
Inngående brev Nordland fylkeskommune Reiserett for transporttjenesten for funksjonshemmede 2019 17.09.2018 2167/2018
Inngående brev ***** ***** ***** ***** 13.09.2018 2161/2018
Inngående brev Statens vegvesen Region nord E10_rv83_ Hålogalandsveien_Brukerfinansiering OPS - sak til kommuner og fylker 13.09.2018 2160/2018
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** 13.09.2018 2159/2018
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** 13.09.2018 2158/2018
Inngående brev Tjeldsund Kommune Oppsigelse samarbeidsavtale 13.09.2018 2163/2018
Inngående brev ***** ***** ***** 13.09.2018 2162/2018
Inngående brev K-Sekretariatet saksdokumenter til ordføreren - med kopi til rådmannen 12.09.2018 2148/2018
Inngående brev ***** ***** ***** 12.09.2018 2151/2018
Inngående brev NVE Avinor - etablering av renseanlegg ved Harstad/Narvik Lufthavn, Evenes kommune - tiltaket er vurdert ikke konsesjonspliktig 12.09.2018 2152/2018
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** 12.09.2018 2153/2018
Inngående brev Hodan Axmed Nuur Søknad om utvidet åpningstid i Bogen barnehage 12.09.2018 2149/2018
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 12.09.2018 2150/2018
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 12.09.2018 2154/2018
Inngående brev Nordland fylkeskommune Videreutdanning "Kultur, fritid og aktiv omsorg" 12.09.2018 2146/2018
Utgående brev Akademikerforbundet v/Hugo Heimgård Forslag til nye etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte - høring 11.09.2018 1943/2012
Saksframlegg/innstilling Forsvarets langtidsplan - Drøfting 11.09.2018 2086/2015
Utgående brev ETS Lensmannskontor, forliksrådet Forliksrådet - Suppleringsvalg 11.09.2018 1041/2012
Utgående brev Flettereg søkerne Melding om vedtak 11.09.2018 836/2014
Utgående brev Márkomeannu Videreføring av Márkomeannu 11.09.2018 921/2014
Utgående brev Nordland Fylkeskommune Rapportering for Den kulturelle skolesekken 2013 11.09.2018 779/2014
Utgående brev Komrevnord - Truls Siri Forvaltningsrevisjonsrapport "Forebygging og oppfølging av sykefravær" - høringsutkast 11.09.2018 592/2015
Utgående brev Evenes og omegn hundeklubb Lys på fotballbanen i Bogen 11.09.2018 1901/2014
Utgående brev Komrevnord - Truls Siri Forvaltningsrevisjonsrapport "Forebygging og oppfølging av sykefravær" - høringsutkast 11.09.2018 591/2015
Utgående brev ***** ***** ***** ***** 11.09.2018 68/2015
Utgående brev Mulbrahan Gebregergis m.fl. Velkommen til Evenes 11.09.2018 1565/2015
Utgående brev Nittha Abelsson m.fl. Velkommen til Evenes 11.09.2018 2115/2015
Versjon:5.0.7