eInnsyn

Søk i postlisteFlere valg
Velg datointervall
X
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
Inngående brev ***** ***** ***** 21.06.2018 1463/2018
Inngående brev ***** ***** 21.06.2018 1462/2018
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** 21.06.2018 1465/2018
Inngående brev VINN Søknad om støtte til gjennomføring av propellprogrammet. 21.06.2018 1459/2018
Inngående brev ***** ***** ***** 19.06.2018 1449/2018
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** 19.06.2018 1438/2018
Inngående brev ***** ***** ***** ***** 19.06.2018 1448/2018
Inngående brev Lena Andsjøen Musikk-/kulturskole - Opptak 19.06.2018 1439/2018
Inngående brev Lena Andsjøen Musikk-/kulturskole - Opptak 19.06.2018 1440/2018
Inngående brev Lena Andsjøen Musikk-/kulturskole - Opptak 19.06.2018 1441/2018
Inngående brev Statnett Informasjon om fornying av 132 kV kraftledning fra Kvandal til Kanstadbotn 19.06.2018 1445/2018
Inngående brev Trygg Trafikk Oversendelse av protokoll Trygg Trafikks årsmøte 19.06.2018 1447/2018
Inngående brev ***** ***** ***** ***** 19.06.2018 1444/2018
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 19.06.2018 1443/2018
Inngående brev Evenes Truck Stop AS Søknad ervervelse av tomt for Evenes Truck Stop AS 19.06.2018 1446/2018
Inngående brev Evenes Syn- og mestringssenter Motorferdsel i utmark og vassdrag 19.06.2018 1437/2018
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 18.06.2018 1434/2018
Inngående brev ***** ***** ***** 18.06.2018 1430/2018
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 18.06.2018 1433/2018
Inngående brev Emma Eline Larsen Kirkhaug Søknad om godkjenning av ansiennitet 18.06.2018 1431/2018
Inngående brev ***** ***** 18.06.2018 1435/2018
Inngående brev ***** ***** ***** ***** 18.06.2018 1429/2018
Inngående brev FYLKESMANNEN I NORDLAND ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 15.06.2018 1421/2018
Inngående brev ***** ***** ***** ***** 14.06.2018 1413/2018
Inngående brev Gunhild Olsen Uttalelse til AMU 14.06.2018 1412/2018
Internt notat uten oppfølging ***** ***** ***** ***** ***** 14.06.2018 245/2018
Internt notat uten oppfølging ***** ***** ***** ***** ***** 14.06.2018 246/2018
Inngående brev Skånland Kommune Søknad om støtte 13.06.2018 1405/2018
Inngående brev FYLKESMANNEN I NORDLAND ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 12.06.2018 1401/2018
Inngående brev Arbeidstilsynet Vedtak om samtykke og gebyr 12.06.2018 1397/2018
Inngående brev Nordland fylkeskommune Invitasjon til samling for viltforvaltere 11.06.2018 1396/2018
Inngående brev Silje Holand Musikk-/kulturskole - Opptak 06.06.2018 1361/2018
Inngående brev Liv Kristin Johnsen Musikk-/kulturskole - Opptak 06.06.2018 1362/2018
Inngående brev Liv Kristin Johnsen Musikk-/kulturskole - Opptak 06.06.2018 1363/2018
Inngående brev Fylkesmannen i Nordland Til barnehagemyndigheten - Viktig informasjon 06.06.2018 1371/2018
Inngående brev Silje Holand Musikk-/kulturskole - Opptak 06.06.2018 1360/2018
Inngående brev Kommunal- og moderniseringsdepartementet 18/967-12 Orientering om endringer i valgloven 06.06.2018 1372/2018
Inngående brev FYLKESMANNEN I NORDLAND Utbetaling av tilskudd til samisk opplæring i grunnskolen våren 2018 - Evenes kommune 06.06.2018 1369/2018
Inngående brev Helsedirektoratet 18_12592-1Ny spesialistutdanning for leger. Ansvar og oppgaver for kommunene 21816962_1_1.PDF 06.06.2018 1373/2018
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** 06.06.2018 1365/2018
Inngående brev Harry Lofthus Vedrørende kloakkavgift 05.06.2018 1356/2018
Inngående brev Per Arvid Nygård Sommerjobb - arbeidsgiver 04.06.2018 1288/2018
Inngående brev Vardobaiki Arbeidsgiver sommerjobb i Evenes kommune 04.06.2018 1287/2018
Inngående brev Knut Markussen Kultur og miljøprisen 2018 04.06.2018 1291/2018
Inngående brev Wigdis Aune Strømsnes Kulturprisen 04.06.2018 1295/2018
Inngående brev Kjellaug Kulbotten Forslag til Kulturprisen 2018 04.06.2018 1293/2018
Inngående brev Bjørn Erik Strømsnes Kultur og miljøprisen 2018 04.06.2018 1290/2018
Inngående brev Birgitte Rørvik Bruun Forslag til kultur-og miljøprisen 04.06.2018 1289/2018
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 04.06.2018 1329/2018
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 04.06.2018 1301/2018
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 04.06.2018 1347/2018
Inngående brev Nordland fylkeskommune Tema- og opplæringskonferanse for medlemmer av kommunale eldreråd 04.06.2018 1309/2018
Inngående brev KomRev NORD IKS Revisjonsberetning momskompensasjon 1 termin 2018 - Evenes kommune 04.06.2018 1328/2018
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** 04.06.2018 1302/2018
Inngående brev Midtre Hålogaland friluftsråd Referat fra Midtre Hålogaland friluftsråd styremøte 1/2018 3. april i Bjerkvik, Det Lille Kjøkken 04.06.2018 1319/2018
Inngående brev ***** ***** ***** ***** 04.06.2018 1344/2018
Inngående brev KS Oversendelse av KS sin høringsuttalelse til ekspertutvalgets rapport om regionreformen 04.06.2018 1321/2018
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 04.06.2018 1325/2018
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 04.06.2018 1316/2018
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 04.06.2018 1353/2018
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 04.06.2018 1346/2018
Inngående brev Miljødirektoratet Utbetaling av utgifter til jegerprøven 2017 - Evenes kommune 04.06.2018 1349/2018
Inngående brev Kirkevergen i Evenes og Tjeldsund Trafikksikkerhetsutvalget 04.06.2018 1335/2018
Inngående brev Miljødirektoratet Oversendelse av brev fra Miljødirektoratet, tilskudd - omlegging til el-transport 04.06.2018 1334/2018
Inngående brev KLP Skadeforsikring Forsikringsavtale - motorvogner 04.06.2018 1300/2018
Inngående brev KLP Årsresultat 2017 04.06.2018 1345/2018
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 04.06.2018 1331/2018
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** 04.06.2018 1352/2018
Inngående brev Helsedirektoratet. Dokument 15/543-16 Avslag på søknad om tilskudd til Forebyggende hjemmebesøk og aktivitet over statsbudsjettet 2018 kap. 761, post 79 sendt fra Helsedirektoratet 04.06.2018 1320/2018
Inngående brev Helse- og omsorgsdepartementet Høring - Forslag til ny forskrift om pasientjournal 04.06.2018 1351/2018
Inngående brev Norges Blindeforbund Sommerrekreasjon for synshemmede 04.06.2018 1350/2018
Inngående brev SSP Norway Skjenkebevilling SSP ved Harstad/Narvik Lufthavn 04.06.2018 1307/2018
Inngående brev Niingskroa AS Omsetningsoppgave alkohol - Niingskroa AS 04.06.2018 1305/2018
Inngående brev Skånland kommune MELDING OM POLITISK VEDTAK - VERTSKOMMUNEAVTALE NAV ETS/NAV TJELDSUND OG EVENES 04.06.2018 1308/2018
Inngående brev Nasjonalbiblioteket Statistikk for grunnskolebibliotek 2017 04.06.2018 1322/2018
Inngående brev ***** ***** ***** 04.06.2018 1343/2018
Inngående brev Rakel Zylla Fæster Søknad om sommerjobb 04.06.2018 1292/2018
Inngående brev Markus Opdal Sommerjobb 04.06.2018 1297/2018
Inngående brev Ingeborg Larsen Sommerjobb Hjemmesykepleien 04.06.2018 1298/2018
Inngående brev Karoline Sofie Larsen Sommerjobb 04.06.2018 1299/2018
Inngående brev Helsedirektoratet Etablering og drift av dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens 04.06.2018 1340/2018
Inngående brev Ellen Berit Dalbakk Vedlegg til søknad 04.06.2018 1303/2018
Inngående brev Evenes Musikkorps Vedlegg til søknad 04.06.2018 1304/2018
Inngående brev Evenes Skytterlag Vedlegg til søknad Kulturmidler, ref M2UF4N 04.06.2018 1294/2018
Inngående brev Abdo Mohamad Birakdar Leiekontrakt 04.06.2018 1341/2018
Inngående brev ***** ***** ***** 04.06.2018 1332/2018
Inngående brev Forsvarsbygg Elektronisk oversendelse fra Forsvarsbygg - KOPI 04.06.2018 1327/2018
Inngående brev KomRev NORD Negativ beretning for Evenes kommunes årsregnskap 2017 04.06.2018 1338/2018
Inngående brev Alf Kolsing Høringsuttalelse - Planprogram for kommuneplanens arealdel Evenes. 31.05.2018 1274/2018
Inngående brev Indre Evenes Grunneierlag Høringsuttalelse planprogram - kommuneplanens arealdel 2019-2030 31.05.2018 1275/2018
Inngående brev Harstad Kommune Vedr. innlemming i det nasjonale VFT- programmet 31.05.2018 1273/2018
Inngående brev Arnt Torleif Johnsen Musikk-/kulturskole - Opptak 31.05.2018 1272/2018
Inngående brev Hilde Maren Jordan Barnehage - oppsigelse - Liland 31.05.2018 1270/2018
Inngående brev Statens vegvesen Dokument 18/33746-5 Tillatelse til oppsett av private skilt for å kunngjøre militære restriksjoner ved Evenes flyplass - Evenes og Skånland kommune sendt fra Statens vegvesen 31.05.2018 1277/2018
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 30.05.2018 1261/2018
Inngående brev ***** ***** ***** ***** 30.05.2018 1264/2018
Inngående brev Ramin Mahoubi Søknad om stilling 30.05.2018 1269/2018
Inngående brev Santander Consumer Bank AS Leasingkontrakt - YN63511 30.05.2018 1265/2018
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 30.05.2018 1260/2018
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 30.05.2018 1262/2018
Inngående brev Aslak Markusson Klage ang. kommunal vei på Liland 30.05.2018 1266/2018
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 30.05.2018 1263/2018
Inngående brev Indre Evenes Grunneierlag Høringsuttalelse planprogram - kommuneplanens arealdel 2019-2030 29.05.2018 1208/2018
Inngående brev KomRevNORD IKS Fullstendighetserklæring Evenes kommune 2017 29.05.2018 1220/2018
Inngående brev KS Oppdatert prognosemodell etter kommuneproposisjon 2019 og Revidert nasjonalbudsjett 2018. 29.05.2018 1214/2018
Inngående brev ***** ***** ***** 29.05.2018 1248/2018
Inngående brev Kommunal- og moderniseringsdepartementet 17/4839-11 Kunngjøring av midlertidig tilskuddsordning til romanifolket/taterne 29.05.2018 1240/2018
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** 29.05.2018 1256/2018
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** 29.05.2018 1202/2018
Inngående brev ***** ***** 29.05.2018 1204/2018
Inngående brev tilbydere Anskaffelse av takheiser EOS - tilbud 29.05.2018 1221/2018
Inngående brev Monika Olsby Sommerjobb 29.05.2018 1250/2018
Inngående brev ETS Truck Stop AS Sommerjobb for ungdom - arbeidsgiver 29.05.2018 1249/2018
Inngående brev Ingrid Elvemo Sommerjobb - arbeidsgiver 29.05.2018 1247/2018
Inngående brev YX Evenskjer Sommerjobb for ungdom - arbeidsgiver Skånland 29.05.2018 1246/2018
Inngående brev Rakel Zylla Fæster Søknad om sommerjobb - trivselsagent 29.05.2018 1245/2018
Inngående brev Kolbjørn Larsen Sommerjobb - arbeidsgiver 29.05.2018 1238/2018
Inngående brev Aleksander Pavlovic Sommerjobb - arbeidsgiver 29.05.2018 1232/2018
Inngående brev Dalhaug gård, Odin Markusson gård og Nordmo gård Behov for ungdom i sommerjobb - arbeidsgiver 29.05.2018 1231/2018
Inngående brev Birgitte Bruun Behov for ungdom i sommerjobb - arbeidsgiver 29.05.2018 1230/2018
Inngående brev Joker Liland sommerjobb - arbeidsgiver 29.05.2018 1229/2018
Inngående brev Hermon Kahsay Søknad om sommerjobb 29.05.2018 1228/2018
Inngående brev Bjørg Eikseth Klage til Evenes Formannskap 29.05.2018 1205/2018
Inngående brev Statens vegvesen 17/85740-13 Tillatelse til å arrangere sykkelrittet Border Crossing Challenge 2018 sendt fra Statens vegvesen 29.05.2018 1207/2018
Inngående brev Ballangen Sjøfarm Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel 29.05.2018 1211/2018
Inngående brev Ballangen Sjøfarm AS Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel 29.05.2018 1209/2018
Inngående brev ***** ***** ***** ***** 29.05.2018 1217/2018
Inngående brev ***** ***** 29.05.2018 1254/2018
Inngående brev Bodø Kommune Protokoll og referat fra Eldrerådskonferansen 2018 29.05.2018 1213/2018
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** 29.05.2018 1224/2018
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** 29.05.2018 1223/2018
Inngående brev Gunhild Olsen Uttalelse til AMU 29.05.2018 1200/2018
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 29.05.2018 1206/2018
Inngående brev ***** ***** ***** ***** 29.05.2018 1243/2018
Inngående brev Radio Bø SA Søknad om støtte 29.05.2018 1218/2018
Inngående brev Fylkesmannen i Nordland Informasjon om rovvilt og beitesesongen 2018 - Nordland 29.05.2018 1212/2018
Inngående brev Pressens offentlighetsutvalg Åpenhetsråd fra Pressens offentlighetsutvalg 29.05.2018 1239/2018
Inngående brev Fylkesmannen i Nordland Nye rutiner for søknad om tilskudd til leirskoleopplæring for 2018 29.05.2018 1210/2018
Inngående brev Norwaco Lovlig bruk av musikk, TV-innhold og film i grunnskolen 29.05.2018 1252/2018
Inngående brev Utdanningsdirektoratet Videreutdanning - manglende grunnlag for utbetaling av midler 29.05.2018 1201/2018
Inngående brev Camilla Hanssen Søknad om plass i SFO 29.05.2018 1225/2018
Inngående brev Narvik Kommune Krav om deling av integreringstilskudd 29.05.2018 1219/2018
Inngående brev Folkeuniversitetet Nordland Kontrakt vedr. leveranse av norskopplæring for fremmedspråklige - forlengelse ut skoleåret 2018/2019 29.05.2018 1235/2018
Inngående brev Helsedirektoratet Høring læringsmål for del 1 29.05.2018 1215/2018
Inngående brev Helse- og omsorgsdepartementet Høring - Forslag til endringer i forskrift om lisens til helsepersonell 29.05.2018 1244/2018
Inngående brev Tjeldsund Kommune Evaluering av kreftkoordinatorsatsningen 29.05.2018 1242/2018
Inngående brev Fylkesmannen i Troms Delvis innvilgelse av søknad fra Evenes Kommune om tilskudd til kompetansehevende tiltakfor lindrende behandling om omsorg ved livets slutt 29.05.2018 1236/2018
Inngående brev Evenes Syn- og mestringssenter Omsetningsoppgave for salg av alkohol 29.05.2018 1216/2018
Inngående brev Skavli Brygghus søknad salgsbevilling 29.05.2018 1241/2018
Inngående brev Justis- og beredskapsdepartementet Høring fra Justis- og beredskapsdepartementet 29.05.2018 1233/2018
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** 29.05.2018 1251/2018
Inngående brev Siv-hege Jordan ***** ***** ***** 29.05.2018 1258/2018
Inngående brev Kommunal- og moderniseringsdepartementet 17/5530-13 Rutiner for kvalitetssikring av kriteriedata i inntektssystemet 29.05.2018 1222/2018
Inngående brev TV-aksjonen NRK Kirkens Bymisjon ANMODNING OM Å OPPRETTE KOMMUNEKOMITÉ FOR TV-AKSJONEN NRK 2018 28.05.2018 1188/2018
Inngående brev Birgitte Rørvik Bruun Klage på vedtak 28.05.2018 1199/2018
Inngående brev Jan Arne Larsen ***** ***** ***** ***** ***** ***** 28.05.2018 1170/2018
Inngående brev Kulturdepartementet 18/2032-1 Tilskuddsordning for nyskapende aktivitetsarenaer 2018 28.05.2018 1192/2018
Inngående brev Kunnskapsdepartementet Arbeidet mot negativ sosial kontroll 28.05.2018 1177/2018
Inngående brev Nordland Fylkeskommune Søk på sommerjobbtilskudd for ungdom 28.05.2018 1179/2018
Inngående brev Helene Bartholsen ferievikar EOS 28.05.2018 1197/2018
Inngående brev Petter Ingar Bartholdsen Sommerjobb for ungdom - arbeidsgiver 28.05.2018 1194/2018
Inngående brev Mathias Olsen Sommerjobb søknadd 28.05.2018 1186/2018
Inngående brev KS Satsingen Samarbeid om etisk kompetanseheving KS lyser ut Etikkprisen 2018 28.05.2018 1181/2018
Inngående brev Jernbanedirektoratet Dokument 201800173-5 Utredning av ny jernbane Fauske - Tromsø (Nord-Norgebanen) - invitasjon til innspillkonferanse sendt fra Jernbanedirektoratet 28.05.2018 1174/2018
Inngående brev Politidirektoratet Politidirektoratets anbefaling om justering av politidistriktsgrenser som følge av kommune- og regionreformen 28.05.2018 1187/2018
Inngående brev Friluftsrådenes Landsforbund Protokoll styremøte 28.05.2018 1189/2018
Inngående brev UNINETT Norid AS Skal domenenavnet evenes.kommune.no videreføres eller slettes? 28.05.2018 1185/2018
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** 28.05.2018 1193/2018
Inngående brev Fylkesmannen i Nordland Tilsagnsbrev for midler til svømmeopplæring til nyankomne minoritetsspråklige elever for 2017 28.05.2018 1176/2018
Inngående brev Helse- og omsorgsdepartementet Høring - Forslag til endringer i sprøyteromsordningen 28.05.2018 1180/2018
Inngående brev Helfo Kommunene er tilfredse med Helfos administrasjon av fastlegeordningen 28.05.2018 1198/2018
Inngående brev Fylkesmannen i Nordland Nasjonal kartlegging av seksualitetsundervisningen 28.05.2018 1184/2018
Inngående brev KomRev NORD IKS Forvaltningsrevisjonsprosjekt - Kvalitet og ressursbruk i hjemmetjenesten 28.05.2018 1190/2018
Inngående brev Várdobáiki samisk senter Generalforsamling, Várdobáiki AS, 22.5.2018 28.05.2018 1191/2018
Inngående brev Norsk Friluftsliv Brev vedr. vannscooter 28.05.2018 1178/2018
Inngående brev Utdanningsdirektoratet Ny mulighet til å søke tilskudd for lærerspesialister 25.05.2018 1166/2018
Inngående brev Tjeldsund Kommune Tinglyst sammenføyning 25.05.2018 1162/2018
Inngående brev Kommunalbanken AS Retur av lånedokumenter - innløst lån 25.05.2018 1163/2018
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 25.05.2018 1165/2018
Inngående brev Fylkesmannen i Nordland Oversendelse av forvaltningsplaner for Kjerkvatnet og Nautå naturreservat til endelig godkjenning 25.05.2018 1164/2018
Inngående brev Arbeidstilsynet Manglende opplysninger 24.05.2018 1155/2018
Inngående brev Husbanken Tildeling startlån - avslag tilskudd til tilpasning 16.05.2018 1136/2018
Inngående brev FYLKESMANNEN I NORDLAND Tilskudd til kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskudd 2018 16.05.2018 1129/2018
Inngående brev ETS Truck Stop AS / Circle K Evenes Sommerjobb for ungdom - arbeidsgiver 08.05.2018 1081/2018
Inngående brev Johansen Kyst og Havfiske Sommerjobb for ungdom - arbeidsgiver 08.05.2018 1075/2018
Inngående brev ***** ***** ***** ***** 07.05.2018 1072/2018
Inngående brev Victoria K.Goos Søknad om stilling 04.05.2018 1054/2018
Inngående brev Roy Arne Høgås Søknad om stilling 04.05.2018 1061/2018
Inngående brev Børge Strand Søknad om stilling 04.05.2018 1062/2018
Inngående brev Tobias Bergvik Søknad om stilling 04.05.2018 1063/2018
Inngående brev Sander Harr Søknad om stilling 04.05.2018 1064/2018
Inngående brev Hanne Strand Søknad om stilling 04.05.2018 1065/2018
Inngående brev Maren Hamnes Søknad om stilling 04.05.2018 1059/2018
Inngående brev Ida Cecilie Ekløv Søknad om stilling 04.05.2018 1055/2018
Inngående brev Olve Zylla Riise Søknad om stilling 04.05.2018 1058/2018
Inngående brev Christian Røkenes Søknad om stilling 04.05.2018 1057/2018
Inngående brev Bjørnar Yttervik Søknad om stilling 04.05.2018 1056/2018
Inngående brev Joachim Røkenes Søknad om stilling 04.05.2018 1060/2018
Inngående brev Christel Bolsøy Søknad om stilling 04.05.2018 1053/2018
Inngående brev NORGES BLINDEFORBUND NORDLAND Kulturmidler 03.05.2018 1027/2018
Versjon:5.0.7