eInnsyn

Søk i postlisteFlere valg
Velg datointervall
X
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
Inngående brev stine åsli Barnehage - Oppsigelse av plass, Liland 19.04.2018 876/2018
Inngående brev FYLKESMANNEN I NORDLAND Tilsagn om timer til opplæring i samisk for skoleåret 2018-2019 - Evenes kommune 19.04.2018 881/2018
Inngående brev NMK HÅLOGALAND Søknad om kulturmidler 19.04.2018 877/2018
Inngående brev Merete Kristine Nilssen Musikk-/kulturskole - Opptak 19.04.2018 878/2018
Inngående brev Geir Sønnesyn Musikk-/kulturskole - Opptak 19.04.2018 879/2018
Inngående brev KomRev Nord Purring svar på oppsummeringsbrev Evenes kommune 2016 12.04.2018 861/2018
Inngående brev Teodorklubben Søknad om kulturmidler 12.04.2018 858/2018
Inngående brev Nordland fylkeskommune Behandling av søknader om innskrenket jakttid for hjortevilt i Nordland 11.04.2018 850/2018
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 11.04.2018 855/2018
Inngående brev Line Undheim Barnehage - endring , Bogen 11.04.2018 852/2018
Inngående brev Line Undheim Barnehage - endring , Bogen 11.04.2018 853/2018
Inngående brev Helsedirektoratet Legers rett til å rekvirere ambulanse og AMK sin vurdering av hastegrad 11.04.2018 856/2018
Inngående brev FYLKESMANNEN I NORDLAND Svar på henvendelse vedrørende habilitet for ordføreren 11.04.2018 851/2018
Inngående brev EVENES TURLAG Søknad om kulturmidler 10.04.2018 848/2018
Inngående brev Ahmed Abdalla Omar Barnehage - Ny plass, Bogen 10.04.2018 847/2018
Inngående brev ***** ***** ***** ***** 10.04.2018 816/2018
Inngående brev Helsedirektoratet Kopi av Helsedirektoratets uttalelse - Generell tolkning av alkoholloven - Festivalcamper russearrangementer og musikkfestivaler 10.04.2018 849/2018
Inngående brev STUORNJÁRGGA SÁMI DUODJI Søknad om kulturmidler 09.04.2018 814/2018
Inngående brev Melinda Undheim Barnehage - Ny plass - Liland 09.04.2018 813/2018
Inngående brev Melinda Undheim Barnehage - Ny plass - Liland 09.04.2018 812/2018
Inngående brev tsigereda behabelom tesfamichael Barnehage - Ny plass, Bogen 06.04.2018 798/2018
Inngående brev Anita Hennie Jensen Søknad om stilling 06.04.2018 808/2018
Inngående brev Gøril Mathisen Søknad om stilling 06.04.2018 807/2018
Inngående brev Trine Agersborg Skånhaug Søknad om stilling 06.04.2018 806/2018
Inngående brev Nora Fjellheim Søknad om stilling 06.04.2018 803/2018
Inngående brev anna hagland Søknad om stilling 06.04.2018 802/2018
Inngående brev Kaja Pedersen Søknad om stilling 06.04.2018 800/2018
Inngående brev Frida Amalie Fredriksen Søknad om stilling 06.04.2018 799/2018
Inngående brev Ragna Fjellheim Søknad om stilling 06.04.2018 805/2018
Inngående brev Anne Margrete Leiros Nilsen Søknad om stilling 06.04.2018 804/2018
Inngående brev Johanne Holtmo Søknad om stilling 06.04.2018 801/2018
Inngående brev Espen Andre Høgås Landsholm Barnehage - Ny plass, 05.04.2018 777/2018
Inngående brev Thomas Liavik Søknad om stilling 05.04.2018 796/2018
Inngående brev Marte Agersborg Skånhaug Søknad om stilling 05.04.2018 795/2018
Inngående brev Brage Riise Søknad om stilling 05.04.2018 788/2018
Inngående brev ***** ***** ***** ***** 05.04.2018 787/2018
Inngående brev Inger Susanne Amundsen Søknad om stilling 05.04.2018 785/2018
Inngående brev Ina Tverfjeld Søknad om stilling 05.04.2018 784/2018
Inngående brev ***** ***** ***** ***** 05.04.2018 783/2018
Inngående brev Arnt Ronny Mathiassen Søknad om stilling 05.04.2018 782/2018
Inngående brev Emma Eline Kirkhaug Søknad om stilling 05.04.2018 781/2018
Inngående brev Hanne Victoria Jakobsen Søknad om stilling 05.04.2018 778/2018
Inngående brev Mohamad Emad Qbiaa Søknad om stilling 05.04.2018 794/2018
Inngående brev Stine Mari Høgås Søknad om stilling 05.04.2018 779/2018
Inngående brev Amalie Storjord Tovås Søknad om stilling 05.04.2018 780/2018
Inngående brev Thomas Johan Fagerli Søknad om stilling 05.04.2018 786/2018
Inngående brev Hanne Elisabeth Strand Søknad om stilling 05.04.2018 789/2018
Inngående brev Viljar Riise Søknad om stilling 05.04.2018 792/2018
Inngående brev Tilde Dalberg Søknad om stilling 05.04.2018 790/2018
Inngående brev Einar Karl Pettersen Søknad om stilling 05.04.2018 791/2018
Inngående brev Mohamad Emad Qbiaa Søknad om stilling 05.04.2018 793/2018
Inngående brev Thomas Liavik Søknad om stilling 05.04.2018 797/2018
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 04.04.2018 768/2018
Inngående brev Solomon Habtegergish Barnehage - Ny plass - Liland 04.04.2018 762/2018
Inngående brev BOGEN SANGFORENING Søknad om Kulturmidler 28.03.2018 749/2018
Inngående brev BOGEN SANGFORENING Søknad om Kulturmidler 28.03.2018 750/2018
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** 28.03.2018 754/2018
Inngående brev Sylvi S. Viksund Motorferdsel i utmark og vassdrag 28.03.2018 752/2018
Inngående brev Augusta Haldorsen Motorferdsel i utmark og vassdrag 28.03.2018 751/2018
Inngående brev ***** ***** 28.03.2018 753/2018
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 27.03.2018 737/2018
Inngående brev ***** ***** 27.03.2018 738/2018
Inngående brev Origo Management AS Anmodning om del-utbetaling fra Evenes kommunes næringsfond 27.03.2018 732/2018
Inngående brev Dagmar Roll Valen Ad Hålogalandsvegen planprosess 27.03.2018 733/2018
Inngående brev Kommunalbanken Innfridd lån 27.03.2018 734/2018
Inngående brev Fylkesmannen i Nordland 2. tildeling skjønnsmidler 2018 - kommunevis fordeling 27.03.2018 736/2018
Inngående brev Universitetet i Oslo - Det medisinske fakultet Godkjenning vedrørende uthenting av antibiotika- salgsstatistikk for sykehjem og KAD-avdelinger i UNN HFs opptaksområde fra apotek 27.03.2018 739/2018
Inngående brev K-Sekretariatet IKS Sakspapirer til møte i kontrollutvalget 04.04.2018 27.03.2018 744/2018
Inngående brev Fauske Kommune 18/5084 Stans deporteringen til Afghanistan - Uttalelse fra kommunestyret 27.03.2018 745/2018
Inngående brev Imke Zietz Søknad på stilling som helsefagarbeider 27.03.2018 747/2018
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 27.03.2018 706/2018
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 27.03.2018 708/2018
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** 27.03.2018 714/2018
Inngående brev Skånland kunstforening Søknad om aktivitetsstøtte, kulturstøtte 27.03.2018 722/2018
Inngående brev Arbeids- og sosialdepartementet Høring - endringer i sosialtjenesteloven - kvalifiseringsprogrammet 27.03.2018 724/2018
Inngående brev Nordland politidistrikt Nærpolitireformen i Nordland - status og avslutning 27.03.2018 726/2018
Inngående brev Sweco Byggherremøte 21.03.18 27.03.2018 727/2018
Inngående brev ***** ***** ***** ***** 27.03.2018 705/2018
Inngående brev ***** ***** 27.03.2018 713/2018
Inngående brev Sjøfartsdirektoratet Brev til alle fylkeskommuner og kommuner 27.03.2018 720/2018
Inngående brev Kommunal og moderniseringsdepartementet 18/584-8 Fastsetting av valgdag for kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 27.03.2018 721/2018
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 27.03.2018 735/2018
Inngående brev Domstoladministrasjonen 18/401-4 Høringsbrev 27.03.2018 731/2018
Inngående brev 4H Nordland 4H Nordland vil ha jordvern, plastfritt hav og LoVeSe uten oljeboring! 27.03.2018 730/2018
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** 27.03.2018 748/2018
Inngående brev Annfrid Heimly Søknad om fritak for verv i eldrerådet 27.03.2018 746/2018
Inngående brev Statens vegvesen Reguleringsendring for E10/rv. 83/rv. 85 Hålogalandsvegen til høring/offentlig ettersyn - Frist for innspill 2. mai 2018 27.03.2018 725/2018
Inngående brev Helseservice engros AS Anskaffelsesavtale - Medisinsk forbruksmateriell 27.03.2018 740/2018
Inngående brev KomRev NORD IKS Revisjonsberetning prosjekt regnskap dokumentasjon av helsehjelp 2017 26.03.2018 634/2018
Inngående brev menighetsbladets komite Gjelder annonse i menighetsbladet 26.03.2018 635/2018
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** 26.03.2018 636/2018
Inngående brev Narvik Kommune 18/6231 Oversendelse av signert vertskommuneavtale vedr. drift av Narvik og omegn krisesenter 26.03.2018 637/2018
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 26.03.2018 639/2018
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** 26.03.2018 642/2018
Inngående brev Nordland Fylkeskommune Søknad om tilskudd til kulturtransport ungdom - korrigering 26.03.2018 647/2018
Inngående brev Fylkesmannen i Nordland Kvittering på innsendt skjema - Søknad om timer til opplæring i samisk 26.03.2018 648/2018
Inngående brev Avinor Mattilsynets vurdering av PFOS i fisk ved Harstad/Narvik LH Evenes 26.03.2018 652/2018
Inngående brev HLF Nordland Lydutjevningsanlegg på alle skoler 26.03.2018 654/2018
Inngående brev Skånland Kommune Tilskudd SLT-koordinator 26.03.2018 663/2018
Inngående brev ETS Medisinske senter Årsmelding 2017 26.03.2018 664/2018
Inngående brev Norwaco Lovlig bruk av musikk, TV-innhold og film i grunnskolen 26.03.2018 665/2018
Inngående brev Samferdselsdepartementet Invitasjon til trafikksikkerhetskonferanse 26.03.2018 670/2018
Inngående brev ***** ***** 26.03.2018 671/2018
Inngående brev Indre Evenes Storvald m.fl. Høringsuttalelse på overordnede målsettinger for hjorteviltplan 26.03.2018 673/2018
Inngående brev KS Region Nord-Norge Orientering vedrørende kommunale representanter til styringsgruppe for rehabilitering i Helse Nord 26.03.2018 674/2018
Utgående brev ***** ***** ***** ***** 26.03.2018 589/2018
Utgående brev Stine Fedreheim m.fl. Test på fletting 26.03.2018 418/2018
Inngående brev Nordland fylkeskommune Høring - endring i buss- og båtruter 2018 26.03.2018 621/2018
Inngående brev Fylkesmannen i Nordland Evalueringsrapport - Øvelse Nordland 2018 26.03.2018 640/2018
Inngående brev Utdanningsdirektoratet Høring - lærertetthetsnorm i grunnskolen 26.03.2018 641/2018
Inngående brev Ronny Kiil Olsen Vedtak delingssak 26.03.2018 644/2018
Inngående brev Indre Evenes Grunneierlag Skuterløype i området Kleiva-Snubba-Niingsvannet 26.03.2018 645/2018
Inngående brev Statens vegvesen Dokument 18/12805-30 Evenes kommune -Tilsagn om holdningsskapende midler vår 2018 sendt fra Statens vegvesen 26.03.2018 651/2018
Inngående brev Samferdselsdepartementet 18/562 Høringsbrev NOU havne -og farvannsloven 26.03.2018 656/2018
Inngående brev ***** ***** 26.03.2018 658/2018
Inngående brev Helse- og omsorgsdepartementet Høring - Spesialistutdanning 26.03.2018 661/2018
Inngående brev ***** ***** 26.03.2018 662/2018
Inngående brev ***** ***** ***** ***** 26.03.2018 678/2018
Inngående brev ***** ***** ***** 26.03.2018 681/2018
Inngående brev Liland skole Kartlegging av busstoppene til skolebussene 26.03.2018 682/2018
Inngående brev ***** ***** 26.03.2018 694/2018
Inngående brev Helsedirektoratet Tilskudd til en nasjonal pilot for oppfølgingsteam i kommunene 26.03.2018 683/2018
Inngående brev Narturvernforbundet i Narvik Krav om habilitetskontroll 26.03.2018 685/2018
Inngående brev Norwaco Lovlig bruk av musikk, TV-innhold og film i grunnskolen 26.03.2018 650/2018
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** 26.03.2018 666/2018
Inngående brev KomRev NORD IKS Revisjonsuttalelse ressurskrevende tjenester 2017 - Evenes kommune 26.03.2018 667/2018
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 26.03.2018 668/2018
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 26.03.2018 669/2018
Inngående brev Nordland Fylkeskommune Evenes Kommune - samarbeidsavtale folkehelsearbeid - tilskudd for 2016 og 2017 26.03.2018 675/2018
Inngående brev ***** ***** ***** ***** 26.03.2018 677/2018
Inngående brev Tjeldsund Kommune [1/2] Tinglyst sammenføyning 26.03.2018 679/2018
Inngående brev Tjeldsund Kommune [2/2]Tinglyst sammenføyning 26.03.2018 680/2018
Inngående brev Skatt Nord - Folkeregisteret Borgerlig vigsel - melding om vigsel 26.03.2018 696/2018
Inngående brev Kartverket Retur av tinglyste dokumenter 26.03.2018 698/2018
Inngående brev ***** ***** ***** 26.03.2018 699/2018
Inngående brev Norges speiderforbund Invitasjon om samarbeid om Norges Speiderforbunds landsleir i 2021 26.03.2018 700/2018
Inngående brev Bunnpris Bogen Omsetningsoppgave 26.03.2018 701/2018
Inngående brev Tjeldsund Kommune D-sak 29/2018 Søknad om fradeling av boligtomt fra eiendommen gnr 19 bnr 49 26.03.2018 693/2018
Inngående brev ***** ***** ***** ***** 26.03.2018 695/2018
Inngående brev ***** ***** 26.03.2018 703/2018
Inngående brev Forsvarsbygg Elektronisk oversendelse fra Forsvarsbygg - KOPI 26.03.2018 628/2018
Inngående brev Joker Liland Omsoppgave alkohol 26.03.2018 632/2018
Inngående brev Nordland fylkeskommune Innkalling til representantskapsmøte i Interkommunalt Arkiv Nordland 11.04.2018 - sakspapirer 23.03.2018 617/2018
Inngående brev Lenvik kommune Varsel om planoppstart og offentlig ettersyn av planprogram for Kystplan Midt- og Sør-Troms 22.03.2018 613/2018
Inngående brev Miljødirektoratet Oversendelse av brev fra Miljødirektoratet 21.03.2018 577/2018
Inngående brev Utdanningsdirektoratet Gratis kompetansetilbud i vurdering for læring for hele skolen - påmelding i gang 21.03.2018 584/2018
Inngående brev Nordland fylkeskommune Oppfølging i 2018 - Regional plan for vannforvaltning i vannregion Nordland 2016 - 2021 21.03.2018 579/2018
Inngående brev Helse- og omsorgsdepartementet Rundskriv - Bekjempelse av MRSA - oppfølging av personer som arbeider i svinebesetninger 21.03.2018 578/2018
Inngående brev Kanya Homthong Søknad om dispensasjon på botid 21.03.2018 581/2018
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** 21.03.2018 575/2018
Inngående brev Vaksineforsyningen Forhåndsbestilling av sesonginfluensavaksine 2018/2019 Brev til kommuner og helseforetak 21.03.2018 585/2018
Inngående brev ***** ***** ***** 21.03.2018 583/2018
Inngående brev Svein Erik Kristiansen Søknad om fritak fra kommunale verv 21.03.2018 576/2018
Inngående brev Husbanken ***** ***** ***** ***** ***** 19.03.2018 559/2018
Internt notat uten oppfølging ***** ***** ***** ***** 16.03.2018 2913/2017
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** 15.03.2018 550/2018
Inngående brev Thomas Akselsen Motorferdsel i utmark og vassdrag 15.03.2018 547/2018
Inngående brev ***** ***** ***** 15.03.2018 545/2018
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** 15.03.2018 549/2018
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** 15.03.2018 548/2018
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 15.03.2018 546/2018
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 13.03.2018 528/2018
Inngående brev Malene Høgås Barnehage - Ny plass - Bogen Barnehage 09.03.2018 522/2018
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** 09.03.2018 523/2018
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** 09.03.2018 525/2018
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** 09.03.2018 524/2018
Inngående brev Nordland fylkeskommune Høring - endring i buss og båtruter 07.03.2018 513/2018
Inngående brev Nordland fylkeskommune Tilbud om å søke kulturtransportspleis 06.03.2018 508/2018
Inngående brev Nordland fylkeskommune Nedlegging av Kulturkortet i Nordland 06.03.2018 504/2018
Inngående brev Nordland fylkeskommune Høring - endring i buss og båtruter 06.03.2018 507/2018
Inngående brev FYLKESMANNEN I NORDLAND ***** ***** ***** ***** ***** 05.03.2018 493/2018
Inngående brev FYLKESMANNEN I NORDLAND Søknad om timer til opplæring i samisk i grunnskolen skoleåret 2018-2019 05.03.2018 497/2018
Inngående brev Ofoten Regionråd Støttesenter for kriminalitetsutsatte i Nordland 04.03.2018 425/2018
Inngående brev ***** ***** 04.03.2018 427/2018
Inngående brev Fylkesmannen i Nordland Svar på henvendelse vedrørende skjenkebevilling - Kundekvelder - Rana 04.03.2018 430/2018
Inngående brev Fagforeningene i kommunen Uttalelse fra fagforeningene i Evenes Kommune 04.03.2018 472/2018
Inngående brev Helsedirektoratet Pakkeforløp gravide og rusmidler på høring 04.03.2018 473/2018
Inngående brev Annbjørg Dorgli Hætta Søknad om stilling 04.03.2018 462/2018
Inngående brev cecilie fause Søknad om stilling 04.03.2018 463/2018
Inngående brev Utdanningsdirektoratet Videreutdanning skole - oversikt over søknader som må behandles 04.03.2018 468/2018
Inngående brev NOAH-for dyrs rettigheter Vedrørende skadefelling 04.03.2018 479/2018
Inngående brev NOAH-for dyrs rettigheter Brev fra NOAH vedrørende skuddpremier 04.03.2018 486/2018
Inngående brev Rolf Bockelie Kjøp av tomt på opsjon 04.03.2018 488/2018
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 04.03.2018 491/2018
Inngående brev SSP Norway Omsetningsoppgave Alkohol 2017 04.03.2018 422/2018
Inngående brev Helse- og omsorgsdepartementet Høring NOU 2017:16 På liv og død 04.03.2018 424/2018
Inngående brev Helse- og omsorgsdepartementet Høring - Forslag til endringer i MSIS-forskriften og forskrift om allmennfarlige smittsomme sykdommer 04.03.2018 428/2018
Inngående brev Utdanningsdirektoratet Høring – forslag til endringer i læreplan for Vg3 aktivitørfaget 04.03.2018 431/2018
Inngående brev Utdanningsdirektoratet Til GSI-ansvarlig i kommunen: Godkjenn elevdata ved frittstående grunnskoler i perioden 15.- 22. mars 2018 04.03.2018 432/2018
Inngående brev Tjeldsund Kommune Anbud middag TOS 04.03.2018 433/2018
Inngående brev Børge Bjørsvik Søknad om stilling 04.03.2018 460/2018
Inngående brev Stanislava Krivosija Søknad om stilling 04.03.2018 461/2018
Inngående brev cecilie fause Søknad om stilling 04.03.2018 464/2018
Inngående brev Statens vegvesen NFTU Protokoll 1-2018 04.03.2018 469/2018
Inngående brev Utdanningsdirektoratet Videreutdanning 2018 - behandling av søknader 04.03.2018 471/2018
Inngående brev ***** ***** ***** ***** 04.03.2018 475/2018
Inngående brev Fylkesmannen i Nordland Tilskudd til fisketiltak i 2018 - Ofoten regionråd 04.03.2018 478/2018
Inngående brev Tjeldsund Kommune Oppsigelse av kommunikasjonslinje for tilgang til SOFIE 04.03.2018 480/2018
Inngående brev Hålogaland Kraft Oppsigelse av kommunikasjonslinje for tilgang til SOFIE 04.03.2018 481/2018
Inngående brev Statens vegvesen Dokument 18/32749-2 Tillatelse til ny avkjørsel fra fv. 722 til pukkverk - gnr. 5 bnr. 26 - Evenes kommune sendt fra Statens vegvesen 04.03.2018 484/2018
Versjon:5.0.7