eInnsyn

Søk i postlisteFlere valg
Velg datointervall
X
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 10.12.2018 2920/2018
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 10.12.2018 2919/2018
Inngående brev Tjeldsund Kommune D-SAK 170/2018 SØKNAD OM FRADELING AV AREAL FRA GNR 4 BNR 90 SOM TILLEGG TIL GNR 4 BNR 85 OG BNR 102 10.12.2018 2918/2018
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 10.12.2018 2917/2018
Inngående brev ***** ***** ***** ***** 10.12.2018 2911/2018
Inngående brev ***** Tilsagn om tilskudd til Forebyggings- og tilretteleggingstilskudd IA virksomheter og BHT-honorar - ***** 10.12.2018 2907/2018
Inngående brev NVE Konsesjonsavgifter til kommuner 2018 10.12.2018 2915/2018
Inngående brev ***** ***** ***** 10.12.2018 2914/2018
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** 10.12.2018 2913/2018
Inngående brev ***** ***** ***** 10.12.2018 2912/2018
Inngående brev Altinn Søknad om Tilskudd, 2019, Dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens - kvittering på innsendt søknad 10.12.2018 2910/2018
Inngående brev NAV Narvik Påminnelse - refusjon lønnskrav 10.12.2018 2906/2018
Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 04.12.2018 2809/2018
Utgående brev Heidi Dvergsdal Barnehage -endring av oppholdstid - Bogen bhg 04.12.2018 2814/2018
Utgående brev BIRGITT JENSEN Søknad om stilling 04.12.2018 2820/2018
Utgående brev Kirhaug Emma E Larsen Søknad om stilling 04.12.2018 2821/2018
Utgående brev Andrea Hennie Høgli Søknad om stilling 04.12.2018 2822/2018
Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** 04.12.2018 2844/2018
Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** 04.12.2018 2851/2018
Utgående brev ***** ***** ***** 04.12.2018 2852/2018
Utgående brev BIRGITT JENSEN Søknad om stilling 04.12.2018 2782/2018
Utgående brev Predrag Jovanovic Søknad om stilling 04.12.2018 2783/2018
Utgående brev Husbanken v/Rune Sølvberg VEDRØRENDE UTBETALING AV KOMPENSASJONSTILSKUDD OG RENTEKOMPENSASJON FOR 2018 04.12.2018 2808/2018
Utgående brev ***** ***** ***** ***** 04.12.2018 2791/2018
Utgående brev ***** ***** ***** ***** 04.12.2018 2762/2018
Utgående brev Andrea Hennie Høgli Søknad om stilling 04.12.2018 2841/2018
Utgående brev Natalia Grishina Søknad om stilling 04.12.2018 2834/2018
Utgående brev Mulstad Odd-Willy Tomt til fritidsbolig 04.12.2018 2806/2018
Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** 04.12.2018 2786/2018
Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** 04.12.2018 416/2018
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** 04.12.2018 2860/2018
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** 04.12.2018 2861/2018
Utgående brev ***** ***** ***** ***** 04.12.2018 2800/2018
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 04.12.2018 2853/2018
Inngående brev ***** ***** ***** ***** 04.12.2018 2854/2018
Inngående brev Nordland fylkeskommune Utsatt frist - Høring av planforslag: Regional plan - Bærekraftig forvaltning av vannkraft i Nordland 30.11.2018 2812/2018
Inngående brev FYLKESMANNEN I NORDLAND Tildeling av kompetansemidler knyttet til mottak av flyktninger i alderen 6 - 18 år 29.11.2018 2804/2018
Inngående brev linda gundersen Barnehage - oppsigelse 28.11.2018 2803/2018
Inngående brev FYLKESMANNEN I NORDLAND Svar på søknad om erstatning ved klimabetingede skader - avlingssvikt - etter søknadsomgangen 2018 28.11.2018 2802/2018
Inngående brev ***** ***** 27.11.2018 2798/2018
Inngående brev ***** ***** ***** ***** 27.11.2018 2796/2018
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** 27.11.2018 2795/2018
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** 27.11.2018 2794/2018
Inngående brev Synne Hansen Musikk-/kulturskole - Opptak 27.11.2018 2793/2018
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 27.11.2018 2799/2018
Inngående brev FYLKESMANNEN I NORDLAND Refusjon for opplæring for unge (16 - 18 år) som søker opphold i Norge, høsten 2018 27.11.2018 2792/2018
Inngående brev Skånland kommune SVAR - SØKNAD OM GODKJENNING MILJØRETTET HELSEVERN - Bogen Barnehage 23.11.2018 2787/2018
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** 20.11.2018 2777/2018
Inngående brev Heidi Dvergsdal Barnehage -endring av oppholdstid - Bogen bhg 20.11.2018 2776/2018
Inngående brev Nordland fylkeskommune Om kurset for kommunale råd for funksjonshemmede i Svolvær september 2018 20.11.2018 2775/2018
Inngående brev Kommunal- og moderniseringsdepartementet Høring fra KMD 19.11.2018 2769/2018
Inngående brev Kunnskapsdepartementet Ny veileder om skolegudstjeneste 19.11.2018 2770/2018
Inngående brev Helsedirektoratet Tilskudd for LIS1-stillinger (tidligere turnus) i kommunehelsetjenesten 19.11.2018 2764/2018
Inngående brev Statens vegvesen Dokument 18/5109-4 Uttale: Forslag til detaljreguleringsplan for Flåtta boligfelt, Evenes kommune. sendt fra Statens vegvesen 19.11.2018 2767/2018
Inngående brev Nordland fylkeskommune Vedlegg av relevante dokumenter i plansaker 19.11.2018 2772/2018
Inngående brev Rudi Kirkhaug Reguleringsplan Bjellund - Liland 19.11.2018 2765/2018
Inngående brev Sigrid Nordstrøm Merknader til offentlig høring av detaljreguleringsplan Flåtta boligfelt, Liland 19.11.2018 2766/2018
Inngående brev Utdanningsdirektoratet Viktig informasjon om refusjon av vikar- og funksjonstilskudd i lærerspesialistordningen 19.11.2018 2768/2018
Inngående brev Landbruksdirektoratet ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 15.11.2018 2751/2018
Inngående brev Landbruksdirektoratet ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 15.11.2018 2750/2018
Inngående brev Landbruksdirektoratet ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 15.11.2018 2749/2018
Inngående brev Landbruksdirektoratet ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 15.11.2018 2757/2018
Inngående brev Landbruksdirektoratet ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 15.11.2018 2755/2018
Inngående brev Landbruksdirektoratet ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 15.11.2018 2754/2018
Inngående brev Landbruksdirektoratet ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 15.11.2018 2753/2018
Inngående brev Landbruksdirektoratet ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 15.11.2018 2752/2018
Inngående brev Landbruksdirektoratet ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 15.11.2018 2761/2018
Inngående brev Landbruksdirektoratet ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 15.11.2018 2760/2018
Inngående brev Landbruksdirektoratet ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 15.11.2018 2759/2018
Inngående brev Landbruksdirektoratet ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 15.11.2018 2758/2018
Inngående brev Landbruksdirektoratet ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 15.11.2018 2748/2018
Inngående brev Landbruksdirektoratet ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 15.11.2018 2756/2018
Inngående brev Landbruksdirektoratet ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 15.11.2018 2747/2018
Internt notat uten oppfølging ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 13.11.2018 2291/2018
Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 11.11.2018 860/2018
Utgående brev ***** ***** ***** 11.11.2018 46/2018
Utgående brev Rigmor Fløystad m.fl. Referat og innkalling til møte SpaserstokkEvenes 11.11.2018 52/2018
Utgående brev BYGDEKINOEN Bygdekinoen søknad konsesjon 2018 for spillestedene i kommunen 11.11.2018 109/2018
Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** 11.11.2018 169/2018
Utgående brev ***** ***** 11.11.2018 1367/2018
Utgående brev ***** ***** ***** ***** 11.11.2018 1468/2018
Utgående brev Telenor Norge AS Samarbeid om utvidelse av bredbåndutbyggingen 11.11.2018 1436/2018
Utgående brev Statens kartverk, tinglysingen Skjøte til tinglysing 11.11.2018 1531/2018
Utgående brev ***** ***** ***** 11.11.2018 1255/2018
Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 11.11.2018 1452/2018
Utgående brev SKÅNLAND KOMMUNE Melding om vedtak vedr drift av kulturskole 11.11.2018 1457/2018
Utgående brev Birgitte Rørvik Bruun Klage på vedtak 11.11.2018 1464/2018
Utgående brev ***** ***** ***** 11.11.2018 129/2018
Utgående brev Skatt Nord ÅRSRAPPORT OG ÅRSREGNSKAP FOR 2017 11.11.2018 144/2018
Utgående brev Nordland Fylkeskommune ÅRSRAPPORT OG ÅRSREGNSKAP FOR 2017 11.11.2018 145/2018
Utgående brev Skånland kommune HØRING NEDSETTELSE AV MINSTEAREAL FOR ELG I SKÅNLAND KOMMUNE 11.11.2018 157/2018
Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 11.11.2018 1259/2018
Utgående brev ***** ***** ***** ***** 11.11.2018 1267/2018
Utgående brev Eldrerådet Referat møte i Eldrerådet 31.05.18 11.11.2018 1279/2018
Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** 11.11.2018 377/2018
Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** 11.11.2018 381/2018
Utgående brev Ragna Fjellheim Søknad om stilling 11.11.2018 868/2018
Utgående brev Høringsinstanser Høring av planprogram - kommuneplanens arealdel 2019-2030 11.11.2018 872/2018
Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** 11.11.2018 883/2018
Utgående brev Viljar Riise m.fl. Vedrørende søknad på ferievikar 11.11.2018 891/2018
Utgående brev ***** ***** ***** ***** 11.11.2018 385/2018
Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** 11.11.2018 400/2018
Utgående brev Kontrollutvalgets sekretariat Reglement for tilsyn og kontroll 11.11.2018 403/2018
Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 11.11.2018 945/2018
Utgående brev Fylkesmannen i Nordland Orientering om politisk vedtak - Forliksrådet 11.11.2018 951/2018
Utgående brev ***** ***** ***** ***** 11.11.2018 495/2018
Utgående brev ***** ***** ***** ***** 11.11.2018 518/2018
Utgående brev ***** ***** ***** ***** 11.11.2018 527/2018
Utgående brev ***** ***** ***** ***** 11.11.2018 531/2018
Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** 11.11.2018 541/2018
Utgående brev ***** ***** ***** ***** 11.11.2018 558/2018
Utgående brev Stiftelsestilsynet Søknad om avvikling av Evenes boligstiftelse 11.11.2018 562/2018
Utgående brev ***** ***** 11.11.2018 998/2018
Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 11.11.2018 1000/2018
Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** 11.11.2018 1005/2018
Utgående brev ***** ***** ***** ***** 11.11.2018 1009/2018
Utgående brev ***** ***** ***** ***** 11.11.2018 1011/2018
Utgående brev ***** ***** 11.11.2018 1012/2018
Utgående brev Ofoten Tingrett Til orientering: ny meddommer 11.11.2018 1013/2018
Utgående brev Høringsinstanser Høring av planprogram - kommuneplanens arealdel 2019-2030 11.11.2018 1023/2018
Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 11.11.2018 387/2018
Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 11.11.2018 128/2018
Utgående brev Emma Eline Larsen Kirkhaug Søknad om stilling 11.11.2018 142/2018
Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 11.11.2018 148/2018
Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** 11.11.2018 155/2018
Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** 11.11.2018 163/2018
Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 11.11.2018 171/2018
Utgående brev Statens Vegvesen Søknad om holdningsskapende midler vår 2018 11.11.2018 172/2018
Utgående brev Tjeldsund Kommune Oppsigelse NAV-avtaler 11.11.2018 180/2018
Utgående brev ***** ***** ***** ***** 11.11.2018 217/2018
Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** 11.11.2018 226/2018
Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 11.11.2018 229/2018
Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** 11.11.2018 248/2018
Utgående brev Eldrerådets Innkalling til eldrerådet 11.11.2018 260/2018
Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 11.11.2018 312/2018
Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 11.11.2018 324/2018
Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** 11.11.2018 328/2018
Utgående brev Rusforum Nordland SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE - RUSFORUM NORDLAND 11.11.2018 553/2018
Utgående brev Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen Invitasjon til trafikksikkerhetskonferanse 11.11.2018 512/2018
Utgående brev Sylwia Dymek Søknad om kommunal bolig 11.11.2018 560/2018
Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 11.11.2018 761/2018
Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** - midlertidig svar 11.11.2018 500/2018
Utgående brev ***** ***** 11.11.2018 618/2018
Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** 11.11.2018 772/2018
Utgående brev ***** ***** ***** ***** 11.11.2018 775/2018
Utgående brev ***** ***** ***** ***** - Svar 11.11.2018 817/2018
Utgående brev Anne Margrete Leiros Nilsen Søknad om stilling 11.11.2018 819/2018
Utgående brev Hanne Elisabeth Strand Søknad om stilling 11.11.2018 820/2018
Utgående brev Thomas Liavik Søknad om stilling 11.11.2018 829/2018
Utgående brev anna hagland Søknad om stilling 11.11.2018 831/2018
Utgående brev Gøril Mathisen Søknad om stilling 11.11.2018 834/2018
Utgående brev Emma Eline Kirkhaug Søknad om stilling 11.11.2018 836/2018
Utgående brev Arnt Ronny Mathiassen Søknad om stilling 11.11.2018 837/2018
Utgående brev Ina Tverfjeld Søknad om stilling 11.11.2018 839/2018
Utgående brev Brage Riise Søknad om stilling 11.11.2018 842/2018
Utgående brev Viljar Riise Søknad om stilling 11.11.2018 843/2018
Utgående brev Mohamad Emad Qbiaa Søknad om stilling 11.11.2018 844/2018
Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** 11.11.2018 336/2018
Utgående brev Kartverket Samiske stedsnavn i Evenes 11.11.2018 340/2018
Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** 11.11.2018 375/2018
Utgående brev ***** ***** ***** ***** 11.11.2018 494/2018
Utgående brev ***** ***** ***** ***** 11.11.2018 496/2018
Utgående brev ***** ***** ***** ***** 11.11.2018 499/2018
Utgående brev Tone Merete Rørmark Barnehage - oppsigelse - svar 11.11.2018 502/2018
Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 11.11.2018 503/2018
Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** 11.11.2018 505/2018
Utgående brev ***** ***** ***** ***** 11.11.2018 35/2018
Utgående brev Tjeldsund kommune Anbud på middag til Tjeldsund kommune 11.11.2018 42/2018
Utgående brev IMDi Endring av konto for utbetalinger til Evenes kommune 11.11.2018 45/2018
Utgående brev Beboere i omsorgsbolig Informasjon om egenandel trygghetsalarm omsorgsbolig 11.11.2018 48/2018
Utgående brev Midtre Hålogaland frilutfsråd Medlem årsmøte Midtre Håloganland frilutfsråd 11.11.2018 529/2018
Utgående brev Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg, Statens Vegvesen Trafikksikkerhet - prosjektmidler 11.11.2018 544/2018
Utgående brev ***** ***** 11.11.2018 554/2018
Utgående brev ***** ***** ***** ***** 11.11.2018 611/2018
Utgående brev ***** ***** ***** ***** 11.11.2018 614/2018
Utgående brev Utdanningsforbundet Evenes v/kasserer Per Eilertsen Refusjonskrav tillitsvalgte 2017 11.11.2018 170/2018
Utgående brev ***** ***** ***** 11.11.2018 213/2018
Utgående brev ***** ***** ***** 11.11.2018 216/2018
Utgående brev Narvik kommune Vedtak samarbeidsavtale krisesenter 11.11.2018 227/2018
Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 11.11.2018 230/2018
Utgående brev ***** ***** ***** ***** 11.11.2018 249/2018
Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** 11.11.2018 774/2018
Utgående brev Statens Vegvesen Søknad om midler - holdningsskapende trafikksikkerhet 11.11.2018 301/2018
Utgående brev ***** ***** ***** 11.11.2018 308/2018
Utgående brev Johanne Holtmo Søknad om stilling 11.11.2018 818/2018
Utgående brev Mohamad Emad Qbiaa Søknad om stilling 11.11.2018 821/2018
Utgående brev Kaja Pedersen Søknad om stilling 11.11.2018 822/2018
Utgående brev Anita Hennie Jensen Søknad om stilling 11.11.2018 823/2018
Utgående brev Stine Mari Høgås Søknad om stilling 11.11.2018 824/2018
Utgående brev Amalie Storjord Tovås Søknad om stilling 11.11.2018 825/2018
Utgående brev Thomas Johan Fagerli Søknad om stilling 11.11.2018 826/2018
Utgående brev Tilde Dalberg Søknad om stilling 11.11.2018 827/2018
Utgående brev Einar Karl Pettersen Søknad om stilling 11.11.2018 828/2018
Utgående brev Frida Amalie Fredriksen Søknad om stilling 11.11.2018 830/2018
Utgående brev Nora Fjellheim Søknad om stilling 11.11.2018 832/2018
Utgående brev Trine Agersborg Skånhaug Søknad om stilling 11.11.2018 833/2018
Utgående brev Hanne Victoria Jakobsen Søknad om stilling 11.11.2018 835/2018
Utgående brev ***** ***** ***** ***** 11.11.2018 838/2018
Utgående brev Inger Susanne Amundsen Søknad om stilling 11.11.2018 840/2018
Utgående brev ***** ***** ***** ***** 11.11.2018 841/2018
Versjon:5.0.7