eInnsyn

Søk i postlisteFlere valg
Velg datointervall
X
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
Inngående brev Morten Israelsson Haugland Musikk-/kulturskole - Opptak 14.08.2018 1973/2018
Inngående brev Stian Hammervold Musikk-/kulturskole - Opptak 14.08.2018 1972/2018
Inngående brev Agnethe Storelv Musikk-/kulturskole - Opptak 14.08.2018 1974/2018
Inngående brev ***** ***** ***** ***** 13.08.2018 1951/2018
Inngående brev K-sekretariatet IKS Kontrollutvalgets møter og deltakelse første halvår 2018 10.08.2018 1941/2018
Inngående brev K-sekretariatet IKS Kontrollutvalgets sak 20/18: Rapportering til kommunestyret - for sen avleggelse av kommunens avleggelse av kommunens årsregnskap og årsberetning 10.08.2018 1942/2018
Inngående brev K-Sekretariatet IKS Orienteringssak til kommunestyret 10.08.2018 1943/2018
Inngående brev K-Sekretariatet IKS Kontrollutvalgets sak 21/18: retningslinjer for kjøp av varer og tjenester fra ansatte og tillitsvalgte som driver næringsvirksomhet 10.08.2018 1946/2018
Inngående brev K-Sekretariatet IKS Kontrollutvalgets sak 18/18: Evenes Kommune - revisjonsbrev nr. 8 - årsregnskap 2017 10.08.2018 1945/2018
Inngående brev FYLKESMANNEN I NORDLAND ***** ***** ***** ***** ***** ***** 08.08.2018 1940/2018
Inngående brev Statens vegvesen Dokument 18/156905-3 Vedrørende søknad om å få sette opp reklameskilt - Cirkle K Evenes - E10 - Evenes kommune sendt fra Statens vegvesen 07.08.2018 1934/2018
Inngående brev Ahmad Malek Søknad om støtte fra næringsfondet 07.08.2018 1933/2018
Inngående brev ***** ***** ***** 07.08.2018 1932/2018
Inngående brev Narvik kommune Invitasjon til deltakelse i interkommunale plansamarbied - kystsoneplanlegging 07.08.2018 1936/2018
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 06.08.2018 1928/2018
Inngående brev Mira Nilsen Musikk-/kulturskole - Opptak 03.08.2018 1919/2018
Inngående brev Mira Nilsen Musikk-/kulturskole - Opptak 03.08.2018 1918/2018
Inngående brev Delta Evenes Forslag om tidlig oppstart av lokale forhandlinger 03.08.2018 1924/2018
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** 31.07.2018 1904/2018
Inngående brev ***** ***** 31.07.2018 1906/2018
Inngående brev Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg NFTU Protokoll 2-2018 31.07.2018 1911/2018
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 31.07.2018 1909/2018
Inngående brev Narvik og omegn krisesenter Beregningsgrunnlag akonto regning driftsutgifter - krisesenteret 31.07.2018 1910/2018
Inngående brev Tjeldsund Kommune Melding om tinglyst eiendom 31.07.2018 1908/2018
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** 30.07.2018 1902/2018
Inngående brev Ann Therese nystad Toften Barnehage - endring , Liland 30.07.2018 1901/2018
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 27.07.2018 1894/2018
Inngående brev Joker Liland Søknad om utvidet ølbevilling 26.07.2018 1891/2018
Inngående brev Helsedirektoratet Se vedlagt brev for utbetalingsoversikt for tilskuddsordningen "Særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester". 24.07.2018 1871/2018
Inngående brev Harry Lofthus Klage på saksbehandling 24.07.2018 1872/2018
Inngående brev Tjeldsund Kommune Tilbud om kjøp av aksjer Vardobaiki 24.07.2018 1870/2018
Inngående brev Evenes Kirkeforening Søknad om redusert fartsgrense - fylkesvei 721 og 722 24.07.2018 1869/2018
Inngående brev ***** ***** 24.07.2018 1868/2018
Inngående brev SSP Norway Omsetningsoppgave 2017 23.07.2018 1862/2018
Inngående brev Justis- og beredskapsdepartementet Høring om forslag til endringer i tvisteloven 17.07.2018 1834/2018
Inngående brev SEA-ECO AS - Ofotfjorden vannområdekoordinator Oppfølging av tiltak iht. vannforskriften 17.07.2018 1831/2018
Inngående brev Stuornjargga sami duodji Innending av rapport og regnskap 17.07.2018 1838/2018
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 17.07.2018 1839/2018
Inngående brev KS Tilretteleggingskrav fra fastlegene - KS ber om informasjon 17.07.2018 1840/2018
Inngående brev Tjeldsund Kommune Oppsigelse samarbeidsavtale PPT Ofoten 17.07.2018 1841/2018
Inngående brev ***** ***** 17.07.2018 1846/2018
Inngående brev Aslak Markusson Purring på svar angående Birkelundveien, Liland 17.07.2018 1849/2018
Inngående brev ***** ***** ***** ***** 17.07.2018 1827/2018
Inngående brev IKAN Databehandleravtale 17.07.2018 1829/2018
Inngående brev Besikt AS Søknad om tillatelse til tiltak boligrigg Evenes 17.07.2018 1835/2018
Inngående brev Helsedirektoratet 18-18320-1 Veileder i vurdering av leger i spesialisering - høring 22130390_5_0 17.07.2018 1837/2018
Inngående brev ***** ***** ***** ***** 17.07.2018 1848/2018
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 17.07.2018 1826/2018
Inngående brev Lakså Grendehus Søknad om abullerende bevilling for salg av alkohol 17.07.2018 1828/2018
Inngående brev ***** ***** 17.07.2018 1830/2018
Inngående brev Statens vegvesen Dokument 18/147799-5 Tillatelse til utvidet bruk av avkjørsel og dispensasjon fra byggegrense - fv. 722 gnr. 5 bnr. 46 - Evenes kommune sendt fra Statens vegvesen 17.07.2018 1832/2018
Inngående brev Besikt as Vedrørende søknad om avkjørsel gnr. 5 bnr. 46 Evenes 17.07.2018 1833/2018
Inngående brev Statens vegvesen Dokument 18/111211-2 Nordmo gård - Gårdstunskilt ved Tårstadveien 25/28 i Evenes sendt fra Statens vegvesen 17.07.2018 1836/2018
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 16.07.2018 1821/2018
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** 16.07.2018 1820/2018
Inngående brev Trine Dalhaug Søknad om stilling 13.07.2018 1799/2018
Inngående brev Mousa Abdulrahim Søknad om stilling 13.07.2018 1807/2018
Inngående brev Jorunn Helene Ervik Søknad om stilling 13.07.2018 1801/2018
Inngående brev Elena Bakarius Søknad om stilling 13.07.2018 1802/2018
Inngående brev Claudia Zulauf Søknad om stilling 13.07.2018 1803/2018
Inngående brev ida hammer Søknad om stilling 13.07.2018 1804/2018
Inngående brev torill røen Søknad om stilling 13.07.2018 1809/2018
Inngående brev June Lorentsen Søknad om stilling 13.07.2018 1811/2018
Inngående brev Morgana Kyltveit Søknad om stilling 13.07.2018 1812/2018
Inngående brev Josef Adam Søknad om stilling 13.07.2018 1815/2018
Inngående brev Josef Adam Søknad om stilling 13.07.2018 1816/2018
Inngående brev Johanne Holtmo Søknad om stilling 13.07.2018 1817/2018
Inngående brev Ida Benedikte Marie Tjosås Blix Søknad om stilling 13.07.2018 1819/2018
Inngående brev Mohamad Birakdar Barnehage - overflytting 13.07.2018 1798/2018
Inngående brev torill røen Søknad om stilling 13.07.2018 1808/2018
Inngående brev June Lorentsen Søknad om stilling 13.07.2018 1810/2018
Inngående brev Henriette Berg Olufsen Søknad om stilling 13.07.2018 1813/2018
Inngående brev Josef Adam Søknad om stilling 13.07.2018 1814/2018
Inngående brev Bjørn Aya-ay Hardersen Søknad om stilling 13.07.2018 1818/2018
Inngående brev ida hammer Søknad om stilling 13.07.2018 1805/2018
Inngående brev Mousa Abdulrahim Søknad om stilling 13.07.2018 1806/2018
Inngående brev monika olsby Søknad om stilling 13.07.2018 1800/2018
Inngående brev Aicha Balde ***** ***** ***** ***** ***** 12.07.2018 1797/2018
Inngående brev Nordland fylkeskommune Godkjenning som lærebedrift i barne- og ungdomsarbeiderfaget 11.07.2018 1793/2018
Inngående brev Skånland kommune MELDING OM POLITISK VEDTAK - SAMARBEIDSAVTALE KULTURSKOLE 11.07.2018 1794/2018
Inngående brev Nordland fylkeskommune Høring - forslag til planprogram - Regional plan for klima og miljø 11.07.2018 1792/2018
Inngående brev Skånland kommune MELDING OM POLITISK VEDTAK - SAMARBEIDSAVTALE FYSIOTERAPI 11.07.2018 1796/2018
Inngående brev Skånland kommune MELDING OM POLITISK VEDTAK - SAMARBEIDSAVTALE TE MEDISINSKE SENTER 11.07.2018 1795/2018
Inngående brev Nordland fylkeskommune Databehandleravtale 10.07.2018 1788/2018
Inngående brev Henriette Berg Olufsen ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 10.07.2018 1790/2018
Inngående brev Aicha Balde ***** ***** ***** ***** ***** ***** 10.07.2018 1791/2018
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 09.07.2018 1782/2018
Inngående brev Helse Nord RHF Invitasjon: Høring regional utviklingsplan2035 Helse Nord - høringsfrist 15. oktober 2018 09.07.2018 1783/2018
Inngående brev Fylkesmannen i Nordland Tildeling av tilretteleggingsmidler med lokale prioriteringer vår 2018 09.07.2018 1780/2018
Inngående brev Alex Ryslett ***** ***** ***** 09.07.2018 1784/2018
Inngående brev ***** ***** ***** 09.07.2018 1786/2018
Inngående brev Ledvin Wang Barnehage - Ny plass - Bogen 08.07.2018 1778/2018
Inngående brev Utdanningsdirektoratet Høring – Tilgang til taushetsbelagte opplysninger i Folkeregisteret 06.07.2018 1773/2018
Inngående brev Evenes Hotell Omsetningsoppgave 06.07.2018 1776/2018
Inngående brev Helsedirektoratet 18_22464-1Felles løft for økt dekning av influensavaksine blant helsepersonell 22104843_1_1.PDF 06.07.2018 1777/2018
Inngående brev Helsedirektoratet Høring, anbefaling for måling av hodeomkrets på barn 0-2 år 06.07.2018 1763/2018
Inngående brev Fylkesmannen i Nordland Evenes og Tjeldsund felles forliksråd - oppnevning av nytt medlem for perioden 01.januar 2017 - 1.januar 2021 06.07.2018 1765/2018
Inngående brev Helse Nord RHF Invitasjon: Høring regional utviklingsplan2035 Helse Nord 06.07.2018 1775/2018
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** 06.07.2018 1769/2018
Inngående brev Fylkesmannen i Nordland Skjønnsmidler 2019 06.07.2018 1762/2018
Inngående brev Utdanningsdirektoratet Høring – Tilgang til taushetsbelagte opplysninger i Folkeregisteret 06.07.2018 1774/2018
Inngående brev Justis- og beredskapsdepartementet Høring - endringar i offentleglova m.m. 05.07.2018 1714/2018
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** 05.07.2018 1761/2018
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** 05.07.2018 1722/2018
Inngående brev hålogaland plankontor as Anmodning om oppstartsmøte - Utarbeidelse av detaljert reguleringsplan for gnr. 4, bnr. 106 i Evenes kommune 05.07.2018 1726/2018
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 05.07.2018 1744/2018
Inngående brev Kommunal og moderniseringsdepartementet 17/5530-26 Kvalitetssikring av kriteriedata for kommuner 2019 05.07.2018 1745/2018
Inngående brev Miljødirektoratet Oversendelse av kopi av brev fra Miljødirektoratet 05.07.2018 1734/2018
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 05.07.2018 1735/2018
Inngående brev Ledvin Roald Wang Søknad om Barnehageplass - Bogen 05.07.2018 1736/2018
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 05.07.2018 1738/2018
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** 05.07.2018 1701/2018
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** 05.07.2018 1702/2018
Inngående brev Statens Kartverk Retur av tinglyst dokument - Evenes Næringsbygg AS 05.07.2018 1703/2018
Inngående brev Tjeldsund Kommune D-sak 95/2018 - søknad om fradeling av areal fra gnr 25 bnr 40 som tillegg til gnr 25 bnr 49 05.07.2018 1706/2018
Inngående brev Tjeldsund Kommune D-sak 9472018 - Søknad om deling av boligtomt gnr 25 bnr 49 med påstående tomannsbolig 05.07.2018 1707/2018
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** 05.07.2018 1708/2018
Inngående brev Hålogaland Ressursselskap IKS Godkjenning av ny selskapsavtale 05.07.2018 1729/2018
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 05.07.2018 1737/2018
Inngående brev Liv Melbøe Caspersen Merknader til planprogram for kommuneplanens arealdel Evenes 05.07.2018 1741/2018
Inngående brev Barne- og likestillingsdepartementet 18/2390 Høring - Styrking av aktivitets- og redegjørelsesplikten 05.07.2018 1716/2018
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 05.07.2018 1755/2018
Inngående brev ***** ***** ***** ***** 05.07.2018 1756/2018
Inngående brev ***** ***** ***** ***** 05.07.2018 1757/2018
Inngående brev Radio Bø SA Søknad om tilskudd/lån 05.07.2018 1760/2018
Inngående brev Miljødirektoratet Oversendelse av brev fra Miljødirektoratet 05.07.2018 1711/2018
Inngående brev Justis- og beredskapsdepartementet Høring - forslag til endringer i passloven - pass til barn og prøveløslatte 05.07.2018 1712/2018
Inngående brev KS 14-00959-32 Fastleger -Takstforhandlinger og oppfølging i kommunene 1094748_3_0 05.07.2018 1720/2018
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** 05.07.2018 1721/2018
Inngående brev Kommunal- og moderniseringsdepartementet 17/1585-30 Statlig reguleringsplan for Evenes flystasjon - Oversendelse av planprogram for godkjenning 05.07.2018 1723/2018
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 05.07.2018 1727/2018
Inngående brev Norwaco Lovlig bruk av musikk, TV-innhold og film i grunnskolen - påminnelse 05.07.2018 1730/2018
Inngående brev Nord universitet Dokument 18/02231-10 Orientering om sykepleierutdanningen ved Nord universitet sendt fra Nord universitet 05.07.2018 1731/2018
Inngående brev Tjeldsund Kommune Tinglyst matrikkelbrev gnr 4 bnr 109 05.07.2018 1747/2018
Inngående brev Helsedirektoratet Registrering i bevillingsregisteret - en lovpålagt oppgave 05.07.2018 1749/2018
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 05.07.2018 1751/2018
Inngående brev Ofoten Sparebank Rentefastsettelse for 3.kvartal 2018 05.07.2018 1754/2018
Inngående brev Nord universitet Partnerskapsavtale mellom Nord universitet og region Ofoten 05.07.2018 1748/2018
Inngående brev ***** ***** 05.07.2018 1750/2018
Inngående brev Fylkesmannen i Nordland Tildeling av tilskudd til svømming i barnehage 05.07.2018 1752/2018
Inngående brev ServiceNord Engros as Omsetningsoppgave Evenes Syn og mestringssenter 2017 05.07.2018 1758/2018
Inngående brev Norges Blindeforbund Omsetningsoppgave syn og mestringssenteret - vedlegg 05.07.2018 1759/2018
Inngående brev Miljødirektoratet Oversendelse av brev fra Miljødirektoratet 05.07.2018 1719/2018
Inngående brev Abdi Abtidon Søknad 04.07.2018 1687/2018
Inngående brev Kulturdepartementet 18/27 Orientering om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet til fordeling i 2019 04.07.2018 1688/2018
Inngående brev Fylkesmannen i Nordland Beredskapstrappa - Status på kommunal beredskapsplikt 04.07.2018 1689/2018
Inngående brev Utdanningsdirektoratet Melding om betaling fra Utdanningsdirektoratet – Økt lærerinnsats på 1.-10. trinn og norm for lærertetthet 04.07.2018 1696/2018
Inngående brev UNN HF Interkommunalt samarbeid om bruk av ledige døgnplasser 04.07.2018 1691/2018
Inngående brev WSP Enineering AS Kontrakt prosjekteringsoppdrag 04.07.2018 1694/2018
Inngående brev Tjeldsund Kommune Utsendelse av Høring av søknad om dispensasjon fra kommuneplanen for matfiskanlegg i Evenes kommune 04.07.2018 1695/2018
Inngående brev henriette Olufsen Søknad 04.07.2018 1690/2018
Inngående brev Pensjonistforbundet Nordland Pensjonistforbundet Nordland - Protokoll fra vårt årsmøte 2018 03.07.2018 1570/2018
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** 03.07.2018 1571/2018
Inngående brev Ofoten Flerfaglige opplæringskontor Tilskuddsrapport 03.07.2018 1572/2018
Inngående brev ABAX Ordrebekreftelse fra ABAX 03.07.2018 1574/2018
Inngående brev Kommunal og moderniseringsdepartementet 18/514-2 Forskrifter om gjennomføring av kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2019 i kommuner og fylkeskommuner omfattet av grenseendringer 03.07.2018 1575/2018
Inngående brev Midte Hålogaland friluftsråd Protokoll fra Årsmøtet 2018, Midtre Hålogaland friluftsråd 03.07.2018 1576/2018
Inngående brev ***** ***** ***** 03.07.2018 1577/2018
Inngående brev Statens vegvesen Dokument 17/70606-7 Korrigering av vedtak 17/70606-3: Vedtak om tospråklig skilting av samiske stedsnavn i Midtre Hålogaland - endring av skilting for Ballangen kommune sendt fra Statens vegvesen 03.07.2018 1578/2018
Inngående brev Statens vegvesen Dokument 17/60659-5 Midlertidig tillatelse til oppsett av reklame - E10 og fv. 724 - Márkomeannu 2018 sendt fra Statens vegvesen 03.07.2018 1579/2018
Inngående brev Statens vegvesen Dokument 17/70606-8 Korrigering av vedtak 17/70606-3: Vedtak om tospråklig skilting av samiske stedsnavn i Midtre Hålogaland - endring av skilting for Sortland kommune sendt fra Statens vegvesen 03.07.2018 1581/2018
Inngående brev KomRevNORD IKS Revisjonsberetning momskompensasjon 2. termin 2018 03.07.2018 1586/2018
Inngående brev ***** ***** 03.07.2018 1587/2018
Inngående brev Utdanningsdirektoratet Melding om betaling fra Utdanningsdirektoratet – Videreutdanning for lærere - vikarordning og studieavgift 03.07.2018 1588/2018
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** 03.07.2018 1591/2018
Inngående brev ***** ***** ***** ***** 03.07.2018 1592/2018
Inngående brev Fylkesmannen i Nordland Dispensasjon for undersøkelser av vannvegetasjon i Kjerkvatnet og Nautå naturreservat, Evenes 03.07.2018 1596/2018
Inngående brev Fylkesmannen i Nordland Informasjon om påmelding til etterutdanningskurs for lærere og ledere i voksenopplæringen 03.07.2018 1597/2018
Inngående brev KS Dokument 18/00563-3 Tilsagn om OU-midler - Evenes kommune sendt fra KS Konsern 03.07.2018 1598/2018
Inngående brev Jenny Rolness Angående gjess og påstått smittefare 03.07.2018 1601/2018
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** 03.07.2018 1602/2018
Inngående brev FYLKESMANNEN I NORDLAND Avslag på søknad om å benytte statlig sikret friluftsområde til campingformål - 5/183 - Evenes 03.07.2018 1604/2018
Inngående brev KS Regional plan for implementering av pakkeforløp psykisk helse og rus 03.07.2018 1607/2018
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 03.07.2018 1609/2018
Inngående brev Kreftkoordinator i ETS Årsmeldig kreftkoordinator 2017 03.07.2018 1610/2018
Inngående brev Henriette Berg Olufsen ***** ***** ***** ***** 03.07.2018 1603/2018
Inngående brev ***** ***** ***** 03.07.2018 1614/2018
Inngående brev Forsvarsbygg Elektronisk oversendelse fra Forsvarsbygg - KOPI 03.07.2018 1615/2018
Inngående brev Kunnskapsdepartementet Brev fra kunnskapsministeren - Beskytt barna mot skadelig innhold på nett 03.07.2018 1616/2018
Inngående brev ***** ***** 03.07.2018 1617/2018
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 03.07.2018 1618/2018
Inngående brev Kommunal og moderniseringsdepartementet 18/2538-1 Endring av stemmekretser i forkant av kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 03.07.2018 1620/2018
Inngående brev Ofoten regionråd Referat fra møtet i representantskapet Ofoten regionråd 8. juni 2018 03.07.2018 1623/2018
Inngående brev Helsedirektoratet Dokument 18/13136-1 Kvalitetssikring av laboratorievirksomheten i hjemmetjenesten sendt fra Helsedirektoratet 03.07.2018 1624/2018
Inngående brev ***** ***** 03.07.2018 1625/2018
Inngående brev ***** ***** 03.07.2018 1626/2018
Inngående brev Helsedirektoratet Fortolkninger knyttet til forskrift om rettigheter og bruk av tvang i rusinstitusjon 03.07.2018 1633/2018
Inngående brev ***** ***** ***** 03.07.2018 1634/2018
Inngående brev Helse- og omsorgsdepartementet Høring - juridisk oppfølging av forslag i prioriteringsmeldingen og presiseringer av regelverket om helsehjelp i utlandet 03.07.2018 1635/2018
Inngående brev NAV Påminnelse 03.07.2018 1636/2018
Inngående brev Samferdselsdepartementet 15/1858 Europeisk mobilitetsuke og bilfri dag 03.07.2018 1637/2018
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 03.07.2018 1645/2018
Inngående brev Norges Blindeforbund Viktig informasjon til synskontaktene i Nordland, Troms og Finnmark 03.07.2018 1646/2018
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** 03.07.2018 1648/2018
Inngående brev Ofoten Regionråd Budsjett Ofoten regionråd 2019 03.07.2018 1649/2018
Inngående brev Anne Karenersen Goos Søknad om støtte til leirskole 03.07.2018 1650/2018
Inngående brev Ofoten Regionråd Anmodning om utbetaling kommunal andel Ofoten regionråd 03.07.2018 1651/2018
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** 03.07.2018 1652/2018
Inngående brev ***** ***** ***** ***** 03.07.2018 1654/2018
Inngående brev Den norske legeforening Brudd i normaltarifforhandlingene - varsel om konsekvenser for fastlegetilbudet i den enkelte kommune 03.07.2018 1656/2018
Versjon:5.0.7