eInnsyn

Søk i postlisteFlere valg
Velg datointervall
X
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
Inngående brev Politidirektoratet Høringsbrev - Forslag til ny normalpolitivedtekt 21.09.2017 2293/2017
Inngående brev ***** ***** ***** 21.09.2017 2290/2017
Inngående brev ***** ***** 21.09.2017 2287/2017
Inngående brev ***** ***** ***** ***** 21.09.2017 2289/2017
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** 20.09.2017 2204/2017
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** 20.09.2017 2207/2017
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** 20.09.2017 2206/2017
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** 20.09.2017 2205/2017
Inngående brev Trude Jannie Holand Musikk-/kulturskole - Opptak 20.09.2017 2202/2017
Inngående brev Mona Bjerkaas Larsen Musikk-/kulturskole - Opptak 20.09.2017 2201/2017
Inngående brev Bogen barnehage Vernerunde Bogen barnehage 20.09.2017 2211/2017
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** 20.09.2017 2195/2017
Inngående brev DET KONGELIGE SELSKAP FOR NORGES VEL Har dere en god kandidat i din kommune? 20.09.2017 2198/2017
Inngående brev Utdanningsforbundet Evenes Vedr. lokale lønnsforhandlinger 2017. 20.09.2017 2210/2017
Inngående brev Helse- og omsorgsdepartementet Høring - endring av forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator § 3. Definisjon av habilitering og rehabilitering 12.09.2017 1992/2017
Inngående brev Helse- og omsorgsdepartementet Høring - Endring av vilkår i forskrift om fastlønnstilskudd til delvis dekning av kommunenes utgifter til fysioterapitjenester 12.09.2017 2008/2017
Inngående brev Narvik og omegn krisesenter Driftsutgifter til Narvik og omegn krisesenter 12.09.2017 1999/2017
Inngående brev Helse- og omsorgsdepartementet Høring av forslag om ny forskrift om helsestasjons- og skolehelsetjenesten. 12.09.2017 1985/2017
Inngående brev Kommunal- og moderniseringsdepartementet 17/4008-2 Digitalisering i kommunal sektor 12.09.2017 1986/2017
Inngående brev Jan Inge Yttervik Oppstartsmøte 24 AUG 12.09.2017 1996/2017
Inngående brev NAV NORDLAND Fremtiden for NAV-kontoret i Evenes/Tjeldsund 12.09.2017 1969/2017
Inngående brev NorConsult Grunnundersøkelse Liland Skole 12.09.2017 2015/2017
Inngående brev K-Sekretariatet IKS K-SEKRETARIATET IKS — ENDRING SELSKAPSAVTALE PR. 1.6.2017 12.09.2017 1970/2017
Inngående brev Nordland fylkeskommune 15/5941-125 Referat fra møte med kommunene mandag 4.september 2017 12.09.2017 2010/2017
Inngående brev KS Advokatene Erklæring fra Oslo Katolske Bispedømme og Trondheim Stift i sak om urettmessig utbetalt offentlig støtte til norske kommuner 12.09.2017 2013/2017
Inngående brev Kommunekraft AS Kommunekraft AS - Bistand ved salg av konsesjonskraft 2018 12.09.2017 1989/2017
Inngående brev Naturvernforbundet Lokal vannskuterforskrift 12.09.2017 1995/2017
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** 12.09.2017 1991/2017
Inngående brev Forsvarsbygg Vedrørende søknad om godkjenning av tiltaksplan Evenes flystasjon 12.09.2017 1988/2017
Utgående brev Beate Stellander Tilbud om tilsetting 12.09.2017 1781/2017
Inngående brev Arbeids- og sosialdepartementet Høringsbrev fra Arbeids- od sosialdepartementet 12.09.2017 2012/2017
Inngående brev Kommunal- og moderniseringsdepartementet 16/5317-64 Ettersendelse av kriteriedata for inntektssystemet for kommunene for 2018 12.09.2017 1998/2017
Inngående brev Liland skole Virksomhetsplanen 12.09.2017 2006/2017
Inngående brev Hold Norge Rent Kjære ordfører - Invitasjon til samarbeid med Hold Norge Rent 12.09.2017 2017/2017
Inngående brev Arbeids- og sosialdepartementet Høring - Forskrift for forsøk med tiltaket VTA 12.09.2017 2021/2017
Inngående brev Nordland fylkeskommune 17/5885-79 Utbetalingsbrev - sommerjobbtilskudd 2017 - Evenes omsorgssenter 12.09.2017 2007/2017
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** 12.09.2017 1975/2017
Inngående brev Barne- og likestillingsdepartementet 17/73 Informasjon om ikrafttredelse av endringer i ekteskapsloven fra 1. januar 2018 – Kommunale vigsler 12.09.2017 2019/2017
Inngående brev ***** ***** 12.09.2017 1968/2017
Utgående brev ***** ***** ***** 12.09.2017 1768/2017
Inngående brev ***** ***** ***** 12.09.2017 2005/2017
Inngående brev Kommunal- og moderniseringsdepartementet Høringsbrev fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet 12.09.2017 2016/2017
Inngående brev Nordland Fylkeskommmune 15/3792-9 Utsatt frist for ferdigstilling av rehabilitering kunstgress Liland skole ballbinge 1853000704 12.09.2017 1993/2017
Inngående brev KS Tilsagn om OU-midler - Evenes kommune 12.09.2017 1967/2017
Utgående brev ***** ***** 12.09.2017 1979/2017
Utgående brev ***** ***** ***** ***** 12.09.2017 1865/2017
Inngående brev Sindre S. Viksund Søknad om midler til fritidstilbud for barn og unge 12.09.2017 2009/2017
Inngående brev Kristine B. Strand Søknad om leie av stor leilighet i Bogen 12.09.2017 1964/2017
Inngående brev FISKERIDIREKTORATET Cermaq Norway AS - ny akvakulturlokalitet - Uttalelse til høring av søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel 12.09.2017 1972/2017
Inngående brev Cermaq Norway AS Bårøya - Cermaq trekker dispensasjonssøknaden 12.09.2017 1990/2017
Inngående brev Bogen grunneierlag Høringsuttalelse oppdrettsanlegg Bårøya - Evenes kommune 12.09.2017 2020/2017
Inngående brev Nordland fylkeskommune 17/14135-1 Søkere til videregående opplæring etter §§ 6-15 og 6-17 i forskrift til opplæringslova, skoleåret 2018 - 2019 12.09.2017 1984/2017
Inngående brev Statnett Statnett SF - Eiendomsskatt 2017 - Fastsettelse av eiendomsskattegrunnlag for Statnetts kraftlinjer 12.09.2017 2000/2017
Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** 12.09.2017 1789/2017
Utgående brev ***** ***** ***** ***** 12.09.2017 1782/2017
Utgående brev ***** ***** ***** ***** 12.09.2017 1765/2017
Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** 12.09.2017 1845/2017
Utgående brev ***** ***** ***** ***** 12.09.2017 1783/2017
Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** 12.09.2017 1776/2017
Utgående brev Til brukere av hjemmetjenesten Vedr oppbevaring av verdisaker og kontanter 12.09.2017 1856/2017
Inngående brev Fylkesmannen i Nordland Informasjon om militærøvelse - rekvisisjon av øvingsområde 11.09.2017 1848/2017
Inngående brev KomRevNORD IKS Revisjonsberetning momskompensasjon 3. termin 2017 11.09.2017 1851/2017
Inngående brev Kommunal- og moderniseringsdepartementet 17/3917-1 Ny forskrift om opptelling av stemmesedler ved valg til Storting og kommunestyre i 2017 11.09.2017 1858/2017
Inngående brev SAMETINGET Sametingsvalget - stemmestyrets møtebok 11.09.2017 1850/2017
Inngående brev Evenes bestandsplanstyre Tilbakemelding viltfaglig utvalg 11.09.2017 1849/2017
Inngående brev Naturvernforbundet i Narvik Høringsuttalelse til søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for etablering av akvakulturlokalitet for laks ved Bårøya i Evenes kommune 11.09.2017 1854/2017
Inngående brev Norsk Ornitologisk Forening Innspill fra Norsk Ornitologisk Forening angående søknad om dispensasjon fra kommunens arealplan for å tillate akvakultur ved Bårøya i Evenes kommune. 11.09.2017 1853/2017
Inngående brev Nordland Fylkeskommune Uttalelse til søknad om dispensasjon 11.09.2017 1884/2017
Inngående brev KS Invitasjon til å delta i finansieringsordningen for digitaliseringsprosjekter 10.09.2017 1791/2017
Utgående brev Sherly Brehmeier Barnehage plass 09.09.2017 1640/2017
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 08.09.2017 1790/2017
Inngående brev Silje K Holand Musikk-/kulturskole - Opptak 08.09.2017 1786/2017
Inngående brev ***** ***** ***** ***** 08.09.2017 1785/2017
Inngående brev Sandstrand skole FLYTTEMELDING 08.09.2017 1787/2017
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 07.09.2017 1778/2017
Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** 05.09.2017 1667/2017
Utgående brev Anfrid Heimly m.fl. Referat og innkalling 05.09.2017 1665/2017
Inngående brev ***** ***** 05.09.2017 1757/2017
Inngående brev ***** ***** ***** ***** 05.09.2017 1756/2017
Inngående brev Statens vegvesen Underretning om planvedtak - Statlig reguleringsplan for El 0/rv. 83/rv. 85 Hålogalandsvegen 05.09.2017 1746/2017
Inngående brev Santander Consumer Bank AS, LEASINGAVTALE 05.09.2017 1744/2017
Inngående brev ***** ***** ***** ***** 05.09.2017 1760/2017
Utgående brev ***** ***** ***** ***** 05.09.2017 1661/2017
Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 05.09.2017 1687/2017
Inngående brev Per-Kaare Holdal Avtale om kjøperett til leiebolig - Per-Kaare Holdal 05.09.2017 1747/2017
Inngående brev Hermod Svendsen Vedrørende forsvarets flybasestruktur 05.09.2017 1751/2017
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** 05.09.2017 1748/2017
Inngående brev Artur Kowalczyk Avtale om kjøperett til leiebolig - Artur Kowalczyk 05.09.2017 1745/2017
Utgående brev ***** ***** ***** ***** 05.09.2017 1647/2017
Utgående brev Fylkesmannen i Nordland Lovlighetskontroll - Vedtak om lokalisering av skole 05.09.2017 1681/2017
Inngående brev Bygdehuset Solbakken Søknad om ambulerende bevilling for skjenking av alkohol 05.09.2017 1763/2017
Utgående brev US Carclub Evenes Søknad om ambullerende bevilling 05.09.2017 1644/2017
Inngående brev Skånland vekst AS TILBUD PÅ TRANSPORT 05.09.2017 1758/2017
Utgående brev Arbeidstilsynet Tilbakemelding etter tilsyn 05.09.2017 1671/2017
Inngående brev Beate Berg Husleiekontrakt innleie boliger for framleie 05.09.2017 1750/2017
Utgående brev Evenes Buss AS Prisforespørsel på transporttjeneste 05.09.2017 1669/2017
Utgående brev Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg Refusjon tilskudd holdningskapende midler 05.09.2017 1718/2017
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 05.09.2017 1749/2017
Utgående brev ***** ***** ***** ***** 05.09.2017 1650/2017
Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** 05.09.2017 1625/2017
Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 05.09.2017 1649/2017
Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 05.09.2017 1670/2017
Utgående brev ***** ***** ***** ***** 05.09.2017 1668/2017
Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** 05.09.2017 1659/2017
Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** 05.09.2017 1642/2017
Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** 05.09.2017 1626/2017
Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 05.09.2017 1662/2017
Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 05.09.2017 1660/2017
Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 05.09.2017 1651/2017
Inngående brev Iselin Gundersen Musikk-/kulturskole - Opptak 04.09.2017 1731/2017
Inngående brev Aleksandra Polanowska Musikk-/kulturskole - Opptak 04.09.2017 1732/2017
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 04.09.2017 1737/2017
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** 04.09.2017 1733/2017
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 04.09.2017 1736/2017
Inngående brev Norges Astma- og Allergiforbund TILBUD OM ANNONSEINNRYKK 31.08.2017 1727/2017
Inngående brev Nordfjeldske Kontroll AS Rapport vedr utførte salgs-, skjenke og røykekontroller 31.08.2017 1728/2017
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** 29.08.2017 1706/2017
Inngående brev ***** ***** ***** ***** 29.08.2017 1707/2017
Inngående brev ***** ***** ***** 29.08.2017 1717/2017
Inngående brev ***** ***** ***** ***** 29.08.2017 1705/2017
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** 29.08.2017 1715/2017
Inngående brev Ofoten regionråd Melding om budsjettvedtak Ofoten regionråd 29.08.2017 1722/2017
Inngående brev Skogøys Venner Skogøys Venner 29.08.2017 1720/2017
Inngående brev Fylkesmannen i Nordland Fisketillatelse (nr. 17 - 2017) - Norconsult AS 29.08.2017 1710/2017
Inngående brev Forra Grunneierlag Oppdrettsanlegg ved Bårøya 29.08.2017 1703/2017
Inngående brev Øksnes Kommune 17/5117 Et rikt hav hvis vi tar ansvar nå - stopp forgiftningen av maten vår - Opprop til regjering og Storting 29.08.2017 1702/2017
Inngående brev Naturvernforbundet i Narvik Sender i e-postmelding – Naturvernforbundet i Narvik - Bårøya - Evenes.pdf 29.08.2017 1701/2017
Inngående brev Magne Solberg søknad fra Cermaq om reguleringsendring 29.08.2017 1700/2017
Inngående brev Statens vegvesen Sosi filer Hålogalandsvegen for parsell 16 og 17 i Evenes kommune 29.08.2017 1709/2017
Inngående brev Utdanningsdirektoratet Nytt regelverk om skolemiljø og mobbing 29.08.2017 1719/2017
Inngående brev Sweco Norge AS Spørsmål om drikkevannskilder i forbindelse med konsekvensutredning for ny 132 kV ledning 29.08.2017 1704/2017
Inngående brev ***** ***** 29.08.2017 1716/2017
Inngående brev Narvik kommune Sak til styret i RKK Ofoten- Ledelse av RKK Ofoten 29.08.2017 1712/2017
Inngående brev Helse Personal Til Enhetsleder for Sykehjem og Hjemmetjeneste. Emne: Respiratorteam 29.08.2017 1708/2017
Inngående brev Luftfartstilsynet Høring - endring av forskrift om rapportering, registrering og merking av luftfartshinder 29.08.2017 1721/2017
Inngående brev ***** ***** ***** ***** 29.08.2017 1723/2017
Inngående brev Ellen Tove Nilssen-Kvalmo Musikk-/kulturskole - Opptak 28.08.2017 1694/2017
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** 28.08.2017 1689/2017
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** 28.08.2017 1691/2017
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** 28.08.2017 1692/2017
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** 28.08.2017 1690/2017
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** 28.08.2017 1693/2017
Inngående brev Posten Brev til valgstyret om innsending av forhåndsstemmer 28.08.2017 1699/2017
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** 28.08.2017 1688/2017
Inngående brev US Carclub Evenes Søknad om ambullerende bevilling 03.08.2017 1643/2017
Inngående brev Kommunalbanken AS RETUR AV LANEDOKUMENTER — SAMMENSLATTE LAN 02.08.2017 1631/2017
Inngående brev KLP SKADEDATO: 03.01.2017 SKADESTED: LILAND UNGDOMSSKOLE VÅRT SKADENR: 234518 SHI 02.08.2017 1634/2017
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** 02.08.2017 1638/2017
Inngående brev Joker Liland salgsbevilling 02.08.2017 1639/2017
Inngående brev Arbeidstilsynet Tilsynsrapport - OMSORG FOR PU 02.08.2017 1633/2017
Inngående brev Kommunalbanken AS RETUR AV LÅNEDOKUMENTER — SAMMENSLATTE LAN 02.08.2017 1630/2017
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 02.08.2017 1637/2017
Inngående brev Jindawan Muta Steffensen Søknad - vikariat ved sentralkjøkken 02.08.2017 1629/2017
Inngående brev Per-Anders Robertsen SØKNAD OM PERMISJON FRA POLITISKE VERV 02.08.2017 1632/2017
Inngående brev Asbjørn Johansen Eiendomsskatt Bogen Servicebygg AS - 24/160 01.08.2017 1627/2017
Inngående brev Asbjørn Johansen Bogen Servicebygg 01.08.2017 1628/2017
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 24.07.2017 1615/2017
Inngående brev Tjeldsund Kommune Varsel om oppmålingsforretning 24.07.2017 1616/2017
Inngående brev ***** ***** ***** ***** 24.07.2017 1614/2017
Inngående brev Márkomeannu Endringa av stedfortredende skjenkeansvarlig 24.07.2017 1610/2017
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** 24.07.2017 1613/2017
Inngående brev Nordland Politidistrikt OPPLYSNINGER/INFORMASJON FRA KOMMUNENE I NORDLAND 21.07.2017 1608/2017
Utgående brev Husbanken Rapportering tilskudd utleieboliger 2017 - Evenes kommune 21.07.2017 1591/2017
Utgående brev Irene Pedersen Tjenestebevis 21.07.2017 1605/2017
Utgående brev SSP The Food Travel Experts Omsetningsoppgave / bevillingsgebyr 2016 21.07.2017 1587/2017
Utgående brev Evenes Syn og mestringssenter OMSETNINGSOPPGAVE SALG/SKJENKING AV ALKOHOL 21.07.2017 1584/2017
Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** 21.07.2017 1585/2017
Inngående brev Nordland Fylkeskommune 17/9769-1 Fosser og vassdrag - Forespørsel om politisk prioritering i kommunen 20.07.2017 1607/2017
Inngående brev Kommunal- og moderniseringsdepartementet 14/7271-42 Statlig reguleringsplan for E10/rv85/rv83 Hålogalandsvegen - Planvedtak 20.07.2017 1606/2017
Inngående brev Nordland Politidistrikt Uttalelse fra politiet - Markomeannu 19.07.2017 1604/2017
Inngående brev Evenes Skytterlag Bevegelig målbane (Elgbane) 18.07.2017 1601/2017
Inngående brev Nordland Fylkeskommune Tilsagnsbrev spillemidler Høgda idrettsplass kunstbgress 1853000306.pdf 18.07.2017 1598/2017
Inngående brev ***** ***** ***** ***** 18.07.2017 1595/2017
Inngående brev Miljødirektoratet Delegering etter viltlovens § 35, 1. ledd 18.07.2017 1597/2017
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** 18.07.2017 1593/2017
Inngående brev Mulubrhan Mehari Gebregergis Søknad om jobb 18.07.2017 1596/2017
Inngående brev Justis- og beredskapsdepartementet Høring fra Justis- og beredskapsdepartementet 18.07.2017 1594/2017
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 18.07.2017 1592/2017
Inngående brev Norsk Fysioterapeutforbund, Region Nord Til ordfører og rådmann om fysioterapiressurser 18.07.2017 1602/2017
Inngående brev NOAH-for dyrs rettigheter Vedrørende skadefellinger 18.07.2017 1600/2017
Inngående brev Integrerings- og mangfoldsdirektoratet ***** ***** ***** ***** ***** ***** 17.07.2017 1588/2017
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 14.07.2017 1581/2017
Inngående brev Nordland fylkeskommune 14/9498-4 Utbetalingsbrev 14.07.2017 1577/2017
Inngående brev Justis- og beredskapsdepartementet Høring - endringer i introduksjonsloven 14.07.2017 1583/2017
Utgående brev Kreftforeningen Videreføring av kreftkoordinator i kommunen 14.07.2017 1548/2017
Utgående brev KLP SKADE LILAND SKOLE - SKADENR 234518 SHI - SKJØNNFASTSETTELSE- ANMODNING OM NY VURDERING 14.07.2017 1576/2017
Utgående brev Joker Liland Omsetningsoppgave for 2016 14.07.2017 1579/2017
Utgående brev Lakså Grendehus Søknad om ambulerende bevilling for skjenking av alkohol 14.07.2017 1547/2017
Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 14.07.2017 1540/2017
Utgående brev Niingskroa AS Bekreftelse fra revisor på bevillingsgebyr 2016 14.07.2017 1580/2017
Inngående brev Nordland fylkeskommune 15/10240-3 Tilsagn gitt i 2015 13.07.2017 1575/2017
Inngående brev Delta Evenes Krav om forhandlinger lønnfastsettelse 13.07.2017 1572/2017
Inngående brev Delta Evenes Krav om forhandlinger lønnsfastsettelse 13.07.2017 1573/2017
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** 13.07.2017 1571/2017
Inngående brev Nordland fylkeskommune 16/13227-4 Eldrepolitisk program 2018-2021 - revidering/rullering 12.07.2017 1568/2017
Inngående brev KS Sak om tilbakebetaling av uriktig utbetalte kommunale tilskudd til Den katolske kirke 12.07.2017 1570/2017
Inngående brev Nordland fylkeskommune 17/3567-84 Utsatt frist - Høring utredning om fremtidig ferje- og hurtigbåtilbud i Nordland 12.07.2017 1567/2017
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** 11.07.2017 1554/2017
Inngående brev ***** ***** 11.07.2017 1562/2017
Inngående brev Tjeldsund Kommune D-SAK 82/2017 SØKNAD OM FRADELING AV AREAL FRA GNR 25 BNR 4 11.07.2017 1556/2017
Versjon:5.0.7