eInnsyn

Søk i postlisteFlere valg
Velg datointervall
X
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
Inngående brev Folkehelseinstituttet HPV- vaksine til unge kvinner født 1991 — 1996 — oversikt over andel vaksinerte 22.11.2017 2940/2017
Inngående brev ***** ***** 22.11.2017 2945/2017
Inngående brev Stanislava Krivosija Husleiekontrakt - underskrevet 22.11.2017 2914/2017
Inngående brev Trygg Trafikk Forslag på medlemmer til Trygg Trafikks styre for perioden 2018 — 2020 22.11.2017 2915/2017
Inngående brev Hønsetrappa AS Anmodning om utbetaling fra næringsfondet ref 2016/25 223 22.11.2017 2918/2017
Inngående brev K-Sekretariatet IKS SELSKAPSAVTALE 22.11.2017 2925/2017
Inngående brev NAV ARBEIDSLIVSSENTER NORDLAND Påminnelse tilsagn 22.11.2017 2917/2017
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** 22.11.2017 2939/2017
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 22.11.2017 2941/2017
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** 22.11.2017 2944/2017
Utgående brev Roger Bergersen Arntsen m.fl. Velkommen til Evenes 22.11.2017 2405/2017
Internt notat uten oppfølging ***** 22.11.2017 2946/2017
Inngående brev Husbanken UTBETALING AV RENTEKOMPENSASJON FOR KIRKEBYGG 2017 22.11.2017 2916/2017
Inngående brev Vinmonopolet Vedrørende søknad om kreditt 22.11.2017 2920/2017
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 22.11.2017 2921/2017
Inngående brev Evenes og Tjeldsund menigheter BUDSJETTFORSLAG 2018 FOR KIRKEN I EVENES OG TJELDSUND 22.11.2017 2922/2017
Inngående brev ***** ***** ***** ***** 22.11.2017 2923/2017
Inngående brev ***** ***** ***** ***** 22.11.2017 2924/2017
Inngående brev HÅLOGALAND KRAFT NETT AS Bekreftelse nettleieavtale 22.11.2017 2931/2017
Inngående brev Ballangen kommune VURDERING AV VIDERE DRIFT AV RKK OFOTEN - OPPSIGELSE AV AVTALE 22.11.2017 2926/2017
Inngående brev Husbanken VEDRØRENDE UTBETALING AV KONPENSASJONSTILSKUDD OG RENTEKOMPENSASJON FOR 2017. 22.11.2017 2927/2017
Inngående brev ***** ***** 22.11.2017 2928/2017
Inngående brev ***** ***** 22.11.2017 2929/2017
Inngående brev Tjeldsund Kommune D-SAK 136 SØKNAD OM FRADELING AV TEIG FRA EIENDOMMEN GNR 19 BNR 1 22.11.2017 2930/2017
Inngående brev HÅLOGALANDSBRUA AS PROTOKOLL, EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I HÅLOGALANDSBRUA AS, TIRSDAG 17. OKTOBER 2017 22.11.2017 2932/2017
Utgående brev ***** ***** 21.11.2017 2904/2017
Inngående brev NAV Informasjon om midlertidig begrensninger i bruken av digital aktivitetsplan, særlig knyttet til KVP 21.11.2017 2911/2017
Inngående brev K-Sekretariatet IKS saksdokumenter for kontrollutvalget - til ordføreren - med kopi til rådmannen 21.11.2017 2909/2017
Inngående brev ***** ***** 21.11.2017 2908/2017
Inngående brev NAV Nordland Kartlegging av NAV-tjenester 20.11.2017 2884/2017
Inngående brev Tjeldsund Kommune Anbud på middag til Tjeldsund Omsorgssenter 20.11.2017 2883/2017
Inngående brev IMDI Utbetalingsbrev for Norsktilskudd utbetalt 14.11.2017 20.11.2017 2886/2017
Inngående brev Statens vegvesen 17/59606-11 - ENDRET: NA-RUNDSKRIV 2017/4: Endring av krav til generelle arbeidsvarslingsplaner 20.11.2017 2888/2017
Inngående brev Statens vegvesen Region nord Vedrørende sak: SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOR FRADELING AV BOLIGTOMT GNR 3 BNR 3 PÅ TÅRSTAD 20.11.2017 2890/2017
Inngående brev Kunnskapsdepartementet Høring fra Kunnskapsdepartementet 20.11.2017 2895/2017
Inngående brev Nordland politidistrikt Til ordføreren: Politirådsavtale 20.11.2017 2896/2017
Inngående brev Miljødirektoratet Etablering av nasjonal database for snøscooterløyper 20.11.2017 2879/2017
Inngående brev Harstad Kommune Vedr. samarbeid med Evenes i Velferdsteknologiprosjekt 20.11.2017 2880/2017
Inngående brev Folkehelseinstituttet Til orientering - oversikt over andel vaksinerte med HPV-vaksine Unge Kvinner født 1991 til 1996 20.11.2017 2889/2017
Inngående brev Nordland fylkeskommune 08/4684-19 Utbetaling av tilskudd til Den kulturelle skolesekken i Evenes kommune 2017-2018 20.11.2017 2892/2017
Inngående brev Nordland fylkeskommune 17/13695-2 Tilsagnsbrev 20.11.2017 2893/2017
Inngående brev : Evenes Catering - Renhold & Vaktmestertjenester AS RF13.50 - Automatisk epost til arkiv 2017-0004 -Gjelder støtteordning Kommunalt næringsfond 20.11.2017 2898/2017
Inngående brev Tjeldsund Kommune Oppsigelse av avtale - salg av kjøkkentjenester 20.11.2017 2881/2017
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 20.11.2017 2899/2017
Inngående brev Bogen i Vekst Referat fra styringsgruppemøte 20.11.2017 2900/2017
Inngående brev NAV Hjelpemiddelsentral Nordland Digital samhandling journalnummer 17/6512 – 015 20.11.2017 2885/2017
Utgående brev ***** ***** 14.11.2017 2764/2017
Inngående brev Elaine-Mari Wiik søknad 14.11.2017 2839/2017
Utgående brev Midtre Hålogaland friluftsråd Valg til friluftsrådet 14.11.2017 2786/2017
Utgående brev Brynjulf Andreas Hansen Valg til kontrollutvalget 14.11.2017 2788/2017
Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 14.11.2017 2818/2017
Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 14.11.2017 2751/2017
Utgående brev ***** ***** ***** ***** 14.11.2017 2799/2017
Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** 14.11.2017 2800/2017
Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 14.11.2017 2802/2017
Utgående brev Asbjørn Emil Johansen m.fl. Innkalling styremøte i Evenes Boligstiftelse 14.11.2017 2808/2017
Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 14.11.2017 2809/2017
Utgående brev Husbanken, region Nord Søknad om utbetaling av investeringstilskudd -sak 15321850 14.11.2017 2814/2017
Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** 14.11.2017 2832/2017
Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 14.11.2017 2749/2017
Utgående brev ***** ***** 14.11.2017 2784/2017
Utgående brev Stig Ørjan Haugen, her Lokale forhandlinger kap. 3.4.1 - Resultat 14.11.2017 2752/2017
Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** 14.11.2017 2829/2017
Utgående brev Den kulturelle spaserstokken Søknad om ambullerende bevilling 14.11.2017 2781/2017
Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** 14.11.2017 2812/2017
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 14.11.2017 2837/2017
Inngående brev Elaine-Mari Wiik Søknad om Bolig 14.11.2017 2831/2017
Inngående brev Narvik Bedriftshelsetjeneste Samarbeidsplan 2018 og liste over innmeldte ansatte. 14.11.2017 2834/2017
Inngående brev Nordland fylkeskommune Liland skole ballbinge - utgått frist for melding om framdrift. 14.11.2017 2836/2017
Inngående brev Nordfjeldske Kontroll AS Ny lov, Tobakksalgsregisteret 14.11.2017 2838/2017
Utgående brev K-Sekretariatet IKS K-SEKRETARIATET IKS — ENDRING SELSKAPSAVTALE PR. 1.6.2017 OG VALG 14.11.2017 2785/2017
Inngående brev Ingrid Iversen Musikk-/kulturskole - Opptak 13.11.2017 2819/2017
Inngående brev Kathrine Norheim Musikk-/kulturskole - Opptak 13.11.2017 2820/2017
Inngående brev Mohamad Emad Qbiaa Søknad om stilling 13.11.2017 2822/2017
Inngående brev Marianne Daniloff Svensen Søknad om stilling 13.11.2017 2824/2017
Inngående brev ANDREA HØGLI Søknad om stilling 13.11.2017 2823/2017
Inngående brev Solveig Hustad Søknad om stilling 13.11.2017 2821/2017
Inngående brev Børge Bjørsvik Søknad om stilling 13.11.2017 2825/2017
Inngående brev Helse- og omsorgsdepartementet Høring - Endringer i akuttmedisinforskriften 06.11.2017 2793/2017
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** 06.11.2017 2791/2017
Inngående brev Michael Sunnarvik Skolefritidsordning (SFO) - Ny plass 06.11.2017 2790/2017
Inngående brev Statens vegvesen Dokument 17/70606-3 Vedtak om tospråklig skilting av samiske stedsnavn - endring av eksisterende skilting i Midtre Hålogaland sendt fra Statens vegvesen 06.11.2017 2794/2017
Inngående brev Statens helsetilsyn Det gjelder livet. Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2016 med kommunale helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming 03.11.2017 2783/2017
Inngående brev ***** ***** 02.11.2017 2755/2017
Inngående brev Helsedirektoratet Avvikling av helseradionettet - beslutning 02.11.2017 2757/2017
Inngående brev ***** ***** 02.11.2017 2758/2017
Inngående brev ***** ***** 02.11.2017 2759/2017
Inngående brev Rudi Kirkhaug Uttalelse vedr. skoleutbygging, adkomstveier, trafikksikkerhet og miljø – innspill til komitemøte 6.11.17 02.11.2017 2756/2017
Inngående brev Tjeldsund Kommune Søknad om fradeling av teig fra gnr 19 bnr 1 02.11.2017 2767/2017
Inngående brev Telenor Norge AS fiberprosjektet på Evenes - tilskuddsområder 02.11.2017 2775/2017
Inngående brev Telenor Norge AS Levering av bredbånd i Evenes kommune 02.11.2017 2777/2017
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** 02.11.2017 2778/2017
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 02.11.2017 2766/2017
Inngående brev ***** ***** ***** ***** 02.11.2017 2770/2017
Inngående brev Fagforbundet Evenes Turnus sykehjemmet 02.11.2017 2773/2017
Inngående brev ***** ***** 02.11.2017 2768/2017
Internt notat uten oppfølging Replanlegging 31.10.2017 2750/2017
Inngående brev Evenes Turlag Motorferdsel i utmark og vassdrag 31.10.2017 2742/2017
Inngående brev IMDI Vedrørende bosetting av flyktninger i 2018 30.10.2017 2737/2017
Inngående brev NAV Påminnelse 27.10.2017 2725/2017
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 27.10.2017 2726/2017
Inngående brev Evenes pensjonistforening SØKNAD OM BEVILLING 27.10.2017 2727/2017
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 27.10.2017 2730/2017
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 27.10.2017 2732/2017
Inngående brev UKM Norge Den kulturelle grunnmuren og kommunereformen, behov for utredning 27.10.2017 2733/2017
Inngående brev Kommunal- og moderniseringsdepartementet 17/2407-8 Nye kommune- og fylkesnummer fra 1. januar 2020 27.10.2017 2734/2017
Utgående brev ***** ***** ***** ***** 27.10.2017 2683/2017
Utgående brev Navn, flettereg Lokale forhandlinger kap. 3.4.2 - Resultat 27.10.2017 2542/2017
Utgående brev ***** ***** ***** ***** 27.10.2017 2650/2017
Utgående brev ***** ***** ***** ***** 27.10.2017 2668/2017
Utgående brev ***** ***** ***** ***** 27.10.2017 2682/2017
Utgående brev ***** ***** ***** ***** 27.10.2017 2702/2017
Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 27.10.2017 2679/2017
Utgående brev ***** ***** ***** ***** 27.10.2017 2717/2017
Utgående brev ***** ***** ***** ***** 27.10.2017 2731/2017
Utgående brev ***** ***** 27.10.2017 2667/2017
Utgående brev ***** ***** ***** ***** 27.10.2017 2685/2017
Utgående brev Tjeldsund kommune Refusjon Evenes sentralkjøkken 27.10.2017 2699/2017
Utgående brev Per Hansen Publisering av bilder på Evenes kommunes facebookside 27.10.2017 2701/2017
Inngående brev Evenes Eiendom AS Varsel om leieregulering ved lokalene for NAV Evenes/Tjeldsund 27.10.2017 2724/2017
Inngående brev ***** ***** ***** 27.10.2017 2722/2017
Inngående brev Statnett Eiendomsskatt 2017/2018 27.10.2017 2720/2017
Inngående brev Tjeldsund Kommune D-SAK 126/2017 SØKNAD OM FRADELING AV TOMT 6 FELT B 11 I REGULERINGSPLAN KLEIVA SYDNORD 27.10.2017 2721/2017
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 26.10.2017 2709/2017
Inngående brev Nordland fylkeskommune 17/692-5 Forlenget frist for tilskudd til hjorteviltplan for Tjeldsund, Evenes og Skånland kommuner 26.10.2017 2710/2017
Inngående brev NAV Nordland Kartlegging av NAV-tjenester 26.10.2017 2712/2017
Inngående brev Iris Andrine Løvli ***** ***** ***** 26.10.2017 2718/2017
Inngående brev Sally Rymad Søknad om stilling 26.10.2017 2694/2017
Inngående brev Sally Rymad Søknad om stilling 26.10.2017 2695/2017
Inngående brev Olga Samarska Søknad om stilling 26.10.2017 2691/2017
Utgående brev ***** ***** ***** ***** 26.10.2017 2690/2017
Utgående brev ***** ***** ***** ***** 26.10.2017 2692/2017
Utgående brev ***** ***** ***** ***** 26.10.2017 2697/2017
Utgående brev ***** ***** ***** ***** 26.10.2017 2700/2017
Inngående brev Asmaa Eysa Søknad om stilling 26.10.2017 2693/2017
Inngående brev Jindawan Muta Steffensen Søknad om stilling 26.10.2017 2696/2017
Inngående brev Jindawan Muta Steffensen Søknad om stilling 26.10.2017 2698/2017
Inngående brev Difi Nytt sertifikat for Oppslagstjenesten PROD-miljø (Kontakt- og reservasjonsregisteret) CRM:0031588 26.10.2017 2703/2017
Inngående brev Multiconsult Gravesøknad Ev10 Hålogalandsvegen Tjeldsund kommune 26.10.2017 2705/2017
Inngående brev Miljødirektoratet Oversendelse av brev fra Miljødirektoratet 26.10.2017 2706/2017
Inngående brev Statistisk sentralbyrå KOSTRA-regnskap - rapportering per 3. kvartal 2017 - purring 26.10.2017 2707/2017
Inngående brev Nordland fylkeskommune 16/13227-19 Eldrepolitisk program - varsel om høringsrunde i november - desember 26.10.2017 2708/2017
Utgående brev ***** ***** ***** ***** 25.10.2017 2684/2017
Inngående brev ***** ***** ***** ***** 25.10.2017 2688/2017
Utgående brev ***** ***** ***** ***** 25.10.2017 2686/2017
Utgående brev ***** ***** ***** ***** 24.10.2017 2677/2017
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** 24.10.2017 2675/2017
Utgående brev ***** ***** ***** ***** 24.10.2017 2671/2017
Utgående brev ***** ***** ***** ***** 24.10.2017 2678/2017
Inngående brev Integrerings- og mangfoldsdirektoratet ***** ***** ***** ***** ***** ***** 23.10.2017 2673/2017
Inngående brev Helsedirektoratet Brev til landets kommuner og fylkesmenn – foreløpig orientering om kriterier for tilskuddsordningen til ressurskrevende helse- og omsorgstjenester 2018 20.10.2017 2651/2017
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 20.10.2017 2661/2017
Inngående brev K-Sekretariatet IKS brev med vedlegg til rådmannen 20.10.2017 2653/2017
Inngående brev Trine Dalhaug Søknad om stilling 20.10.2017 2649/2017
Inngående brev K-Sekretariatet IKS brev til rådmannen 20.10.2017 2655/2017
Inngående brev K-Sekretariatet IKS brev med vedlegg til ordføreren, med kopi til rådmannen 20.10.2017 2658/2017
Inngående brev K-Sekretariatet IKS brev til ordføreren, med kopi til rådmannen 20.10.2017 2660/2017
Inngående brev Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg Protokoll 3-2017 20.10.2017 2662/2017
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 20.10.2017 2663/2017
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 20.10.2017 2665/2017
Inngående brev Kommunejordmor i Evenes, Tjeldsund og Skånland kommune Ref samarbeidsmøte jordmortjenesten UNN HF Harstad og Skånland Kommune 17.10.17 20.10.2017 2666/2017
Inngående brev K-Sekretariatet IKS brev med vedlegg til rådmannen 20.10.2017 2654/2017
Inngående brev K-Sekretariatet IKS brev med vedlegg til ordføreren, med kopi til rådmannen 20.10.2017 2656/2017
Inngående brev K-Sekretariatet IKS brev med vedlegg til ordføreren, med kopi til rådmannen 20.10.2017 2657/2017
Inngående brev K-Sekretariatet IKS Brev med vedlegg til ordføreren, med kopi til rådmannen 20.10.2017 2652/2017
Internt notat ***** ***** ***** ***** 19.10.2017 67/2017
Inngående brev Mohamad Emad Qbiaa Søknad om stilling 19.10.2017 2626/2017
Utgående brev ***** ***** ***** 19.10.2017 1769/2017
Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** 19.10.2017 1954/2017
Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** 19.10.2017 1685/2017
Utgående brev ***** ***** 19.10.2017 1753/2017
Utgående brev Navn, Flettereg Lokale forhandlinger kap. 4 - Resultat 19.10.2017 2540/2017
Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** 19.10.2017 2592/2017
Utgående brev Hålogalandsbrua AS Hålogalandsbrua AS - Salg av aksjer 19.10.2017 2615/2017
Utgående brev ***** ***** ***** 19.10.2017 2636/2017
Utgående brev ***** ***** ***** 19.10.2017 2003/2017
Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** 19.10.2017 2598/2017
Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 19.10.2017 2599/2017
Internt notat uten oppfølging ***** ***** ***** ***** 19.10.2017 1738/2017
Internt notat uten oppfølging ***** 19.10.2017 1883/2017
Internt notat uten oppfølging ***** ***** ***** ***** ***** ***** 19.10.2017 1752/2017
Internt notat uten oppfølging ***** ***** ***** 19.10.2017 2414/2017
Internt notat uten oppfølging ***** ***** 19.10.2017 2447/2017
Inngående brev Sherly Brehmeier Søknad om stilling 19.10.2017 2616/2017
Inngående brev Lis Helen Jenssen Søknad om stilling 19.10.2017 2617/2017
Inngående brev charlott nilsen Søknad om stilling 19.10.2017 2618/2017
Inngående brev Elena Bakarius Søknad om stilling 19.10.2017 2620/2017
Inngående brev prisca Gimsøy Søknad om stilling 19.10.2017 2622/2017
Inngående brev prisca Gimsøy Søknad om stilling 19.10.2017 2623/2017
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** 19.10.2017 2630/2017
Inngående brev Utdanningsdirektoratet Rapportering på varige midler 2017 - tidlig innsats 1.-4. trinn, kap. 226 post 63 19.10.2017 2633/2017
Inngående brev Aleksandar Deljanin Søknad 19.10.2017 2634/2017
Inngående brev Kystverket Høringsforslag - handlingsprogram NTP 2018 - 2029 - Kystverket 19.10.2017 2637/2017
Inngående brev Brønnøysundregistrene Tilskuddsliste for tros- og livssynssamfunn 2017 Evenes kommune 19.10.2017 2639/2017
Inngående brev Liland skole Referat FAU 18.10.17 19.10.2017 2640/2017
Inngående brev Kommunal- og moderniseringsdepartementet 17/4552-4 Forslag til forskrift til den nye eierseksjonsloven - høring 19.10.2017 2641/2017
Inngående brev Statens vegvesen Dokument 17/44676-79 Evenes kommune - Avslag fylkeskommunale trafikksikkerhetsmidler 2018 sendt fra Statens vegvesen 19.10.2017 2642/2017
Inngående brev Nordland fylkeskommune 15/5598-93 Høring på handlingsprogram 2018 - 2023 (2029) 19.10.2017 2643/2017
Inngående brev Mohamad Emad Qbiaa Søknad om stilling 19.10.2017 2624/2017
Inngående brev Mohamad Emad Qbiaa Søknad om stilling 19.10.2017 2625/2017
Versjon:5.0.7